Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

rozvrh hodin (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'rozvrh hodin':


 Rozvrh y  hodin  2020-2021 Dětské a chirurgické oddělení Škola funguje na dětském a chirurgickém oddělení – tady ale nenajdete třídu, na jakou jste zvyklí. Během dopoledne za vámi přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho v nemocnici budete, se s vámi bude učit. Nebojte se, paní učitelka ví, že se necítíte moc dobře – vždyť proto jste v nemocnici- a tak vás nebude trápit složitými výpočty a diktátem. Spíše s vámi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Kdo by u nás musel pobýt déle, bude samozřejmě probírat i novou látku, aby ve škole moc nezameškal. Pokud jste dostali od svých učitelů ve škole nějaké úkoly na dobu, kdy budete chybět, vezměte si je s sebou – v nemocnici vám rychleji uběhne čas, když zaměstnáte hlavu, a doma si ji pak nebudete muset sami tolik lámat. Pokud budete v nemocnici déle než týden určitě si s sebou vezměte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim a samozřejmě penál. Oddělení dětské psychiatrie Škola funguje také na oddělení dětské psychiatrie – a tady už se učí ve třídách. Třídy jsou tu čtyři, ale malé, do každé se vejde nejvíce 8 žáků a 1 paní učitelka. Na oddělení dětské psychiatrie budete potřebovat do školy vše jako ve vaší vlastní škole – učebnice, pracovní sešity, obyčejné sešity, vybavený penál, žákovskou knížku. Vezměte si s sebou i pastelky a lepidlo! Doma nechte potřeby na výtvarnou výchovu. Malovat budeme, ale barvy a štětce vám tu půjčíme. Ve škole při nemocnici se budete učit každý den pouze kratší dobu –  rozvrh   hodin , který můžete nalézt v Dokumentech na těchto stránkách, vám napoví, že škola tu má nejvíce pět  hodin  denně. Z  rozvrh u také vyčtete, že některé učebnice a sešity (například rodinnou výchovu a informační technologie ) můžete klidně nechat doma. Nemusíte si brát ani hudební výchovu, zpívat jistě umíte i bez učebnice . Součástí zdejšího školního vyučování jsou i vycházky do krásného okolí školy, v létě pobýváme na zahradě, občas vyrazíme i za kulturou - do knihovny nebo na výstavu. I v naší škole budete hodnoceni – nejen známkami a slovy učitelů, ale také body. Bodování se bude týkat vašeho chování – dobré chování, píle a snaha budou oceněny kladnými body. Špatné chování, lenost a nespolupráce si vyžádají záporné body. Bodování vám pomůže zjistit, co děláte dobře a co špatně, pomáhá také lékařům dozvědět se, jak si právě ve škole vedete. Pokud budeme dobře spolupracovat, je veliká šance, že vám zdejší škola pomůže jak s učením, tak s dalšími problémy, se kterými k nám přijdete a usnadní vám návrat zpět do vaší vlastní školy. Pro ty, kteří už v naší škole byli, tu máme jeden veliký pozdrav a prosbu – zkuste vyplnit a poslat nám dotazník, který najdete na úvodní stránce tohoto webu. Děkujeme. Vaše paní učitelky ZŠ při nemocnici Liberec   Co dát dítěti s sebou do nemocnice Během pobytu v nemocnici Vaše dítě jistě ocení, bude-li mít u sebe svou oblíbenou hračku nebo knížku, CD, hru, pastelky a blok, omalovánky, jsou vhodné i 1 – 2 fotografie rodiny „proti stýskání „ .   Návštěvy ano či ne? Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 18:00  hodin . Po dohodě je však možné dítě navštívit i mimo tyto  hodin y. Pro malé děti je důležitý polední klid v době od 12:30 do 14:30  hodin . Prosíme Vás, snažte se to respektovat. Je jen na Vás, abyste zvážili, zda dítě navštěvovat, či ne. Ze zkušenosti se přikláníme k navštěvování dítěte. Většina dětí je rodinou navštěvována, dítě, za kterým nikdo nepřijde, situaci hůře nese. Nebojte se toho, že Vaše dítě pláče, když odcházíte. V herně se brzy zabaví, zapojí se do hry a za chvíli je po pláči. Důležité je, že ví, že Vás brzy opět uvidí.   S dětmi jsme celý den, tudíž víme, jak konkrétně Vaše dítě reaguje na různé podněty a jak se během celého dne chová (pláče, smutní atd.). Proto s námi neváhejte konzultovat Vaše případné obavy.     Odkazy: Dětské oddělení Chirurgické oddělení Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie Důležité věci, které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:   všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho ) nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma,) pravítka; ne nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme   Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné: nepromokavá bunda, pláštěnka; v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála   Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy dotazník na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení. Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu. Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu  hodin  (viz  rozvrh   hodin ):       I. oddělení:    žáci 1. – 3. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální;   II. oddělení:    žáci 4. - 5. ročníků ZŠ a 4. - 6. ročníků ZŠ praktické a ZŠ speciální; III. oddělení:   žáci 6. ročníků ZŠ, 7. - 9. ročníků ZŠ praktické a 7. – 10. ročníků ZŠ speciální;  IV. oddělení:   žáci 7. - 9. ročníků ZŠ.   Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole(aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).   Studentům s ukončenou povinnou školní docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben. Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).   Zvláštnosti ve výuce: málotřídní škola každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky maximální počet žáků ve třídě je 8 ke každému je možný individuální přístup různé pracovní tempo je respektováno spolupráce se zdravotnickým personálem   Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.   Konzultační  hodin y na tel. čísle: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ středa    13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ     Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz: Dětské psychiatrické oddělení https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/   Co dát dítěti s sebou do nemocnice Oblíbenou knihu nebo hračku, CD, hru, pastelky a blok, omalovánky, jsou vhodné i 1 – 2 fotografie rodiny „proti stýskání“. Návštěvy ano či ne? Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 18:00  hodin . Po dohodě je však možné dítě navštívit i mimo tyto  hodin y. Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout hospitalizaci bez stresujících prožitků. Nabídnout jim zajímavé činnosti, které jim umožní zapomenout na nepříjemnosti spojené s nemocí a pobytem v nemocnici. 29. - 30. 1. 2015 Víkendový pobyt - Liberec Tradiční pobyt v Liberci, v ZŠ a MŠ logopedické, byl naplněn bohatým pestrým programem, kde si snad každý našel svoje radosti. Někoho nadchla přednáška dentální hygienistky, která s sebou přinesla mnoho pomůcek, včetně plyšové stoličky, další se propotil na goalballovém tréninku, který se protáhl i do poobědových  hodin  a byl opravdu vydatný! Z nováčků u show-downového stolu se vyklubali zdatní talenti a slovní hra Tik-tak bum zamotala hlavu nejedné hráčce. Závěr pátečního dne patřil přípravě poháru za pololetní práci a vědomostnímu kvízu o zvířatech lesech. Se všemi jedenácti účastníky nám bylo moc dobře a všem, kteří nám pomáhali děkujeme za nezištnou pomoc. Školní družina je v nemocnici zřízena na dětském oddělení. Docházíme však i za dětmi hospitalizovanými na jednotce intenzivní péče (JIP) a na oddělení chirurgie. Věnujeme se dětem ve věku od 6 do 15 let (na JIP dětem bez rozdílu věku). Na JIP docházíme ráno (8:15 – 9:45) a zaměstnáváme děti na lůžku.Na pokojích dětského oddělení si přebíráme děti po skončení školního vyučování v 9:45  hodin . Na oddělení chirurgie pracujeme s dětmi od 12:45 do 14:45 hod. Družina pak funguje na dětském oddělení až do večeře cca do 17:15  hodin . Děti u nás mají k dispozici nejrůznější výtvarné materiály, oblíbené stavebnice a stolní hry, různě náročné puzzle či hlavolamy. Děti si hrají nebo tvoří na lůžku nebo u stolu, vždy dle jejich zdravotního stavu a doporučení lékaře. V době mimo provoz školní družiny jsou pro děti v otevřených policích připraveny hry, pastelky, knížky nebo různé skládačky a stavebnice. Aby Vaše dítě mohlo do naší družiny "chodit" – hrát si v herně, půjčovat si hry a puzzle na lůžko, bavit se kreslením, malováním a vytvářením v herně nebo na lůžku, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Děti jsou ve školní družině zaměstnávány podle vlastních zájmů. Směrodatný je požadavek dobrovolnosti, pestrosti a zajímavosti. Dětem na dětském oddělení slouží herna, která je přívětivá, bohatě vybavená hrami, výtvarným materiálem, zajímavými knihami a didaktickými pomůckami. Někdy využíváme také prostory jídelny. Děti, které ze zdravotních důvodů do herny nemohou, mají na pokoji k dispozici TV, DVD a drobné hračky. Na oddělení chirurgie využíváme malého odděleného zázemí se stolkem, židlemi a skříňkami s poličkami přímo v „dětském“ pokoji.   Družina na dětském psychiatrickém oddělení je nově dostupná pro všechny hospitalizované děti, které jsou vyučovány ve škole, třikrát týdně (Po, Út, Čt). Využíváme zde prostory herny a tělocvičny, které postupně dovybavujeme ve spolupráci s oddělením tak, aby byly příjemným, relaxačním místem, kde se scházejí děti k zájmovým a odpočinkovým činnostem. Těšíme se na Velikonoce Přestože jsme v nemocnici, těšíme se na dětském oddělení na přicházející svátky jara. Ve škole si o Velikonocích povídáme, zkoušíme popsat, jak je slavíme doma. V družině pak kreslíme a vytváříme obrázky, které letos dlouho otálející jaro jistě brzy přivolají.   Ukázky slohu:   Naše Velikonoce    Nejprve uděláme velký úklid, po té uvaříme vajíčka , dáme je do obarvené vody a potom nazdobíme voskem.    Když přijde Velikonoční pondělí, otvíráme koledníkům. V devět  hodin  odchází mamka s malou sestřičkou k babičce koledovat. Já musím sedět doma a čekat, kdo kdy zazvoní. Pokaždě přijde někdo, od koho mám jelita :-(. Potom nemůžu ani sedět.    Každý rok se těším, že někdo zazvoní po dvanácté  hodin ě a já na něj budu moct vylít kyblík s vodou :-)).  ( Ivana, 16 let)   Velikonoce u nás doma     Začínáme velkým velikonočním úklidem. Po něm barvíme vajíčka - na červeno, modro a žlutě - to jsou naše barvy. Když jsou vejce obarvená, dáváme na ně nálepky nebo samolepky, aby byla ještě veselejší. Položíme je do košíku a v pondělí čekáme, až přijdou koledníci :-). (Kristýna , 14 let) Informace pro kmenové školy hospitalizovaného žáka Po zařazení pacienta do vyučování Vám pošleme dotazník na žáka (odkaz viz. níže), kde Vás prosíme:   o vyplnění informací o chování žáka ve vaší škole o vyplnění učebního plánu na následující cca 2 měsíce (co by měl žák po dobu zdejšího pobytu probrat tak, aby se po návratu co nejlépe zapojil do výuky.) Žák si s sebou musí přinést své učebnice, sešity a pracovní materiály. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který bude vycházet z Vámi poskytnutých informací . Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu, kde se dozvíte, jak žák pracoval během vyučování, jak zvládal novou látku, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím. Během pobytu v nemocnici je žák vyučován ve zkráceném počtu  hodin , proto je možné, že ne všechnu Vámi naplánovanou látku zvládne probrat. V závěrečné zprávě Vám sdělíme, kterou látku v naší škole zvládl probrat, kam v učivu došel. Součástí zprávy je i hodnocení v jednotlivých předmětech, která se týká pouze období hospitalizace. Pokud je žák hospitalizován více než 3 týdny před pololetním nebo závěrečným vysvědčením, zašleme Vám návrh hodnocení, ke kterému můžete při vystavení vysvědčení přihlédnout. Vysvědčení žáku vystaví Vaše škola.   Konzultační  hodin y na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ čtvrtek    13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18  hodin . Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc.   Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích.   Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů.   Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu. Dětské a chirurgické + oddělení Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva. Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.   Oddělení dětské psychiatrie Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat. Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích  hodin  podle  rozvrh u, nejvíce 5 vyučovacích  hodin  v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení. Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení. Mateřská škola V mateřské škole při dětském oddělení nemocnice se věnujeme dětem ve věku 2,5 – 6 let každý pracovní den - od 7 do 18  hodin . Provoz MŠ je celoroční, prázdniny máme jen v době Vánoc. Aby Vaše dítě mohlo do naší MŠ chodit – hrát si v herně, půjčovat si hračky, bavit se kreslením a vytvářením, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením do naší MŠ po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici. Dětem se střídavě věnujeme v herně i na pokojích. Herna je vyzdobena dětskými motivy, působí přívětivě a i svou barevností dává dětem zapomenout, že jsou v nemocnici. Je bohatě vybavena hračkami a didaktickými pomůckami. Děti jsou do her a činností MŠ zařazeny ihned po přijetí na oddělení (dovoluje-li to jejich zdravotní stav). Do herny odcházejí z pokoje s učitelkou na základě souhlasu lékaře a předchozího souhlasu rodiče. Po domluvě s učitelkou si v herně mohou hrát i děti, které jsou hospitalizovány spolu s jedním z rodičů. Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout pobyt v nemocnici bez stresujících prožitků. Chceme, aby maminky neměly strach o své hospitalizované dítě, aby věděly, že v naší MŠ se snažíme i o jeho citové uspokojení. Když je potřeba, dítě pohladíme, vezmeme do náruče, poskytneme citlivou oporu. 24. - 25. 1. 2014 Seminář pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiče Letošní víkendový pobyt jsme zahájili metodickým seminářem pro rodiče, který byl věnován problematice náročných kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké uživatele a sportovním aktivitám pro děti se zrakovým postižením. Rodiče se zájmem sledovali výklad Ing. Jany Smolné z libereckého Tyflocentra ohledně speciálních softwarů, ale také přímou práci našich klientů s kompenzačními pomůckami od přenosného NB po iPad, braillský řádek a mobilní telefon, zpřístupněný právě zrakově postiženým. Podnětná a živá diskuse mezi odborníky, rodiči a dětmi nás velmi těšila. Zájem neustal ani při sportovních aktivitách, kdy teoretickou část vystřídala praktická dovednost. Sportovci z klubu BSC (Blind Sport Club) registrovaní pod Českým svazem zrakově postižených sportovců zapojili děti do průpravy futsalu a goalballu. Ve skělém prostředí tělocvičny ZŠ a MŠ logopedické v Liberci jsme trénovali do pozdních večerních  hodin . Některým míče s rolničkou zvonily v uších dlouho do noci. Dopolední program druhého dne jsme vyplnili návštěvou Hasičského záchranného sboru LK, kde jsme se vzájemně obohatili o poznatky z jedné strany o práci a vybavení HSZ, z druhé o přístupu k lidem se zrakovým postižením. O upřímnou a přátelskou atmosféru nebyla nouze. Více se můžete dočíst na stránkách - http://www.hzslk.cz/60.4192-svet-hasicu-hmatem.html Po obědě jsme se vrhli na oblíbené hry a přípravu ovocného poháru. Pobyt jsme zakončili předáním kontaktů, příslibem další akce a sdělením toho, co měl kdo na srdci.   Poděkování patří všem 10 účastníkům a jejich rodičům, předsedovi klubu BSC Mgr. Zdenku Barlokovi, Ing. Smolné a obětavému týmu příznivců našeho Speciálněpedagogického centra. 14. – 19. 6. 2015 Letní olympiáda dětí a mládeže Třetí červnový týden se západočeská metropole proměnila v jedno velké sportoviště. V Plzni se konaly Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže. Jedná se o republikovou soutěž krajských reprezentací v kategorii mladších a starších žáků. Sjelo se zde 2 300 sportovců, kteří se utkali v 18 sportovních odvětvích a soupeřili o 150 sad medailí. Mladí sportovci prožili atmosféru opravdových olympijských her: zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici, doprovodné programy nebo složení olympijské přísahy. Součástí týmu Libereckého kraje byli také klienti Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené, žáci běžných základních školy v LK – Eliška Koldová, Martin Jozífek, Jakub Raše (ZŠ Skálova, Turnov), Lukáš Feifer (ZŠ Na Šumavě, Jablonec n.N.) a Luboš Vondráček (ZŠ Purkyňova, Frýdlant v Č.), kteří reprezentovali náš kraj v goalballe. Jejich výkon zaslouží velké uznání, neboť po velkých bojích získali sice bramborovou medaili, o to více si ale cenili podvečerního uznání svými soupeři.  Uspěli jsem rovněž v doprovodných disciplínách. Třetí místo vybojovali sportovci v turnaji v showdownu , v tandemové cyklistice se v kategorii chlapců na třetím místě umístil Luboš Vondráček a zlato získal v laserové střelbě Lukáš Feifer. Je třeba připomenout, že mladí sportovci se ZP z Libereckého kraje mají nejtěžší podmínky od všech ostatních soupeřů, kteří navštěvují školy pro zrakově postižené, goalballu a dalším sportovním disciplínám pro zrakově postižené se věnují jak v rámci  hodin  tělesné výchovy, tak i v kroužcích a při sportovních dnech jednotlivých škol. Paralympijský sport goalball (míčová hra) se představil na hrách poprvé a mám velkou radost, že právě klienti SPC pro ZP a žáci běžných ZŠ v LK mohli být u tohoto sportovního svátku. Vítězné Opavě přejeme radostný pocit z prvního místa. 
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.011