Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Aktuality

Návrat k běžnému provozu

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, jako škola při zdravotnickém zařízení, plánuje návrat k běžnému provozu dle harmonogramu  uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních vydaného MŠMT od 11.5.2020.


Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatřeníupravena organizace vzdělávání s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků i vyučujících. To vše v úzké spolupráci se zdravotnickým personálem.

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší školy.                   

 

V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení školy k následujícím krokům:                          

1. Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.

 

2. Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.

 

3. SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, nicméně v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR pracuje v omezeném režimu - viz záložka Objednávání klientů v sekci SPC.

 

Uvedená opatření platí do odvolání.                                                             

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.071