Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Objednávání klientů

Provozní doba během měsíce června a srpna

Dovolujeme si Vás upozornit na omezenou pracovní dobu v období července a srpna, kdy budeme čerpat dovolenou.

 

V případě potřeby nás kontaktujte prosím elektronicky na adresách uvedených v kontaktech nebo SMS zprávou. 

V týdnu od 15. 7. do 19. 7. budeme v SPC k dispozici od 8.00 - 14.00.

Běžný provoz SPC započne opět 21. 8. 2019.     

Objednávání klientů

 

Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat.


Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr. Renata Paříková - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643


Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)

 

V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit na tel.: 482710332, 725961643. 

Informace pro klienty a jejich zákonné zástupce s poruchou autistického spektra

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.059