Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

rada školy (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'rada školy':


Školská  rada  Školská  rada  je ustanovena v souladu s §§ 167 a 168 Školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných předpisů. Školská  rada  se schází 2x v průběhu jednoho školního roku. Jednání Školské rady se řídí Jednacím řádem, který je součástí dokumentace Školské rady.   Členové Školské rady:   zástupci zřizovatele: Ing. Eva Kotková                               Ing. Michal Kříž   zástupci odborné veřejnosti: Mgr.Renata Paříková - předsedkyně školské rady                                           Dagmar Třešňáková   zástupci  školy : Mgr. Gabriela Landovská                       Mgr. Dagmar Nováková   Poslední jednání ŠR se uskutečnilo 15.6.2020   Příští jednání se uskuteční 12.10. 2020.     Vánoce přicházejí do  školy  Vánoční vyučování Projekt "Než se vrátím do své  školy  II" Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své  školy  II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352. V rámci projektu pokračuje ve své činnostiv prvním pololetí letošního školního roku Čtenářský klub a ve druhém pololetí naváže Klub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v těchto klubech nadále napomáhá rozvoji čtenářské a matematické gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času i po návratu z hospitalizace do běžného života. Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové  školy . Pedagogové  školy  se budou vzdělávat v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, osobnostního a sociálního rozvoje a kariérového poradenství. Informace pro kmenové  školy  hospitalizovaného žáka Po zařazení pacienta do vyučování Vám pošleme dotazník na žáka (odkaz viz. níže), kde Vás prosíme:   o vyplnění informací o chování žáka ve vaší škole o vyplnění učebního plánu na následující cca 2 měsíce (co by měl žák po dobu zdejšího pobytu probrat tak, aby se po návratu co nejlépe zapojil do výuky.) Žák si s sebou musí přinést své učebnice, sešity a pracovní materiály. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který bude vycházet z Vámi poskytnutých informací . Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu, kde se dozvíte, jak žák pracoval během vyučování, jak zvládal novou látku, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím. Během pobytu v nemocnici je žák vyučován ve zkráceném počtu hodin, proto je možné, že ne všechnu Vámi naplánovanou látku zvládne probrat. V závěrečné zprávě Vám sdělíme, kterou látku v naší škole zvládl probrat, kam v učivu došel. Součástí zprávy je i hodnocení v jednotlivých předmětech, která se týká pouze období hospitalizace. Pokud je žák hospitalizován více než 3 týdny před pololetním nebo závěrečným vysvědčením, zašleme Vám návrh hodnocení, ke kterému můžete při vystavení vysvědčení přihlédnout. Vysvědčení žáku vystaví Vaše škola.   Konzultační hodiny na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ čtvrtek    13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ Práce žáků  školy  při nemocnici (ODP), Liberec Provoz  školy  - podzim - zima 2020/2021 V základní škole i v mateřské škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu. Ve škole na všech odděleních nemocnice jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na jednotlivých odděleních.    (ilustrační foto) 22. 3. 2018 – Goalballový turnaj „O pohár ředitele  školy " Rádi jsme přijali pozvání na goalballový turnaj  a společně s žáky opavské  školy  vytvořili družstvo mezi základními školami. Na pohár jsme spojené družstvo sice nedosáhlo, snaha, odhodlanost a zápal do hry našim chlapcům nechyběly. Velmi nás potěšily výkony studentů družstev středních škol, kteří ty základy, průpravu a techniku se učili právě na žákovských akcích. Organizátorům  školy  děkujeme za příjemné přijetí a sportovní atmosféru.     Z provozních důvodů vyhlašuje ředitelka  školy  ve dnech 31.10. - 2.11.2019 ředitelské volno pro žáky ZŠ při dětském oddělení nemocnice. 3. 4. 2014 Turnaj v goalballu - O pohár ředitele  školy  - Praha Butovice 10. ročníku Goalbalového turnaje O pohár ředitele  školy  Gymnázia a SOŠ v Butovicích jsme se zúčastnili poprvé. Družstvo tvořili Bára Šádková, Katka Hájková, Martin Jozífek, Lukáš Feifer a Jára Jíra. V dobré náladě jsme nastoupili k prvnímu zápasu, ve kterém jsme se sehráváli, druhý už jsme taktizovali a vyhráli. Porážka z třetího zápasu nás vybudila k výhře a v pátém zápase jsme s budoucím vítězem remizovali. Přátelská atmosféra, setkání s kamarády, kolegy a radost ze hry nás vždy příjemně osvěží. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci, kterou připomíná diplom a medaile z třetího místa.  3. 4. 2014 Turnaj v goalballu - O pohár ředitele  školy  - Praha Butovice 10. ročníku Goalbalového turnaje O pohár ředitele  školy  Gymnázia a SOŠ v Butovicích jsme se zúčastnili poprvé. Družstvo tvořili Bára Šádková, Katka Hájková, Martin Jozífek, Lukáš Feifer a Jára Jíra. V dobré náladě jsme nastoupili k prvnímu zápasu, ve kterém jsme se sehráváli, druhý už jsme taktizovali a vyhráli. Porážka z třetího zápasu nás vybudila k výhře a v pátém zápase jsme s budoucím vítězem remizovali. Přátelská atmosféra, setkání s kamarády, kolegy a radost ze hry nás vždy příjemně osvěží. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci, kterou připomíná diplom a medaile z třetího místa.  Školní dotazník SPC pro základní  školy  Školní dotazník SPC pro střední  školy  Školní dotazník SPC pro mateřské  školy  24. 4. 2014 Návštěva studentů Střední zdravotnické  školy  Velmi nás potěšila návštěva studentů SZŠ v Liberci, kteří zavítali do Speciálně pedagogického centra, aby si prohlédli pomůcky pro děti se zrakovým postižením, vyzkoušeli si simulaci jednotlivých zrakových vad a vyslechli si praktické informace ohledně přístupu ke zrakově postiženým. Příjemná atmosféra a nadšení studentů nám dodalo mnoho energie do další práce. 9. 4. 2015 Praha - Butovice - goalballový turnaj "O pohár ředitele  školy " Tradičního goalballového turnaje se naše družstvo ve složení Eliška Koldová, Lukáš Feifer, Martin Jozífek, Jakub Raše a Luboš Vondráček zúčastnilo podruhé. Družstva sehrála velmi kvalitní zápasy, sportovní náboj byl cítit na každém hodu. Blahopřání patří nejen vítěznému družstvu složenému z žáků ZŠ pro zrakově postižené v Plzni, ale především našim borcům, kteří mají pro trénink velmi náročné podmínky. Poděkování patří i organizátorům Gymnáziu a SOŠ pro zrakově postižené v Praze - Butovicích.  28. 3. 2019 - Goalballový turnaj "O pohár ředitele  školy " - Praha Butovice 14. ročníku goalballového turnaje jsme se zúčastnili jako družstvo spojené se opavskou Základní školou a vytvořili tak tým, který skončil na velmi pěkném 3. místě. Chlapcům děkujeme za bojovnost při hře a vzornou reprezentaci. Hledáme další zájemce o míčovou hru pro nevidomé, trénink s výborným goalballistou Honzou Boškem plánujeme na 4. května. Prezenčně i distančně ... Výuka bývá často doplněna o distanční výuku kmenové  školy  žáků 25. 2. 2015 metodické setkání - Spolupráce poradenského zařízení, rodiny a  školy  - podmínka úspěšné inkluze - přednášející Mgr. Michaela Veselá Metodické setkání naplněné přednáškou Mgr. Michaely Veselé bylo velmi živé, obohacující, diskutovalo se nad záležitostmi, se kterými se denně setkáváme. Děkujeme všem, kteří přišli, lektorce zvlášť.  Educa - veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí Ve čtvrtek 13. října jsme se se staršími žáky naší  školy , které čeká důležité  rozhodnutí a volba té správné  školy , vydali na veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí do liberecké arény. Na veletrhu, kde se prezentují střední  školy  a učiliště, měly děti možnost získat přehled o možnostech studia, posbírat potřebné informace, nebo si alespoň udělat představu a inspirovat se. Podzimní tvoření na DPO S příchodem podzimu se výrazně změnilo zabarvení přírodního okolí naší  školy , a tak jsme se rozhodli novému vzhledu přizpůsobit také interiér  školy . Žáci nasbírali listí všech druhů a barev, které jsou k nalezení v okolí liberecké přehrady, vyrobili a vykreslili papírové létající draky a vzniknuvší výtvory rozvěsili a rozmístili po třídách a místnostech  školy . Nová stavebnice MAGFORMERS Do  školy  na dětském oddělení jsme mohli díky projektu "Než se vrátím do své  školy  II" (naše již druhé "šablony") zakoupit didaktickou stavebnici pro zábavnou výuku geometrie na I. stupni. Úterní dopoledne jsme strávili v Oblastní galerii Liberec na výstavě Nespatříte hada a doprovodném programu pro  školy  Svět podle Josefa Čapka. Po prohlídce si žáci naší  školy  vyzkoušeli ilustrovat obrázek pomocí bavlnek a vln. Všem se tato pro všechny nová technika moc líbila. Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší  školy ,   V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícímu kroku:   Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.   Opatření platí do odvolání.   Mrg. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol se týká i naší  školy . V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícímu kroku: základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční.   Uvedené opatření platí do odvolání.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší  školy ,   V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícímu kroku:   Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.   Opatření platí do odvolání.   Děkujeme za pochopení.   Mrg. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Educa I letos jsme se staršími dětmi, které čeká rozhodování o dalším výběru  školy , vyrazili na veletrh vzdělávání do liberecké arény. Představily se zde střední  školy , učiliště a vzdělávací instituce s širokou a zajímavou nabídkou možností a příležitostí. Děti tak měly možnost se zorientovat v pestré nabídce škol, inspirovat se a třeba i objevit ten pravý obor pro sebe.  Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol se týká i naší  školy . V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícímu kroku: Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.   Uvedené opatření platí do odvolání.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  18. 2. 2015 Návštěva Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené Praha Úzké spolupráce našeho poradenského pracoviště se speciálními školami pro zrakově postižené si velmi vážíme. I proto jsme nabídli našim klientů, žákům 9. a 8. ročníku základní  školy  možnost zúčastnit se výuky (matematika, český a anglický jazyk) v butovické střední škole. Chlapci si odnášeli zkušenosti, postřehy a ze setkání s vyučujícími a kamarády měli radost. Je na nich, kterou školu si pro svoji další dráhu zvolí. Děkujeme vedení  školy  a vyučujícím za cenné rady a možnosti konzultace.   12. - 14. 4. 2013 Goalballové soustředění v Plzni V tomto školním roce jsme se s dětmi z integrace zapojili do sportovních soustředění a soutěže v goalballu pořádaných ve spolupráci s Českým svazem zrakově postižených sportovců a školami pro ZP v ČR. Družstvo našich klientů (Barbora Šádková, Jakub Dvořák, Lukáš Feifer, Martin Jozífek a Jakub Raše) doplněné dětmi ze  Školy  Jaroslava Ježka v Praze získalo v soutěži O pohár Doubravky 1. místo.  Děkujeme dětem za vzornou reprezentaci speciálněpedagogického centra, kmenové  školy  a také libereckého kraje. 11. února 2016 Návštěva středních škol pro zrakově postižené S vycházejícími klienty jsme uskutečnili návštěvu Ggymnázia a Střední odborné  školy  pro zrakově postižené - www.goa.cz, kde se žákyně zapojily do hodiny českého a anglického jazyka a biologie a Střední odborné  školy  A.Klara - www.aklar.cz. Jsme rádi, že naši klienti mají možnost si vybrat školu dle svého zájmu a možností.  Čtenářský klub pokračuje do druhého pololetí Projekt "Než se vrátím do své  školy " Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV) Základní škola realizuje další běh čtenářského klubu. Finančně je činnost klubu zajištěna dotací z OP VVV projekt "Než se vrátím do své  školy ", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005238.   Pravidelná účast v tomto klubu napomáhá rozvoji čtenářské  gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času po návratu z hospitalizace do běžného života. Schůzky čtenářského klubu se staly nedílnou součástí týdenního odpoledního programu. Možnost jejich návštěvy už využily desítky žáků hospitalizovaných na tomto oddělení nemocnice.   16. - 19. 10. 2019 - Mezinárodní soutěž v sebeobslužných dovednostech - Liptovský Mikuláš Příjemné prostředí, krásné podzimní počasí a přátelská atmosféra byla patrna po celou dobu mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech. Soutěžními disciplínami byla příprava jídla - obložené bagety, příprava nápoje - citronády, povlečení polštáře, rozlišení mincí, čichové pexeso s přečtením názvu v bodovém písmu a roztřídění předmětů z domácnosti. Nejlepšího i když těsného výsledku dosáhla naše nevidomá klientka Tereza, žákyně 2. ročníku běžné základní  školy . Možnost zúčastnit se podobné soutěže považujeme pro děti s těžkým zrakovým postižením za velmi cenné a důležité. Děkujeme organizátorům ze Spojené  školy  internátní v Levoči za pozvání. Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol se týká i naší  školy . V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícímu kroku: Základní škola na dětském oddělení nabízí distanční formu výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích, na pokojích jsou dostupné odkazy na webové stránky  školy  s odkazy na vzdělávací programy, interaktivní učebnice a cvičení.   Uvedené opatření platí do odvolání.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy      Užitečné informace pro rodiče https://koronavirus.mzcr.cz/ https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx    https://c19simulation.com/indexcz.html# Herna naší  školy  se stala místem rozdávání podpisů a dárků pro malé i velké . Veřejné dokumenty týkající se financování  školy  lze rovněž vyhledat na http://monitoring.statni pokladna.cz Škola při nemocnici byla založena již roku 1953, jako součást  školy  při Jedličkově ústavu, z podnětu primáře dr. Otty Bradáče. Pracovala zde jedna paní učitelka s dětmi školního i předškolního věku. V roce 1961 došlo k osamostatnění MŠ a ředitelkou byla jmenována Alena Rozkošná, která tuto funkci vykonávala až do roku 1986. MŠ byla přemístěna do budovy dětsko-kojeneckého oddělení a provoz se prodloužil na celodenní. V roce 1977 byla třída MŠ zřízena na infekčním oddělení a v lednu 1994 i na chirurgickém oddělení. V roce 2002 začínáme školní rok v nové budově ,,Pavilonu pro matku a dítě“ v areálu nemocnice. V témže roce dochází opět ke sloučení základní a mateřské  školy  do jednoho zařízení. Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší  školy , .   V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení  školy  k následujícím krokům: 1. Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.   2. Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.   3. SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, nicméně v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR pracuje v omezeném režimu - viz záložka Objednávání klientů v sekci SPC.   Uvedená opatření platí do odvolání.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Historie SPC Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené (SPC pro ZP) zahájilo svoji činnost ve školním roce 1995/1996 jako součást Základní  školy  při nemocnici v Liberci. I v současné době je SPC pro ZP součástí této  školy .  Od svého vzniku podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým postižením.  Poskytujeme bezplatné poradenství a podporu při vzdělávání dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni na integraci zrakově postižených. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, resp. do ukončení středoškolského vzdělání. Speciálněpedagogickou péči poskytujeme klientům se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti až nevidomosti, s poruchou binokulárního vidění a se souběžným postižením více vadami.  Působíme v celém Libereckém kraji. V souladu s opatřeními na uvolňování bezpečnostních opatření bude obnovena výuka za přítomnosti žáků 11.5.2020, a to na všech pracovištích ZŠ při nemocnici, Liberec.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Dárková sbírka S následující akcí se do naší  školy  vrátil duch Vánoc v plné síle. Konalo se přesně to, co mívají děti na Vánocích nejraději, rozdávání dárků. Liberecká zdravotnická škola uspořádala dobročinnou sbírku a celý měsíc sbírala a skladovala dárky od všech dobrých, štědrých a starostlivých lidí, kteří se o akci dozvěděli, aby je následně mohla rozdat dětem z nemocnice a dětských domovů. Děti dostaly omalovánky, pexeso, batůžky, plyšová zvířátka dle vlastního výběru z velké hromady a dokonce jednoho obrovského společného medvěda. Dokonalým doplněním atmosféry Vánoc byl následně promítaný film Polární expres, který skvělým ztvárněním prezentoval, co Vánoce znamenají, jak důležité je věřit na Ježíška, a o kolik krásných zážitků jsou ochuzeni ti, kteří nevěří. Za celou akci a krásné dárky děkujeme organizátorům z řad studentů Zdravotnické  školy  18. 1. 2018 - 2. A v SPC Jak se učí nevidomí? Jak čtou a píši? Jak chodí do  školy ? Jak pijí kofolu? Tyto a další dotazy padaly na společném setkání druháků jedné liberecké  školy  a nevidomého Lukáše v našem SPC. Poté, co jsme si povídali o tom,jak se učí Brailleovo písmo, co všechno zažil Lukáš na "základce", jak se vodí nevidomí, si děti vyzkoušely třídění sluchového a hmatového pexesa, přípravu ovocné jednohubky, kreslení obrázku na kapslový - nadouvací papír, psaní svého jména na slepeckém stroji, čtení hmatového obrázku. Celou dvouhodinovku byla nálada mezi všemi velmi přátelská a pracovní. Nás těší, že děti chtějí vyrobit hmatovou knihu, pexeso, obrázek a že bývalí klienti jsou nám stále věrni. 17. 9. – 8. 10. 2016 – Pobyt japonských studentů Na studijní pobyt přijeli Asahi a Yuya, studenti ze  školy  pro zrakově postižené v Tokiu, aby se zdokonalili v anglickém jazyce a seznámili se s českou kulturou. Kromě jiného byla pro všechny velmi příjemná setkání ve školách s našimi integrovanými žáky a studenty.        Ahoj kluci a holky, z toho, že jste navštívili naše stránky soudíme, že se do nemocnice (a tím pádem i do naší  školy ) chystáte, nebo už jste u nás byli. Pro ty, kteří naši školu neznají tu máme pár informací: Škola bude!     Milí žáčci dětského oddělení, od 16. března 2020 marně vyhlížíte paní učitelku, která by Vám ráda pomohla při plnění školních povinností. Pro doplnění učiva kmenových škol, v rámci distanční formy výuky, nabízíme přínosné  a zajímavé  klasické pracovní listy. Tyto jsou rozděleny podle různých stupňů obtížnosti a jsou určeny žákům od 1. ročníku až po tzv. "Příjímačky nanečisto" pro žáky 9. ročníků. Pro nejmenší jsou připraveny motivační "Rouškové omalovánky", které patří svým tématem k velmi aktuálním. Těšit se také můžete na velikonoční pracovní listy, zaměřené na matematiku, český jazyk a angličtinu. Pokud budete mít zájem, uvedené aktivity najdete na jednotlivých pokojích lůžkového oddělení nebo je obdržíte od p. učitelky z mateřské  školy . Přejeme brzké uzdravení a držíme palce při zvládání školní výuky!     Bezpečně v digitálním světě !   Desatero chování na internetu, on-line bezpečnost, kybernetická šikana.   https://o2chytraskola.cz/    http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/default.aspx     Aktuálně k fimu V SÍTI https://www.budsafeonline.cz/blog/film-v-siti-vse-o-detske-verzi-pro-skoly   https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/   https://www.aerofilms.cz/v-siti-za-skolou/     Najděte svoji školu, třídu, paní učitelku / pana učitele ...    https://www.skolavpyzamu.cz/      Nabídky a náměty alternativního vyučování  http://www.edukavka.cz/   https://www.ucseonline.cz/ https://skolakov.eu/   https://www.primauca.cz/ https://www.jazyky-online.info/deti/  (angličtina) https://www.dreamenglish.com/freedownload (angličtina)   https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ  (pro žáky 1. ročníku)    https://dn1.cz/ (diktáty)   http://ucebnice.online/   https://www.mojecestina.cz/   http://www.matyskova-matematika.cz/   https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp   https://www.alter.cz/nakladatelstvi/domaci-vyucovani-2020   https://www.umimefakta.cz/     Dopravní výchova https://testy.dopravnivychova.cz/     Učitel do domu   https://www.youtube.com/channel/UCTyOpEi6eLjPPr3fo2FbBbw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2     UčíTelka   Když do  školy  se nechodí, učení Tě nebaví? Zapni doma telku a poznej novou UčíTelku! Od pondělí do pátku doplní ti základku. Češtinu i matiku budeš mít v malíku. Nemusíš mít obavy, pomůže i s úkoly! S tím, co neleze ti do hlavy, můžeš si psát o rady. UčíTelka… když děti učí telka.   Speciální web Čt 2 přináší každý den žákům prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.   https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/   Pásmo vzdělávacích pořadů je připraveno i pro žáky druhého stupně základních škol, včetně přípravy na přijímací zkoušky.   https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka   https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/     ČT edu - projekt České televize    Portál nabízí přes 3000 vzdělávacích videí z pořadů České televize, která jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, abyste se co nejsnáze dostali k tomu, co vás zajímá a láká.   Audiovizuálně podaná informace probouzí zájem, emoce a podporuje zapamatování látky.   https://edu.ceskatelevize.cz/ct-edu-startuje      Pro čtenáře https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik (audio) https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni     Nuda doma nehrozí!   Oblíbená stanice DÉČKO nabízí zábavné pořady, hry, soutěže a také prospěšné zajímavé vzdělávací pořady a užitečná videa.   https://decko.ceskatelevize.cz/   Opakujte a procvičujte si! A nezapomínejte na odpočinek a zábavu!    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Pro rodiče  Finanční gramotnost https://native.seznamzpravy.cz/mluvit-s-detmi-o-penezich-se-vzdycky-vyplati/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik11 Kybernetická bezpečnost - Online videokurz pro rodiče https://e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice   20. – 21. 5. 2014 Smržovka – školní kolo soutěže v prostorové orientaci V rámci spolupráce s plzeňskou školou jsme uskutečnili školní kolo soutěže v prostorové orientaci, kterého se zúčastnilo 5 našich klientů, žáků základních škol. Projekt Hej rup-spojme sílu, hej rup- ruce k dílu Základní  školy  a Mateřské  školy  pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni z Grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.31 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na grantový projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.31/02.0011 je zaměřen na podporu speciálně pedagogických aktivit a rozšíření asistenčních služeb pro žáky se zdravotním hendikepem. Smyslem je pomoci těmto žákům posílit jejich samostatnost a přispět tak k jejich snadnějšímu uplatnění v běžném i profesním životě. Výborně si vedl David Pompa, žák 5. ročníku ZŠ v Dubé u České Lípy, který se aktivit SPC pro ZP zúčastnil vůbec poprvé a hned mezi 18 účastníky celé akce zvítězil. Děkujeme všem za příjemné soutěžní zápolení. Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mateřská škola při nemocnici bude ve dnech 18. - 20.3.2020 uzavřena z důvodu vyhlášení ředitelského volna. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19 Mateřská škola při nemocnici, Liberec, bude ve dnech 18.-20.3.2020 uzavřena, z důvodu vyhlášení ředitelského volna. Děkujeme za pochopení.   Mgr. Petra Ouředníková ředitelka  školy  Přání veselých Vánoc a šťastného nového roku Ve družině jsme se vrhli na výrobu vánočních a novoročních přáníček pro rodiče, sourozence, ale i pro partnery  školy . A přání se nám opravdu povedla. 18. 9. Exkurze výchovných poradců V rámci exkurze výchovných poradců pořádané PPP Liberec a SPŠT Liberec navštívili SPC výchovní poradci libereckých škol. Krátce byli obeznámeni s činností SPC a ZŠ při nemocnici, prohlédli si prostory SPC a odcházeli s novými informacemi, pozvánkou na webové stránky naší  školy  a nabídkou užší vzájemné spolupráce. Výuka probíhá na dvou odloučených pracovištích: Na dětském oddělení, JIP,chirurgickém + dalších odděleních s dětským pacientem v hlavní budově nemocnice Na detašovaném pracovišti – oddělení dětské psychiatrie na sídlišti Králův Háj, vyhlášeném svou polohou uprostřed zeleně, nedaleko liberecké přehrady, v budově bývalé mateřské  školy  obklopené prostornou zahradou.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.06