Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

práce pečovatelky (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'práce pečovatelky':


 Práce  nám jde od ruky Nová výzdoba na DPO -  práce  dětí  Práce  žáků školy při nemocnici (ODP), Liberec Začal nový školní rok 2020/2021 Zase se můžete těšit na nové obrázky a  práce  našich malých pacientů. Zdobíme nemocnici Tyto a dálší  práce  můžete vidět v čekárně Centrálních odběrů. Díky zarámování, které zajistila dobrovolnická organizace KNL Dobromysl, jsou to opravdová umělecká díla. Až tu budete někdy čekat, nezapomeňte se rozhlédnout! 9. - 12. listopadu 2016 Soutěž v sebeobluze (SK) Setkání účastníků mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech bylo pro naše klienty opět velmi příjemné a přínosné. Jako nejtěžší disciplínu hodnotili všichni ve shodě přípravu jednoduchého jídla, a to včetně rozhodčích, kteří měli sladké ruce až po loket. Překvapením pro nás bylo časté chybování účastníků v rozlišování druhů koření. Tyto dovendosti jsou přitom ale velmi důežité, protože stejně jako  práce  s počítačem, tak i  práce  v kuchyni je pro samostatný život nevidomých nezbytná! Rozhodně velkým přínosem bylo setkání s kamarády ze Slovenska, Polska a České republiky, společné kulturní večery a odpolední vycházky do okolí. Velké poděkování patří nejen Lucii Flügelové (ZŠW Semily), Elišce Koldové (ZŠ Turnov) a Ondřeji Krejčovi (ZŠ Litvínov), kteří nás reprezentovali, ale především Sdružení přátel nevidících a slabozrakých při speciální škole v Levoči, jmenovitě organizátorce celé akce, paní dr. Evě Halásové. EDUCA 2018 11. října jsme již tradičně navštívili veletrh vzdělávání a  práce  "Educa 2018" v liberecké Aréně, nabízí se zde mnoho zajímavé inspirace žákům druhého stupně základních škol, ale i středoškolákům. Děti měly možnost seznámit se s bohatou nabídkou středních škol a učilišť nejen v našem regionu a zapřemýšlet tak o své budoucnosti. Další návštěva knihovny Poslední den před jarními prázdninami jsme opět navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Děti si vyzkoušely různé způsoby  práce  s textem, byly pro ně připraveny zajímavé materiály z vědecko- fantastické knihy. Věříme, že s větším  porozuměním budou číst například povinnou literaturu, možná se z nich stanou pravidelní čtenáři nebo i návštěvníci knihoven. 31. 8. 2020 - Interní seminář SPC Před zahájením školního roku jsme uskutečnily setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají  nebo budou vzdělávat dítě či žáka se zrakovým postižením. Cílem bylo seznámení s optimálním pracovním prostředím, optickými i neoptickými pomůckami a metodami  práce  u žáka se ZP. Účastníci si mohly vyzkoušet simulační brýle, prohlédnout pomůckami a diskutovat o potřebách, obtížích zrakově postižených. Nemocniční zajíček Děti z našeho oddělení se i letos úspěšně zapojily do soutěže "Nemocniční zajíček". Tato soutěž je určena pro školy a školky při zdravotnických zařízeních a úkolem je ztvárnit nějaký velikonoční nebo jarní motiv. Tentokrát jsme zvolili techniku linorytu a vznikly krásné, originální  práce , které jsme poslali do soutěže a také jsme jarně vyzdobili oddělení. 25. 9. 2020 - Seminář Mgr. Andrey Jeřábkové Po úspěšném semináři v loňském školním roce jsme i v tomto školním roce pozvaly ortoptistku Mgr. andreu jeřábkovou, která se ve své přednášce zaměřila na poruchy zrakové percepce a jejich dopadu zejména do školní  práce . Přestože jsme se s ohledem na opatření sešli v menším počtu než loni, považujeme setkání za velmi zdařilé a obohacující. Seminář se konal v rámci pokračujícího projektu Poradenství v LK. 13. 4. 2015 Metodické setkání s Mgr. Martinou Hamplovou na téma "Dítě s poruchou binokulárního vidění ve škole" Účastnice metodického setkání na téma "Dítě s poruchou binokulárního vidění ve škole" měly možnost diskutovat s Mgr. Martinou Hamplovou o praktických zkušenostech, se kterými se denně při své práci setkávají. Vyzkoušely jsme si přístroje na ortoptické cvičení, seznámily se s diagnostickým přístrojem PlusOptixem a především si vyměnily své postřehy z  práce  s dětmi. Setkání bylo pro nás všechny moc příjemné a jsme rády, že se můžeme v prostředí našeho Speciálněpedagogického centra setkávat.  24. 4. 2014 Návštěva studentů Střední zdravotnické školy Velmi nás potěšila návštěva studentů SZŠ v Liberci, kteří zavítali do Speciálně pedagogického centra, aby si prohlédli pomůcky pro děti se zrakovým postižením, vyzkoušeli si simulaci jednotlivých zrakových vad a vyslechli si praktické informace ohledně přístupu ke zrakově postiženým. Příjemná atmosféra a nadšení studentů nám dodalo mnoho energie do další  práce . Listopadová knihovna V pátek 28. 11. jsme se vydali opět do knihovny a tentokrát na program "Vznik a původ českých příjmení". Z počátku to vypadalo, že nás budou čekat velmi náročné úkoly, ale děti pracovaly s velkým elánem a zadaná  práce  je velmi bavila. V knihách hledaly, jak a proč vůbec vznikala příjmení, která příjmení jsou nerozšířenější, která nejkratší a také, která nejpodivnější... Při zpáteční cestě jsme se ještě chvíli zastavili na přehradě a pozorovali kapry a kachny. Co dát dítěti s sebou do nemocnice Oblíbenou knihu nebo hračku, CD, hru, pastelky a blok, omalovánky, jsou vhodné i 1 – 2 fotografie rodiny „proti stýskání“. Návštěvy ano či ne? Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 18:00 hodin. Po dohodě je však možné dítě navštívit i mimo tyto hodiny. Hlavním smyslem naší  práce  je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout hospitalizaci bez stresujících prožitků. Nabídnout jim zajímavé činnosti, které jim umožní zapomenout na nepříjemnosti spojené s nemocí a pobytem v nemocnici. Ostatní činnosti: pravidelné setkávání integrovaných dětí na víkendových pobytech účast na mezinárodní soutěži v prostorové orientaci a v sebeobslužných dovednostech účast na sportovních akcích pořádaných školami pro zrakově postižené v ČR a akcích Českého svazu zrakově postižených sportovců účast na soutěžích ve čtení Braillova písma, v psaní na klávesnici a v práci s náročnými kompenzačními pomůckami konzultace se studenty SŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku spolu práce  s dalšími odbornými pracovišti, lékaři, úřady  práce , nadacemi a nadačními fondy   Četnost našich intervencí přizpůsobujeme potřebám klientů a jejich rodin (nejčastěji 1x týdně a nejméně 2x ročně). 23. – 26. 10. 2013 Mezinárodní soutěž v sebeobsluze na Slovensku 13. ročník Mezinárodní soutěže v sebeobsluze se konal v krásném prostředí Vysokých Tater za příznivého slunečného počasí. Klienti SPC a žáci z běžných základních škol soutěžili v šesti disciplínách (příprava jednoduchého jídla a nápoje, rozlišování mincí, třídění předmětů,  práce  s textilem a řazení jmen podle abecedy). Nejlépe si vedl Martin Jozífek, který ve starší kategorii zvítězil. Eliška Koldová obsadila velmi pěkné 5. místo, taktéž Lucie Flügelová v mladší kategorii vybojovala 7. místo.  Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a doufáme, že nabyté zkušenosti budou pravidelně využívat.  7. 3. 2018 - Poradenský den v SPC Liberec V rámci Poradenského dne jsme se sešli s nevidomými předškolními dětmi, jejich rodiči či prarodiči a asistentkami. Společné setkání se prolínalo s praktickými ukázkami  práce  s nevidomým dítětem, prožitkovými aktivitami pro asistentky, možností sdílení pocitů a potřeb rodičů při výchově nevidomého dítěte a nakonec teoretickou přednáškou a seznámením se s pomůckami pro nevidomé. Přestože zapůjčené prostory Střední průmyslové školy textilní kvůli výpadku topení byly zpočátku hodně studené, mezi zájemci vládla velmi příjemná a otevřená  atmosféra. Společné setkávání dětí nás velmi těší, neboť jsme přesvědčeni, že kvalita nejen jejich života se tím velmi obohacuje. Děkujeme všem, kteří se na akci finančně, pracovně a morálně podíleli. 12. 11. 2014 Braillský klíč – soutěž ve čtení a práci s PC – Škola Jaroslava Ježka Praha Ve XX. ročníku soutěže v rychlosti čtení bodového písma "Braillský klíč" jsme měli účastníky kromě 1. kategorie (žáci 5. ročníků) ve všech ostatních kategoriích. Se starořeckou bájí a pověstí Daidalos a Ikaros se nejlépe poprala Eliška Koldová (ZŠ Turnov), která získala 2. místo, pozadu nezůstal ani David Pompa (ZŠ Česká Lípa). Martina Pompová (ZŠ Česká Lípa) se snažila co nejlépe přečíst pohádku Sedmero krkavců a Tomáš Pompa (PŠ Česká Lípa) se dozvěděl více o silném Bivojovi. Velké překvapení nám připravila Eliška, která velmi dobře uspěla v  kategorii  práce  s textem, kde si vyzkoušela práci se svojí novou kompenzační pomůckou - digitálním zápisníkem v přenosné verzi. Děkujeme opět všem účastníkům, jejich pedagogickému doprovodu a samozřejmě i organizátorům - pedagogům ze Školy Jaroslava Ježka v Praze za vzorně připravenou soutěž.   Divadelní představení: Balada pro banditu Zločinec, oběť, hrdina, vrah? Tak o tom měli možnost přemýšlet žáci naší školy 8.února, v Divadle F. X. Šaldy, během představení Balada pro banditu, když sledovali zajímavé pojetí příběhu Nikoly Šuhaje, který se proslavil na Podkarpatské Rusi jako obávaný zbojník. Dětem se toto zpracování příběhu o svobodě, lásce a zradě velmi líbilo. Nádherně rozehrané scény - drama i humor, poutavé taneční choreografie, krásné písně na motivy slovenské a ukrajinské hudby a úžasně ztvárněné prolínání reality a legendy, zajistily úplnou pozornost našich žáků a chuť dozvědět se o životě tohoto legendárního a rozporuplného zbojníka více. A tak jistě dojde v hodinách literární výchovy na dílo I.Olbrachta, podle kterého tento slavný muzikál vznikl. Písničky z tohoto muzikálu, které zlidověly, si děti budou moci připomenout a zazpívat v hodinách hudební výchovy. Není nad to někdy vyjít za dobrou kulturou, pobavit se a získat chuť a motivaci do další  práce .     Vlastimila Růžičková - učitelka Ocenění paní vedoucí SPC, Mgr. Renaty Paříkové, u příležitosti Dne učitelů Bylo mi velkým potěšením a ctí zúčastnit se ve středu 30. 3. 2016 slavnostního večera pořádaného Libereckým krajem ke Dni učitelů, spojeného s předáváním ocenění pedagogickým pracovníkům LK. Za svou dlouhodobou tvůrčí, ale hlavně obětavou a  profesionální pedagogickou činnost zde byla oceněna naše milá kolegyně, vedoucí SPC pro zrakově postižené, speciální pedagožka, paní Mgr. Renata Paříková. Pozvání na akci přijala také bývalá paní ředitelka a naše kolegyně, paní Mgr. Dagmar Nováková, která spolu s paní Paříkovou stála u zrodu speciálněpedagogického centra a která se na jeho úspěších nemalou měrou podílela a podílí.   Věřím, že se naší oceněné kolegyni společenský večer líbil a že jí získané ocenění bude nejen poděkováním, ale i povzbuzením do další záslužné  práce  v oblasti poradenství pro zrakově handicapované děti, žáky a studenty - klienty našeho SPC a jejich rodiče a učitele.   S velikou gratulací a přáním mnoha sil při naplňování životních cílů profesních i osobních   Mgr. Petra Ouředníková - ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici a SPC pro ZP, Liberec     Více informací o proběhlé společenské události na: http://www.kraj-lbc.cz/Oceneni-ziskalo-jednadvacet-pedagogu-z-celeho-Libereckeho-kraje--n347312.htm V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18 hodin. Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc.   Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích.   Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů.   Hlavním smyslem naší  práce  je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu. Mateřská škola V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18 hodin. Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc. Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích. Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů. Hlavním smyslem naší  práce  je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu. Dětské a chirurgické oddělení Ve škole na dětském a chirurgickém oddělení nenajdete klasickou třídu, vyučování probíhá v jídelnách na odděleních nebo přímo na lůžku. Během dopoledne za Vaším dítětem přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho dítě v nemocnici bude, se s ním bude učit. Učitelka plně respektuje pokyny lékařů, děti nezatěžuje, spíše s nimi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Je-li pobyt delší, probírá s dítětem samozřejmě i novou látku, aby žák ve škole moc nezameškal. Pokud jste dostali od učitelů v kmenové škole nějaké úkoly na dobu, kdy bude vaše dítě chybět, dejte je dítěti s sebou – v nemocnici mu při jejich vypracovávání rychleji uběhne čas, a doma pak budete mít méně  práce  s doháněním. Pokud bude vaše dítě v nemocnici déle než týden, určitě mu s sebou dejte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim. Hodit se bude i penál. Při delším pobytu Vašeho dítěte v nemocnici bude kmenové škole zaslána zpráva o jeho práci v naší škole.   Chcete-li se dozvědět více o těchto odděleních nemocnice, klikněte na následující odkazy: https://www.nemlib.cz/detske/ https://www.nemlib.cz/vseobecna-chirurgie/   Dětské a chirurgické + oddělení Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva. Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolu práce  s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.   Oddělení dětské psychiatrie Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat. Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení. Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku.  Práce  je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení. Vítejte na stránkách naší školy.                Mgr. Petra Ouředníková, ředitelka školy Ať už jste žáci, rodiče, učitelé, lékaři či sestřičky nebo jen náhodní návštěvníci, věříme, že se na našich stránkách dozvíte vše, co Vás zajímá. Dovolte mi nejprve představit naše logo.     Co znamená 5P v našem znaku:   PŘÍSTAV Naše škola chce být pro naše žáky „útočištěm v bouři“, kterou je nemoc nebo i jiná těžká životní situace, která někdy přichází a nedá se zvládnout vlastními silami. Stejně jako lodě v přístavu načerpají novou energii, chceme v naší škole žákům pomoci načerpat nové síly na další plavbu - cestu životem. Stejně jako se v přístavu rozhoduje, kudy popluje loď dál, tak chceme v naší škole (především na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie) být našim žákům nápomocni při rozhodování, jakým směrem se vydat po návratu do své rodiny a školy. PŘÍKLAD Naši učitelé chtějí být příkladem pro své žáky. Především pozitivním přístupem k životu a poctivým přístupem k práci. Během pobytu v naší škole předkládáme dětem při nejrůznějších příležitostech pozitivní vzory z oblasti literatury a filmu, naší a světové historie a současnosti, neboť jsme přesvědčeni o jejich motivačních účincích a důležitosti při formování osobnosti mladých lidí.  PRÁCE   Práce  dokáže být skvělou terapií. Chceme našim žákům nabízet tuto formu „léčby“ v podobě zajímavých činností, ale i samotného učení, které je pro žáka jeho „prací“. Učitelé se zaměřují na posilování sebevědomí žáků zážitky prospěšnosti sobě i druhým. Všechni žáci jsou vedeni k úctě k práci vlastní i práci druhých. POZITIVITA Učíme naše žáky hledat pozitivní stránky v každé životní situaci, učíme je věřit v pravdivost rčení, že všechno zlé je pro něco dobré. Naši učitelé mají při své práci pozitivní očekávání, důvěřují vždy v pokrok svých žáků, a proto je pozitivně motivují, povzbuzují a oceňují. PARTNERSTVÍ Vzdělávání chápeme v naší škole jako společnou cestu učitele a jeho žáka, založenou na vzájemné důvěře a vedoucí ke společnému cíli. Vedeme žáky ke spoluzodpovědnosti za vlastní vzdělávání, k pochopení jejich práv a povinností. Partnerství, důvěra, pochopení a porozumění, jako záležitosti vztahové, vyžadují rozvinutou stránku citovou. Proto klademe důraz na její rozvoj prostřednictvím výtvarné, hudební a v neposlední řadě také občanské a literární výchovy. Věřím, že přes všechny nelehké okolnosti, za kterých děti do naší školy přicházejí, nebude pro ně vzpomínka na pobyt v nemocnici díky našim učitelům zážitkem pouze negativním. Věřím dokonce, že na něj někdy v budoucnu rády a s úsměvem zavzpomínají.                      
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.041