Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Zpravodaj - Aktuality

INFORMACE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ

31. 8. 2020 - Interní seminář SPC

Před zahájením školního roku jsme uskutečnily setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají  nebo budou vzdělávat dítě či žáka se zrakovým postižením. Cílem bylo seznámení s optimálním pracovním prostředím, optickými i neoptickými pomůckami a metodami práce u žáka se ZP. Účastníci si mohly vyzkoušet simulační brýle, prohlédnout pomůckami a diskutovat o potřebách, obtížích zrakově postižených.

25. 9. 2020 - Seminář Mgr. Andrey Jeřábkové

Po úspěšném semináři v loňském školním roce jsme i v tomto školním roce pozvaly ortoptistku Mgr. andreu jeřábkovou, která se ve své přednášce zaměřila na poruchy zrakové percepce a jejich dopadu zejména do školní práce. Přestože jsme se s ohledem na opatření sešli v menším počtu než loni, považujeme setkání za velmi zdařilé a obohacující. Seminář se konal v rámci pokračujícího projektu Poradenství v LK.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.03