Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

školní jídelna (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'školní jídelna':


Nový  školní  rok Začal nový  školní  rok a v družině si zase hrajeme a tvoříme. Na oddělení dětské psychiatrie máme novou keramickou pec a už máme spoustu krásných věciček! První téma bylo Mořský svět - rybky a lodičky.. A začínáme už s vánočními drobnostmi - abychom to všechno stihli! 20. – 21. 5. 2014 Smržovka –  školní  kolo soutěže v prostorové orientaci V rámci spolupráce s plzeňskou školou jsme uskutečnili  školní  kolo soutěže v prostorové orientaci, kterého se zúčastnilo 5 našich klientů, žáků základních škol. Projekt Hej rup-spojme sílu, hej rup- ruce k dílu Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni z Grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.31 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na grantový projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.31/02.0011 je zaměřen na podporu speciálně pedagogických aktivit a rozšíření asistenčních služeb pro žáky se zdravotním hendikepem. Smyslem je pomoci těmto žákům posílit jejich samostatnost a přispět tak k jejich snadnějšímu uplatnění v běžném i profesním životě. Výborně si vedl David Pompa, žák 5. ročníku ZŠ v Dubé u České Lípy, který se aktivit SPC pro ZP zúčastnil vůbec poprvé a hned mezi 18 účastníky celé akce zvítězil. Děkujeme všem za příjemné soutěžní zápolení.  Školní  řád  Školní  řád MŠ  Školní  rok 2012 - 2013  Školní  rok 2015 - 2016 Nový  školní  rok ....a jedeem! S novým  školní m rokem se rozběhl čtenářský klub, čteme, povídáme si, vyrábíme záložky... Projekt "Než se vrátím do své školy" Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005238. V rámci projektu, je ve škole zřízen Čtenářský klub. Pravidelná účast v tomto klubu napomáhá rozvoji čtenářské  gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času po návratu z hospitalizace do běžného života.    Školní  vzdělávací program pro základní vzdělávání  Školní  dotazník SPC pro střední školy  Školní  dotazník SPC pro základní školy  Školní  dotazník SPC pro mateřské školy Pracoviště ZŠ -  Školní  (detašované pracoviště KNL, a.s. na sídlišti Králův Háj): Základní škola při nemocnici – oddělení dětské psychiatrie (ODP) Datová schránka: 7xsmgxb Tel: 485 313 521 Adresa: Základní škola při nemocnici, Liberec  Školní  430, 460 01 Liberec 5 zsnemlib@seznam.cz   Učitelky ZŠ: Mgr. Gabriela Landovská -  školní  metodička primární prevence,                                       koordinátorka inkluze - II. stupeň Mgr. Jana Moravcová Mgr. Marcela Reková Mgr. Marie Skácelová - koordinátorka inkluze - I. stupeň Pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Vážení rodiče, kteří se potýkáte s problémy, jež s sebou přináší specifické poruchy učení (SPU), poruchy autistického spektra (PAS), nebo jen máte pochybnosti o připravenosti vašeho dítěte na zvládání povinné  školní  docházky a jste z Hejnic nebo okolí, věnujte prosím pozornost přiloženému materiálu. Věříme, že vás zaujme a pomůže vám při řešení situace ve prospěch vašeho dítěte.   Družina na ODP Hokejovým zápasem začalo působení  školní  družiny na ODP. Zápas se samozřejmě odehrával pouze na stole, ale emoce a radost ze hry byly opravdové! Nadšení sportovci si nejprve stolní hru, kterou věnoval škole Martin Dejdar a jeho Tým snů, sami sestavili a pak už se hrálo "mistrovství světa". Po prvních týdnech provozu družiny je situace jasná - děti se na svou paní vychovatelku těší minimálně stejně jako na nové hračky, které jim díky daru, který pro děti získala, může nabídnout. Maják - preventivní programy Ve středu 17. 10. jsme v tomto roce odstartovali sérii preventivních programů, které nás budou provázet po celý  školní  rok. Programy jsou zaměřené na podporu komplexní výchovy s důrazem na vnímání hodnoty člověka, nalezení a uspořádání základních životních priorit a uchopení vlastní zodpovědnosti.   Začali jsme interaktivní přednáškou na téma "Krása", která byla pro všechny velmi povzbuzující, děti mohly získat nové informace a poznatky, utřídit si myšlenky, vyjádřit své názory a někteří třeba i posílit své sebevědomí.  Školní  družina je v nemocnici zřízena na dětském oddělení. Docházíme však i za dětmi hospitalizovanými na jednotce intenzivní péče (JIP) a na oddělení chirurgie. Věnujeme se dětem ve věku od 6 do 15 let (na JIP dětem bez rozdílu věku). Na JIP docházíme ráno (8:15 – 9:45) a zaměstnáváme děti na lůžku.Na pokojích dětského oddělení si přebíráme děti po skončení  školní ho vyučování v 9:45 hodin. Na oddělení chirurgie pracujeme s dětmi od 12:45 do 14:45 hod. Družina pak funguje na dětském oddělení až do večeře cca do 17:15 hodin. Děti u nás mají k dispozici nejrůznější výtvarné materiály, oblíbené stavebnice a stolní hry, různě náročné puzzle či hlavolamy. Děti si hrají nebo tvoří na lůžku nebo u stolu, vždy dle jejich zdravotního stavu a doporučení lékaře. V době mimo provoz  školní  družiny jsou pro děti v otevřených policích připraveny hry, pastelky, knížky nebo různé skládačky a stavebnice. Aby Vaše dítě mohlo do naší družiny "chodit" – hrát si v herně, půjčovat si hry a puzzle na lůžko, bavit se kreslením, malováním a vytvářením v herně nebo na lůžku, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Děti jsou ve  školní  družině zaměstnávány podle vlastních zájmů. Směrodatný je požadavek dobrovolnosti, pestrosti a zajímavosti. Dětem na dětském oddělení slouží herna, která je přívětivá, bohatě vybavená hrami, výtvarným materiálem, zajímavými knihami a didaktickými pomůckami. Někdy využíváme také prostory jídelny. Děti, které ze zdravotních důvodů do herny nemohou, mají na pokoji k dispozici TV, DVD a drobné hračky. Na oddělení chirurgie využíváme malého odděleného zázemí se stolkem, židlemi a skříňkami s poličkami přímo v „dětském“ pokoji.   Družina na dětském psychiatrickém oddělení je nově dostupná pro všechny hospitalizované děti, které jsou vyučovány ve škole, třikrát týdně (Po, Út, Čt). Využíváme zde prostory herny a tělocvičny, které postupně dovybavujeme ve spolupráci s oddělením tak, aby byly příjemným, relaxačním místem, kde se scházejí děti k zájmovým a odpočinkovým činnostem. ZŠ při nemocnici – oddělení dětské psychiatrie (ODP) Detašované pracoviště – oddělení dětské psychiatrie na sídlišti Králův Háj, vyhlášeném svou polohou uprostřed zeleně, nedaleko liberecké přehrady, v budově bývalé mateřské školy obklopené prostornou zahradou Adresa:  Školní  430, 460 01 Liberec 5 Tel: 485 313 521 zsnemlib@seznam.cz Učitelé: Mgr. Jana Moravcová - učitelka I. stupně ZŠ      I. oddělení Mgr. Marcela Reková - speciální pedagog         II. oddělení  Mgr. Marie Skácelová - speciální pedagog         III. oddělení Mgr. Gabriela Landovská - speciální pedagog    IV. oddělení Škola při nemocnici byla založena již roku 1953, jako součást školy při Jedličkově ústavu, z podnětu primáře dr. Otty Bradáče. Pracovala zde jedna paní učitelka s dětmi  školní ho i před školní ho věku. V roce 1961 došlo k osamostatnění MŠ a ředitelkou byla jmenována Alena Rozkošná, která tuto funkci vykonávala až do roku 1986. MŠ byla přemístěna do budovy dětsko-kojeneckého oddělení a provoz se prodloužil na celodenní. V roce 1977 byla třída MŠ zřízena na infekčním oddělení a v lednu 1994 i na chirurgickém oddělení. V roce 2002 začínáme  školní  rok v nové budově ,,Pavilonu pro matku a dítě“ v areálu nemocnice. V témže roce dochází opět ke sloučení základní a mateřské školy do jednoho zařízení. Filmoví herci na dětském oddělení Školu na dětském oddělení nemocnice navštívili dnes, 29.8., filmoví herci!!! Jejich cílem bylo potěšit děti, které musí poslední dny prázdnin trávit v nemocničním prostředí a povzbudit je před vstupem do nového  školní ho roku. Děti měly možnost pobesedovat s Martinem Dejdarem, Pavlem Novým, Evou Decastelo a Milošem Knorem, kterým se  během chvilky podařilo přinést do nemocničních pokojů a  školní  herničky dobrou náladu a smích . Protože v Liberci absolvují herci - sportovní nadšenci -  hokejové soustředění, přivezli kousek sportu i do nemocnice - dětem darovali stolní hokej pro zpříjemnění chvil v nemocnici, kdy opravdové sportování není možné. Děti se zájmem sledovaly také hemžení kolem televizního natáčení. Záběry z návštěvy budou moci sledovat v dnešních VIP zprávách a také v příštím TOP Star magazínu! Setkání vneslo do nemocničních zdí spoustu radosti a dobré nálady. Děkujeme!   Velké poděkování patří také řediteli ZŠ pro tělesně postižené v Liberci Mgr. Vítu Šťastnému, který byl prvotním iniciátorem celé úspěšné akce.   V souvislosti s touto milou návštěvou se o naší škole psalo v pátek 30. 8. také v Libereckém deníku. Na článek se můžete podívat: http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/ozzak-mezi-detmi-v-liberci-20130829.html.   Záznam VIP zpráv najdete na:http://www.iprima.cz/vip-zpravy-2982013.   Najít zprávičku můžete i na http://www.super.cz/203550-to-je-ale-zrout-podivejte-se-na-kolik-kachen-najednou-se-vrhl-hladovy-martin-dejdar.html Dětské a chirurgické + oddělení Hospitalizované děti  školní ho věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva. Naše škola má vypracovaný vlastní  školní  vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.   Oddělení dětské psychiatrie Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat. Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení. Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení. Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie Důležité věci, které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:   všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho ) nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma,) pravítka; ne nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme   Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné: nepromokavá bunda, pláštěnka; v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála   Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy dotazník na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení. Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu. Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu hodin (viz rozvrh hodin):       I. oddělení:    žáci 1. – 3. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální;   II. oddělení:    žáci 4. - 5. ročníků ZŠ a 4. - 6. ročníků ZŠ praktické a ZŠ speciální; III. oddělení:   žáci 6. ročníků ZŠ, 7. - 9. ročníků ZŠ praktické a 7. – 10. ročníků ZŠ speciální;  IV. oddělení:   žáci 7. - 9. ročníků ZŠ.   Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole(aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).   Studentům s ukončenou povinnou  školní  docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben. Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).   Zvláštnosti ve výuce: málotřídní škola každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky maximální počet žáků ve třídě je 8 ke každému je možný individuální přístup různé pracovní tempo je respektováno spolupráce se zdravotnickým personálem   Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.   Konzultační hodiny na tel. čísle: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ středa    13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ     Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz: Dětské psychiatrické oddělení https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/  
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.06