Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Objednávání klientů

Mimořádné opatření v souvislosti s II. vlnou epidemie virového onemocnění COVID - 19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se dotýká nepřímo i činnosti SPC pro ZP.

V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení organizace k následujícímu kroku:

 

SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, avšak provoz bude z důvodu opětovného vyhlášení nouzového stavu omezený.

 

Doporučujeme školám a rodičům, kteří mají objednané termíny, kontaktovat SPC mailem, nebo telefonicky.

V případě domluvených výjezdů a osobních konzultací, bude SPC vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti klienta, resp. jeho rodinného příslušníka, nebo pedagogického pracovníka, a včasné oznámení všech skutečností, které by mohly být z epidemiologického hlediska významné. Viz přiložený vzor.

 

Uvedená opatření platí po dobu nouzového stavu.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Objednávání klientů

 

Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat.


Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr. Renata Paříková - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643


Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)

 

Aktuálně je vyžadováno při vstupu do SPC čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - viz níže

 

V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit na tel.: 482710332, 725961643. 

Návrat k běžnému provozu

V SPC jsou dodržována zvýšená hygienická opatřeníupravena organizace poskytování služby s ohledem na bezpečnost a zdraví klientů i poradenských pracovníků.

Při vstupu do SPC je vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti - ke stažení níže.

Zároveň dochází k některým doplněním v provozním řádu SPC.

Děkujeme za pochopení.

Provoz SPC v době letních prázdnin

V době od 20. 7. do 21. 8. 2020 budou pracovníci SPC čerpat řádnou dovolenou. V případě potřeby prosíme o kontakt prostřednictvím e-mailu na adresu: parikova@zsnemlib-spc.cz. 

Děkujeme a přejeme hezké léto. 

Informace pro klienty a jejich zákonné zástupce s poruchou autistického spektra

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.27