Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Projekt "Než se vrátím do své školy II"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352.


V rámci projektu pokračuje ve své činnostiv prvním pololetí letošního školního roku Čtenářský klub a ve druhém pololetí naváže Klub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v těchto klubech nadále napomáhá rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času i po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

Pedagogové školy se budou vzdělávat v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostního a sociálního rozvoje a kariérového poradenství.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.05