Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Paříková Renata (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'Paříková Renata':


Kontakty a provozní doba Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené Adresa: Tyršova 1, 460 01 Liberec 5 (budova Střední průmyslové školy textilní)   Datová schránka: 7xsmgxb   GPS souřadnice: 50°46'4.252"N, 15°3'55.501"E Provozní doba zařízení: Pondělí:  7:30 – 17:00 hod. Úterý:    7:30 – 16:30 hod. Středa:  7:30 – 17:00 hod. Čtvrtek: 7:30 – 16:30 hod. Pátek:    7:30 – 14:15 hod.   Tato provozní doba je pouze orientační, neboť pracovníci SPC vzhledem k charakteru poskytovaných služeb vykonávají práci často mimo stálé pracoviště většinou výjezdem do kmenových škol klientů. Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat. Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr.  Renata   Paříková  - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643 Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)   V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.     Ředitelka, speciální pedagog SPC pro ZP: Mgr. Petra Ouředníková Tel.: 485 312 875 spzs.nemocnice@seznam.cz Vedoucí SPC pro ZP: Mgr.  Renata   Paříková  Tel.: 482 710 332, 725 961 643 parikova@zsnemlib-spc.cz Psycholog a speciální pedagog SPC pro ZP: Mgr. et Mgr. Hana Šuková Tel.: 482 710 332 sukova@zsnemlib-spc.cz Speciální pedagog SPC pro ZP: Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D. Tel.:482 710 332, 770 100 109 joklikova@zsnemlib-spc.cz Objednávání klientů   Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat. Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr.  Renata   Paříková  - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643 Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)   Aktuálně je vyžadováno při vstupu do SPC čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - viz níže   V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit na tel.: 482710332, 725961643.  Školská rada Školská rada je ustanovena v souladu s §§ 167 a 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů. Školská rada se schází 2x v průběhu jednoho školního roku. Jednání Školské rady se řídí Jednacím řádem, který je součástí dokumentace Školské rady.   Členové Školské rady:   zástupci zřizovatele: Ing. Eva Kotková                               Ing. Michal Kříž   zástupci odborné veřejnosti: Mgr. Renata   Paříková  - předsedkyně školské rady                                           Dagmar Třešňáková   zástupci školy: Mgr. Gabriela Landovská                       Mgr. Dagmar Nováková   Poslední jednání ŠR se uskutečnilo 15.6.2020   Příští jednání se uskuteční 12.10. 2020.     Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Adresa: SPC pro zrakově postižené, Tyršova 1, 460 01 Liberec 1 (budova Střední průmyslové školy textilní) Datová schránka: 7xsmgxb Tel: 482 710 332, 725 961 643 spzs.nemocnice@seznam.cz   Vedoucí SPC pro ZP: Mgr.  Renata   Paříková  Tel.: 482 710 332, 725 961 643 parikova@zsnemlib-spc.cz Psycholog SPC pro ZP: Mgr. et Mgr. Hana Šuková Tel.: 482 710 332 sukova@zsnemlib-spc.cz Speciální pedagog: Mgr. Hana Joklíková, Ph.D. Tel.:482 710 332, 770 100 109 joklikova@zsnemlib-spc.cz   Speciální pedagog: Mgr. Petra Ouředníková Tel.: 485 312 875, 604 300 867 spzs.nemocnice@seznam.cz Ocenění paní vedoucí SPC, Mgr. Renaty Paříkové, u příležitosti Dne učitelů Bylo mi velkým potěšením a ctí zúčastnit se ve středu 30. 3. 2016 slavnostního večera pořádaného Libereckým krajem ke Dni učitelů, spojeného s předáváním ocenění pedagogickým pracovníkům LK. Za svou dlouhodobou tvůrčí, ale hlavně obětavou a  profesionální pedagogickou činnost zde byla oceněna naše milá kolegyně, vedoucí SPC pro zrakově postižené, speciální pedagožka, paní Mgr.  Renata   Paříková . Pozvání na akci přijala také bývalá paní ředitelka a naše kolegyně, paní Mgr. Dagmar Nováková, která spolu s paní Paříkovou stála u zrodu speciálněpedagogického centra a která se na jeho úspěších nemalou měrou podílela a podílí.   Věřím, že se naší oceněné kolegyni společenský večer líbil a že jí získané ocenění bude nejen poděkováním, ale i povzbuzením do další záslužné práce v oblasti poradenství pro zrakově handicapované děti, žáky a studenty - klienty našeho SPC a jejich rodiče a učitele.   S velikou gratulací a přáním mnoha sil při naplňování životních cílů profesních i osobních   Mgr. Petra Ouředníková - ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici a SPC pro ZP, Liberec     Více informací o proběhlé společenské události na: http://www.kraj-lbc.cz/Oceneni-ziskalo-jednadvacet-pedagogu-z-celeho-Libereckeho-kraje--n347312.htm Název, adresa a vedení organizace:   Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 Datová schránka: 7xsmgxb Ředitelka školy: Mgr. Petra Ouředníková Tel: 485 312 875, 604 300 867 spzs.nemocnice@seznam.cz   Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené                                       Datová schránka: 7xsmgxb Adresa: SPC pro zrakově postižené, Tyršova 1, 460 01 Liberec 1 (budova Střední průmyslové školy textilní) spzs.nemocnice@seznam.cz Tel: 482 710 332, 725 961 64 Vedoucí SPC pro ZP: Mgr.  Renata   Paříková  parikova@zsnemlib-spc.cz Tel: 482 710 332, 725 961 643                                                                                     Další kontakty   viz níže, nebo přímo na záložce SPC pro ZP (vpravo nahoře).                                                                                                                     
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.029