Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

speciální dotazník (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'speciální dotazník':


Školní  dotazník  SPC pro základní školy Školní  dotazník  SPC pro střední školy Školní  dotazník  SPC pro mateřské školy ZŠ při nemocnici – oddělení dětské psychiatrie (ODP) Detašované pracoviště – oddělení dětské psychiatrie na sídlišti Králův Háj, vyhlášeném svou polohou uprostřed zeleně, nedaleko liberecké přehrady, v budově bývalé mateřské školy obklopené prostornou zahradou Adresa: Školní 430, 460 01 Liberec 5 Tel: 485 313 521 zsnemlib@seznam.cz Učitelé: Mgr. Jana Moravcová - učitelka I. stupně ZŠ       I. oddělení Mgr. Marcela Reková -  speciální  pedagog          II. oddělení  Mgr. Marie Skácelová -  speciální  pedagog        III. oddělení Mgr. Gabriela Landovská -  speciální  pedagog    IV. oddělení -                                       - zástupkyně ředitelky na ODAP spzs.nemocnice@seznam.cz Učitelky MŠ: Humpová Monika      – učitelka MŠ ( speciální  pedagog) Třešňáková Dagmar  – učitelka MŠ ( speciální  pedagog)   Tel.: 485 312 685 Základní škola při nemocnici Dětské oddělení, JIP, chirurgické+ další oddělení s dětským pacientem v hlavní budově nemocnice Adresa: Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 Tel: 485 312 685 spzs.nemocnice@seznam.cz Učitelky ZŠ Mgr. Petra Ouředníková – ředitelka školy,  speciální  pedagog Mgr. Jiřina Kohoutová –  speciální  pedagog Rádi bychom se dozvěděli, co si myslíte o naší škole. Velice nám pomůže, když vyplníte náš  dotazník  a zašle zpět buď v papírové, nebo elektronické podobě na adresu: Husova 357/10, 460 01, Liberec 1, nebo spzs.nemocnice@seznam.cz   Použijte prosím tuto hodnotící škálu:      4 – určitě souhlasím, 3 – souhlasím 2 – částečně souhlasím 1 – nesouhlasím Do  dotazník u NEmusíte uvést své jméno ani jméno dítěte! Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Adresa: SPC pro zrakově postižené, Tyršova 1, 460 01 Liberec 1 (budova Střední průmyslové školy textilní) Datová schránka: 7xsmgxb Tel: 482 710 332, 725 961 643 spzs.nemocnice@seznam.cz   Vedoucí SPC pro ZP: Mgr. Renata Paříková Tel.: 482 710 332, 725 961 643 parikova@zsnemlib-spc.cz Psycholog SPC pro ZP: Mgr. et Mgr. Hana Šuková Tel.: 482 710 332 sukova@zsnemlib-spc.cz  Speciální  pedagog: Mgr. Hana Joklíková, Ph.D. Tel.:482 710 332, 770 100 109 joklikova@zsnemlib-spc.cz    Speciální  pedagog: Mgr. Petra Ouředníková Tel.: 485 312 875, 604 300 867 spzs.nemocnice@seznam.cz Kontakty a provozní doba Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené Adresa: Tyršova 1, 460 01 Liberec 5 (budova Střední průmyslové školy textilní)   Datová schránka: 7xsmgxb   GPS souřadnice: 50°46'4.252"N, 15°3'55.501"E Provozní doba zařízení: Pondělí:  7:30 – 17:00 hod. Úterý:    7:30 – 16:30 hod. Středa:  7:30 – 17:00 hod. Čtvrtek: 7:30 – 16:30 hod. Pátek:    7:30 – 14:15 hod.   Tato provozní doba je pouze orientační, neboť pracovníci SPC vzhledem k charakteru poskytovaných služeb vykonávají práci často mimo stálé pracoviště většinou výjezdem do kmenových škol klientů. Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat. Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr. Renata Paříková - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643 Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)   V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit.     Ředitelka,  speciální  pedagog SPC pro ZP: Mgr. Petra Ouředníková Tel.: 485 312 875 spzs.nemocnice@seznam.cz Vedoucí SPC pro ZP: Mgr. Renata Paříková Tel.: 482 710 332, 725 961 643 parikova@zsnemlib-spc.cz Psycholog a  speciální  pedagog SPC pro ZP: Mgr. et Mgr. Hana Šuková Tel.: 482 710 332 sukova@zsnemlib-spc.cz  Speciální  pedagog SPC pro ZP: Mgr. Hana Ryšlavá (Joklíková), Ph.D. Tel.:482 710 332, 770 100 109 joklikova@zsnemlib-spc.cz Běžný provoz se zvýšenými hygienickými opatřeními Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, zahájila běžný provoz 11.5.2020. Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující  speciální  podmínky jednotlivých oddělení nemocnice. Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie Důležité věci, které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:   všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho ) nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma,) pravítka; ne nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme   Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné: nepromokavá bunda, pláštěnka; v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála   Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy  dotazník  na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení. Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu. Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu hodin (viz rozvrh hodin):       I. oddělení:    žáci 1. – 3. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ  speciální ;   II. oddělení:    žáci 4. - 5. ročníků ZŠ a 4. - 6. ročníků ZŠ praktické a ZŠ  speciální ; III. oddělení:   žáci 6. ročníků ZŠ, 7. - 9. ročníků ZŠ praktické a 7. – 10. ročníků ZŠ  speciální ;  IV. oddělení:   žáci 7. - 9. ročníků ZŠ.   Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole(aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).   Studentům s ukončenou povinnou školní docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben. Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).   Zvláštnosti ve výuce: málotřídní škola každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky maximální počet žáků ve třídě je 8 ke každému je možný individuální přístup různé pracovní tempo je respektováno spolupráce se zdravotnickým personálem   Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.   Konzultační hodiny na tel. čísle: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ středa    13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ     Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz: Dětské psychiatrické oddělení https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/   Ostatní činnosti: pravidelné setkávání integrovaných dětí na víkendových pobytech účast na mezinárodní soutěži v prostorové orientaci a v sebeobslužných dovednostech účast na sportovních akcích pořádaných školami pro zrakově postižené v ČR a akcích Českého svazu zrakově postižených sportovců účast na soutěžích ve čtení Braillova písma, v psaní na klávesnici a v práci s náročnými kompenzačními pomůckami konzultace se studenty SŠ a VŠ se zaměřením na  speciální  pedagogiku spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, lékaři, úřady práce, nadacemi a nadačními fondy   Četnost našich intervencí přizpůsobujeme potřebám klientů a jejich rodin (nejčastěji 1x týdně a nejméně 2x ročně). 20. - 23. dubna 2016 Soutěž v prostorové orientaci a samostatném pohybu Na účast v 16. ročníku mezinárodní soutěže v prostorové orientaci, která se konala ve slovenské Štrbě a pořádala ji tradičně  speciální  škola pro zrakově postižené v Levoči, jsme se těšili a důkladně připravovali od začátku školního roku. V konkurenci 26 účastníků ve starší kategorii nebylo jednoduché získat co největší počet bodů a tím i medailové umístění, ale těší nás, že naši klienti jmenovitě Lucie Flügelová (ZŠW Semily), Eliška Koldová (ZŠ Turnov), Ondřej Krejča (ZŠ Litvínov), David a Martina Pompových (ZŠ Česká Lípa) se s trasou v budově, venku, odhadem vzdálenosti, přímou chůzí a orientací v  mikroprostoru poprali svědomitě a bezpečně. Opět jsme vzájemně navázali cenná přítelství, vyměnili si své zkušenosti a poznali krásy okolí. Účastníkům soutěže patří poděkování za vzornou reprezentaci školy, poradenského zařízení a hlavně jim samotným. Informace pro kmenové školy hospitalizovaného žáka Po zařazení pacienta do vyučování Vám pošleme  dotazník  na žáka (odkaz viz. níže), kde Vás prosíme:   o vyplnění informací o chování žáka ve vaší škole o vyplnění učebního plánu na následující cca 2 měsíce (co by měl žák po dobu zdejšího pobytu probrat tak, aby se po návratu co nejlépe zapojil do výuky.) Žák si s sebou musí přinést své učebnice, sešity a pracovní materiály. Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který bude vycházet z Vámi poskytnutých informací . Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu, kde se dozvíte, jak žák pracoval během vyučování, jak zvládal novou látku, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím. Během pobytu v nemocnici je žák vyučován ve zkráceném počtu hodin, proto je možné, že ne všechnu Vámi naplánovanou látku zvládne probrat. V závěrečné zprávě Vám sdělíme, kterou látku v naší škole zvládl probrat, kam v učivu došel. Součástí zprávy je i hodnocení v jednotlivých předmětech, která se týká pouze období hospitalizace. Pokud je žák hospitalizován více než 3 týdny před pololetním nebo závěrečným vysvědčením, zašleme Vám návrh hodnocení, ke kterému můžete při vystavení vysvědčení přihlédnout. Vysvědčení žáku vystaví Vaše škola.   Konzultační hodiny na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521   pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ úterý      13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ čtvrtek    13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ Inovace činnosti SPC při posuzování  speciální ch vzdělávacích potřeb - CZ.1.07/1.2.00/14.0020     V rámci projektu se v Praze v průběhu jarních prázdnin (5.-6.3.2013) uskutečnila IV. národní odborná speciálněpedagogická konference Inovace činnosti SPC při posuzování vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením - žák s poruchou chování. Konference se zúčastnily  speciální  pedagogové SPC a ředitelka školy. Především první den zazněly na konferenci velmi zajímavé a přínosné příspěvky týkající se žáků s poruchami chování, institucionální výchovy v České a Slovenské republice, spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR, SVP, role IVP nebo individuální a skupinové integrace. Mezi vystupujícími se objevila taková jména jako např. JUDr. Marie Vodičková(FOD), PhDr. Václav Mertin (FF UK Praha)nebo PhDr. Věra Vojtová(MU Brno). Druhý den konference byl věnován problematice vzácných onemocnění. 9. - 12. listopadu 2016 Soutěž v sebeobluze (SK) Setkání účastníků mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech bylo pro naše klienty opět velmi příjemné a přínosné. Jako nejtěžší disciplínu hodnotili všichni ve shodě přípravu jednoduchého jídla, a to včetně rozhodčích, kteří měli sladké ruce až po loket. Překvapením pro nás bylo časté chybování účastníků v rozlišování druhů koření. Tyto dovendosti jsou přitom ale velmi důežité, protože stejně jako práce s počítačem, tak i práce v kuchyni je pro samostatný život nevidomých nezbytná! Rozhodně velkým přínosem bylo setkání s kamarády ze Slovenska, Polska a České republiky, společné kulturní večery a odpolední vycházky do okolí. Velké poděkování patří nejen Lucii Flügelové (ZŠW Semily), Elišce Koldové (ZŠ Turnov) a Ondřeji Krejčovi (ZŠ Litvínov), kteří nás reprezentovali, ale především Sdružení přátel nevidících a slabozrakých při  speciální  škole v Levoči, jmenovitě organizátorce celé akce, paní dr. Evě Halásové. Ocenění paní vedoucí SPC, Mgr. Renaty Paříkové, u příležitosti Dne učitelů Bylo mi velkým potěšením a ctí zúčastnit se ve středu 30. 3. 2016 slavnostního večera pořádaného Libereckým krajem ke Dni učitelů, spojeného s předáváním ocenění pedagogickým pracovníkům LK. Za svou dlouhodobou tvůrčí, ale hlavně obětavou a  profesionální pedagogickou činnost zde byla oceněna naše milá kolegyně, vedoucí SPC pro zrakově postižené,  speciální  pedagožka, paní Mgr. Renata Paříková. Pozvání na akci přijala také bývalá paní ředitelka a naše kolegyně, paní Mgr. Dagmar Nováková, která spolu s paní Paříkovou stála u zrodu speciálněpedagogického centra a která se na jeho úspěších nemalou měrou podílela a podílí.   Věřím, že se naší oceněné kolegyni společenský večer líbil a že jí získané ocenění bude nejen poděkováním, ale i povzbuzením do další záslužné práce v oblasti poradenství pro zrakově handicapované děti, žáky a studenty - klienty našeho SPC a jejich rodiče a učitele.   S velikou gratulací a přáním mnoha sil při naplňování životních cílů profesních i osobních   Mgr. Petra Ouředníková - ředitelka ZŠ a MŠ při nemocnici a SPC pro ZP, Liberec     Více informací o proběhlé společenské události na: http://www.kraj-lbc.cz/Oceneni-ziskalo-jednadvacet-pedagogu-z-celeho-Libereckeho-kraje--n347312.htm Dětské a chirurgické oddělení Škola funguje na dětském a chirurgickém oddělení – tady ale nenajdete třídu, na jakou jste zvyklí. Během dopoledne za vámi přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho v nemocnici budete, se s vámi bude učit. Nebojte se, paní učitelka ví, že se necítíte moc dobře – vždyť proto jste v nemocnici- a tak vás nebude trápit složitými výpočty a diktátem. Spíše s vámi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Kdo by u nás musel pobýt déle, bude samozřejmě probírat i novou látku, aby ve škole moc nezameškal. Pokud jste dostali od svých učitelů ve škole nějaké úkoly na dobu, kdy budete chybět, vezměte si je s sebou – v nemocnici vám rychleji uběhne čas, když zaměstnáte hlavu, a doma si ji pak nebudete muset sami tolik lámat. Pokud budete v nemocnici déle než týden určitě si s sebou vezměte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim a samozřejmě penál. Oddělení dětské psychiatrie Škola funguje také na oddělení dětské psychiatrie – a tady už se učí ve třídách. Třídy jsou tu čtyři, ale malé, do každé se vejde nejvíce 8 žáků a 1 paní učitelka. Na oddělení dětské psychiatrie budete potřebovat do školy vše jako ve vaší vlastní škole – učebnice, pracovní sešity, obyčejné sešity, vybavený penál, žákovskou knížku. Vezměte si s sebou i pastelky a lepidlo! Doma nechte potřeby na výtvarnou výchovu. Malovat budeme, ale barvy a štětce vám tu půjčíme. Ve škole při nemocnici se budete učit každý den pouze kratší dobu – rozvrh hodin, který můžete nalézt v Dokumentech na těchto stránkách, vám napoví, že škola tu má nejvíce pět hodin denně. Z rozvrhu také vyčtete, že některé učebnice a sešity (například rodinnou výchovu a informační technologie ) můžete klidně nechat doma. Nemusíte si brát ani hudební výchovu, zpívat jistě umíte i bez učebnice . Součástí zdejšího školního vyučování jsou i vycházky do krásného okolí školy, v létě pobýváme na zahradě, občas vyrazíme i za kulturou - do knihovny nebo na výstavu. I v naší škole budete hodnoceni – nejen známkami a slovy učitelů, ale také body. Bodování se bude týkat vašeho chování – dobré chování, píle a snaha budou oceněny kladnými body. Špatné chování, lenost a nespolupráce si vyžádají záporné body. Bodování vám pomůže zjistit, co děláte dobře a co špatně, pomáhá také lékařům dozvědět se, jak si právě ve škole vedete. Pokud budeme dobře spolupracovat, je veliká šance, že vám zdejší škola pomůže jak s učením, tak s dalšími problémy, se kterými k nám přijdete a usnadní vám návrat zpět do vaší vlastní školy. Pro ty, kteří už v naší škole byli, tu máme jeden veliký pozdrav a prosbu – zkuste vyplnit a poslat nám  dotazník , který najdete na úvodní stránce tohoto webu. Děkujeme. Vaše paní učitelky ZŠ při nemocnici Liberec   Dětské a chirurgické + oddělení Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva. Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky –  speciální  pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.   Oddělení dětské psychiatrie Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat. Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení. Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána zpráva o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána zpráva o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení. Škola bude!     Milí žáčci dětského oddělení, od 16. března 2020 marně vyhlížíte paní učitelku, která by Vám ráda pomohla při plnění školních povinností. Pro doplnění učiva kmenových škol, v rámci distanční formy výuky, nabízíme přínosné  a zajímavé  klasické pracovní listy. Tyto jsou rozděleny podle různých stupňů obtížnosti a jsou určeny žákům od 1. ročníku až po tzv. "Příjímačky nanečisto" pro žáky 9. ročníků. Pro nejmenší jsou připraveny motivační "Rouškové omalovánky", které patří svým tématem k velmi aktuálním. Těšit se také můžete na velikonoční pracovní listy, zaměřené na matematiku, český jazyk a angličtinu. Pokud budete mít zájem, uvedené aktivity najdete na jednotlivých pokojích lůžkového oddělení nebo je obdržíte od p. učitelky z mateřské školy. Přejeme brzké uzdravení a držíme palce při zvládání školní výuky!     Bezpečně v digitálním světě !   Desatero chování na internetu, on-line bezpečnost, kybernetická šikana.   https://o2chytraskola.cz/    http://www.bezpecnyinternet.cz/deti/default.aspx     Aktuálně k fimu V SÍTI https://www.budsafeonline.cz/blog/film-v-siti-vse-o-detske-verzi-pro-skoly   https://www.ceskatelevize.cz/porady/12360773574-v-siti/   https://www.aerofilms.cz/v-siti-za-skolou/     Najděte svoji školu, třídu, paní učitelku / pana učitele ...    https://www.skolavpyzamu.cz/      Nabídky a náměty alternativního vyučování  http://www.edukavka.cz/   https://www.ucseonline.cz/ https://skolakov.eu/   https://www.primauca.cz/ https://www.jazyky-online.info/deti/  (angličtina) https://www.dreamenglish.com/freedownload (angličtina)   https://www.youtube.com/channel/UCu3JEcOEWv-eybsibgw2fwQ  (pro žáky 1. ročníku)    https://dn1.cz/ (diktáty)   http://ucebnice.online/   https://www.mojecestina.cz/   http://www.matyskova-matematika.cz/   https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp   https://www.alter.cz/nakladatelstvi/domaci-vyucovani-2020   https://www.umimefakta.cz/     Dopravní výchova https://testy.dopravnivychova.cz/     Učitel do domu   https://www.youtube.com/channel/UCTyOpEi6eLjPPr3fo2FbBbw/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=2     UčíTelka   Když do školy se nechodí, učení Tě nebaví? Zapni doma telku a poznej novou UčíTelku! Od pondělí do pátku doplní ti základku. Češtinu i matiku budeš mít v malíku. Nemusíš mít obavy, pomůže i s úkoly! S tím, co neleze ti do hlavy, můžeš si psát o rady. UčíTelka… když děti učí telka.    Speciální  web Čt 2 přináší každý den žákům prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.   https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/   Pásmo vzdělávacích pořadů je připraveno i pro žáky druhého stupně základních škol, včetně přípravy na přijímací zkoušky.   https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr%5bnadtitul%5d=Odpoledka   https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000405-skola-doma/     ČT edu - projekt České televize    Portál nabízí přes 3000 vzdělávacích videí z pořadů České televize, která jsou přehledně rozdělena podle stupňů, předmětových oblastí i témat tak, abyste se co nejsnáze dostali k tomu, co vás zajímá a láká.   Audiovizuálně podaná informace probouzí zájem, emoce a podporuje zapamatování látky.   https://edu.ceskatelevize.cz/ct-edu-startuje      Pro čtenáře https://temata.rozhlas.cz/ctenarskydenik (audio) https://www.databazeknih.cz/eknihy-zdarma-ke-stazeni     Nuda doma nehrozí!   Oblíbená stanice DÉČKO nabízí zábavné pořady, hry, soutěže a také prospěšné zajímavé vzdělávací pořady a užitečná videa.   https://decko.ceskatelevize.cz/   Opakujte a procvičujte si! A nezapomínejte na odpočinek a zábavu!    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Pro rodiče  Finanční gramotnost https://native.seznamzpravy.cz/mluvit-s-detmi-o-penezich-se-vzdycky-vyplati/?utm_source=Seznam&utm_medium=HProzcestnik11 Kybernetická bezpečnost - Online videokurz pro rodiče https://e-bezpeci.cz/index.php/z-nasi-kuchyne/1828-e-bezpeci-pro-rodice-unikatni-videokurz-pro-vsechny-rodice  
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.05