Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

výroční zpráva (vyhledávání)

Vyhledávání výrazu 'výroční zpráva':


 Zpráva  o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012  Zpráva  o činnosti příspěvkové organizace za rok 2019 Nové hřiště na dětské psychiatrii Slavnostně bylo 11.10. předáno pacientům oddělení dětské psychiatrie Oranžové hřiště "Agáta". Nadační fond ČEZu poskytl finanční prostředky na opravu stávajícího hřiště a jeho dovybavení. Žáci naší školy tak budou moci při tělesné výchově využívat krásné vícefunkční hřiště s umělým povrchem, zahrát si stolní tenis na zbrusu nových stolech a fotbal na dvě brány. Pro mladší žáky je připravena mini lezecká stěna, prolézačky nebo kreslící tabule. Na hřišti přibyly také lavičky pro děti, které se např. ze zdravotních důvodů právě nemohou pohybových aktivit  účastnit. Za přítomnosti vedení KNL, a.s., dětského oddělení a školy, tisku a televizních kamer RTM TV si hřiště žáci spolu se svým panem učitelem hned vyzkoušeli.  Zpráva  o novém hřišti se objevila také na stránkách Libereckého deníku http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/detsti-psychiatricti-pacienti-maji-nove-hriste-20131012.html a zprávách regionálního vysílání RTM TV http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5185.html   Dětské a chirurgické + oddělení Hospitalizované děti školního věku navštěvují školu při nemocnici. Vyučujeme na dětském oddělení, na chirurgii + na ostatních odděleních, kde je hospitalizován dětský pacient. Škola má pro výuku chodících pacientů k dispozici jídelny na jednotlivých odděleních, ostatní žáci jsou vyučováni na lůžku. Součásti vybavenosti pokojů jsou televize s propojením na videa a radiomagnetofony, které můžeme využívat i pro potřeby školy. Výuka žáků je zaměřena na český jazyk, anglický jazyk, německý jazyk a matematiku. U žáků s delším pobytem zařazujeme další vyučovací předměty. Při krátkém pobytu se snažíme především doplnit učivo v základních předmětech a žák má možnost požádat o vysvětlení zameškaného učiva. Naše škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program, ale upřednostňujeme navázání na program kmenové školy, ze které k nám žák přichází. Zde je nutná spolupráce s kmenovými školami. Pomocníkem pro výuku jsou vlastní pracovní matriály, pracovní sešity i učebnice žáků, které si mohou vzít s sebou do nemocnice. Na lůžkových odděleních výuku se žáky vedou individuálně dvě učitelky – speciální pedagogové. Výuka se odvíjí od momentálního zdravotního a psychického stavu žáka, neboť zdravotní stav dítěte je pro nás prvotní starostí. Po propuštění dlouhodobě hospitalizovaného žáka z nemocnice obdrží kmenová škola písemnou zprávu o průběhu výuky spolu s hodnocením, které je podkladem pro další hodnocení žáka v kmenové škole. Učitelky úzce spolupracují s ošetřujícím personálem příslušného oddělení a jejich snahou je vytvořit dětem zázemí v pro ně neznámém prostředí.   Oddělení dětské psychiatrie Doba hospitalizace na oddělení dětské psychiatrie závisí na rozhodnutí ošetřujícího lékaře, v průměru zde děti pobývají 1 – 1,5 měsíce. Po tuto dobu navštěvují základní školu při tomto oddělení. Škola má k dispozici 4 malé učebny s kapacitou každé do 8 žáků, dále 2 společenské místnosti a zahradu. Součástí vybavenosti tříd jsou notebooky a radiomagnetofony, ve společenské místnosti je dataprojektor, který může škola rovněž využívat. Ve škole probíhá výuka v omezeném počtu vyučovacích hodin podle rozvrhu, nejvíce 5 vyučovacích hodin v jednom dni. Do výuky jsou žáci zařazováni vždy se souhlasem ošetřujícího lékaře. Škola má vypracovaný vlastní vzdělávací program, pro zachování návaznosti výuky preferujeme však pokračování ve vzdělávacím programu kmenové školy – proto je důležitý rychlý a efektivní kontakt s kmenovou školou – zaslání učiva probíraného v kmenové škole během absence žáka. Ideální je, přinese-li si žák požadavky na probrání učiva s sebou již k příjmu na oddělení. Škola pracuje v odděleních – v jedné učebně se sejdou žáci různých ročníků, žáci ze stejného ročníku mohou probírat různou látku. Práce je proto vždy individuální, zohledňujeme především zdravotní stav dítěte, jeho schopnosti a potřeby. Při příjmu žáka na oddělení je do kmenové školy zaslána  zpráva  o nástupu, která zároveň slouží jako doklad – pobyt ve škole při nemocnici tak není započítán jako absence v kmenové škole. Po propuštění je na kmenovou školu zaslána  zpráva  o ukončení pobytu ve škole při nemocnici , o zde probraném učivu a hodnocení žákova prospěchu a chování během pobytu. Učitelky školy vždy úzce spolupracují s lékaři, psychologem a zdravotnickým personálem dětského psychiatrického oddělení. Dětské a chirurgické oddělení Ve škole na dětském a chirurgickém oddělení nenajdete klasickou třídu, vyučování probíhá v jídelnách na odděleních nebo přímo na lůžku. Během dopoledne za Vaším dítětem přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho dítě v nemocnici bude, se s ním bude učit. Učitelka plně respektuje pokyny lékařů, děti nezatěžuje, spíše s nimi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Je-li pobyt delší, probírá s dítětem samozřejmě i novou látku, aby žák ve škole moc nezameškal. Pokud jste dostali od učitelů v kmenové škole nějaké úkoly na dobu, kdy bude vaše dítě chybět, dejte je dítěti s sebou – v nemocnici mu při jejich vypracovávání rychleji uběhne čas, a doma pak budete mít méně práce s doháněním. Pokud bude vaše dítě v nemocnici déle než týden, určitě mu s sebou dejte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim. Hodit se bude i penál. Při delším pobytu Vašeho dítěte v nemocnici bude kmenové škole zaslána  zpráva  o jeho práci v naší škole.   Chcete-li se dozvědět více o těchto odděleních nemocnice, klikněte na následující odkazy: https://www.nemlib.cz/detske/ https://www.nemlib.cz/vseobecna-chirurgie/  
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.033