Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

rozvrh (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'rozvrh':


Dětské a chirurgické oddělení Škola funguje na dětském a chirurgickém oddělení – tady ale nenajdete třídu, na jakou jste zvyklí. Během dopoledne za vámi přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho v nemocnici budete, se s vámi bude učit. Nebojte se, paní učitelka ví, že se necítíte moc dobře – vždyť proto jste v nemocnici- a tak vás nebude trápit složitými výpočty a diktátem. Spíše s vámi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Kdo by u nás musel pobýt déle, bude samozřejmě probírat i novou látku, aby ve škole moc nezameškal. Pokud jste dostali od svých učitelů ve škole nějaké úkoly na dobu, kdy budete chybět, vezměte si je s sebou – v nemocnici vám rychleji uběhne čas, když zaměstnáte hlavu, a doma si ji pak nebudete muset sami tolik lámat. Pokud budete v nemocnici déle než týden určitě si s sebou vezměte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim a samozřejmě penál. Oddělení dětské psychiatrie Škola funguje také na oddělení dětské psychiatrie – a tady už se učí ve třídách. Třídy jsou tu čtyři, ale malé, do každé se vejde nejvíce 8 žáků a 1 paní učitelka. Na oddělení dětské psychiatrie budete potřebovat do školy vše jako ve vaší vlastní škole – učebnice, pracovní sešity, obyčejné sešity, vybavený penál, žákovskou knížku. Vezměte si s sebou i pastelky a lepidlo! Doma nechte potřeby na výtvarnou výchovu. Malovat budeme, ale barvy a štětce vám tu půjčíme. Ve škole při nemocnici se budete učit každý den pouze kratší dobu –  rozvrh  hodin, který můžete nalézt v Dokumentech na těchto stránkách, vám napoví, že škola tu má nejvíce pět hodin denně. Z  rozvrh u také vyčtete, že některé učebnice a sešity (například rodinnou výchovu a informační technologie ) můžete klidně nechat doma. Nemusíte si brát ani hudební výchovu, zpívat jistě umíte i bez učebnice . Součástí zdejšího školního vyučování jsou i vycházky do krásného okolí školy, v létě pobýváme na zahradě, občas vyrazíme i za kulturou - do knihovny nebo na výstavu. I v naší škole budete hodnoceni – nejen známkami a slovy učitelů, ale také body. Bodování se bude týkat vašeho chování – dobré chování, píle a snaha budou oceněny kladnými body. Špatné chování, lenost a nespolupráce si vyžádají záporné body. Bodování vám pomůže zjistit, co děláte dobře a co špatně, pomáhá také lékařům dozvědět se, jak si právě ve škole vedete. Pokud budeme dobře spolupracovat, je veliká šance, že vám zdejší škola pomůže jak s učením, tak s dalšími problémy, se kterými k nám přijdete a usnadní vám návrat zpět do vaší vlastní školy. Pro ty, kteří už v naší škole byli, tu máme jeden veliký pozdrav a prosbu – zkuste vyplnit a poslat nám dotazník, který najdete na úvodní stránce tohoto webu. Děkujeme. Vaše paní učitelky ZŠ při nemocnici Liberec   Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie Důležité věci, které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:   všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho ) nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma,) pravítka; ne nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme   Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné: nepromokavá bunda, pláštěnka; v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála   Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy dotazník na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení. Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu. Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu hodin (viz  rozvrh  hodin):       I. oddělení:    žáci 1. – 3. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální;   II. oddělení:    žáci 4. - 5. ročníků ZŠ a 4. - 6. ročníků ZŠ praktické a ZŠ speciální; III. oddělení:   žáci 6. ročníků ZŠ, 7. - 9. ročníků ZŠ praktické a 7. – 10. ročníků ZŠ speciální;  IV. oddělení:   žáci 7. - 9. ročníků ZŠ.   Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole(aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).   Studentům s ukončenou povinnou školní docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben. Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).   Zvláštnosti ve výuce: málotřídní škola každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky maximální počet žáků ve třídě je 8 ke každému je možný individuální přístup různé pracovní tempo je respektováno spolupráce se zdravotnickým personálem   Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.   Konzultační hodiny na tel. čísle: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ středa    13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ     Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz: Dětské psychiatrické oddělení https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/  
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.03