Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Zpravodaj - Aktuality

INFORMACE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ

8. - 10. 2. 2019 - "Jiz 50"

Účast našich klientů, žáků běžných základní a středních škol, na Jizerské padesátce ve spolupráci s Nadací Leontinka (NL) se stala již tradicí. V letošním ročníku běžel závod na 3 km nováček Adam W., zkušení závodníci Lukáš F. (10 km) a Luboš V. (25 km) se snažili výkony z minulých ročníků naopak vylepšit. Sněhové podmínky byly velmi dobré, počasí nám přálo. Děkujeme za finanční podporu a zázemí v růžovém stanu před závodem NL, všem trasérům, kteří závodníky ve stopě doprovázeli, ale především sportovcům, kteří mají radost z pohybu.

9. - 14. 12. 2018 - Černá hora - sportovní soustředění

Celý týden se zástupci našich klientů Luboš a Jakub zdokonalovali nejen v technice běžeckého lyžování za velmi dobrých sněhových podmínek, ale trénovali také vytrvalost, překonávání nerovností a střelbu ze zvukové pušky. Tradiční zimní akce včetně biatlonového závodu proběhla v příjemné atmosféře. Děkujeme našemu členskému oddílu BSC, který naši účast finančně podpořil.

Soutěž psaní na klávesnici - 1. 11. 2018 - Praha

Jediná Eliška reprezentovala naše SPC  a svoji kmenovou střední školu na soutěži v rychlosti psaní na klávesnici. S textem o vysokoškolském studiu si poradila velmi dobře, bohužel počet překlepů byl vyšší než připouštěla pravidla. Přesto je setkání se studenty Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postižené v Praze a kamarády ze společného vzdělávání vždy velmi obohacující a podnětné.

Odborné semináře se zážitkovým programem

29. 8. 2018 - prostory SPC 

Pro pedagogy 1. ročníků, kteří budou ve třídě vzdělávat žáka se zrakovým postižením, jsme připravili odborný seminář protkaný praktickými ukázkami a prožitky ze světa slabozrakových. účastnice si vyzkoušely nejen simulační brýle, ale zklusily si vyplnit i pracovní listy bez zvětšení, kontrastu a barvy. 

 

12. 9. 2018 - ZŠ Osečná

V rámci harmonizačních dní 6. třídy jsme byli pozváni mezi spolužáky naší klientky, abychom přiblížili její zrakovou vadu. Toho jsme nejen využili, ale zároveń jsme s sebou přivezli mnoho pomůcek a informací, které život lidem se zrakovým postižením usnadní a zkvalitní. Dopoledne se vydařilo a my děkujeme dětem i pedagogům za prima strávený čas.      

 

Mezinárodní soutěž v sebeobsluze - 17. - 20. 10. 2018 Slovensko

Tradiční soutěž v sebeobslužných dovednostech probíhala za slunného počasí a v příjemné pracovní atmosféře  v Liptovské Teplé. Naše poradenské centrum reprezentovala žákyně 1. ročníku Tereza, která, ač nejmladší, v konkurenci 8 dětí mladší kategorie obsadila velmi pěkné 4. místo s 96 body. Dobře si poradila jak s přípravou jídla a nápoje, tak i s rozlišením mincí - eur, prošitím koženky, tříděním předmětů a čtením číslic v bodovém písmu. Celou akci finančně zajišťuje Sdružení přátel nevidomých dětí Viliama Hrabovca a organizuje PaedDr. Eva Halásová, učitelka Základní školy internátní nevidících a slabozrakých v Levoči. Pozvání si velmi ceníme, protože právě sebeobsluha a prostorová orientace (soutěž se koná v jarních měsících) patří mezi nejdůležitější dovednosti, které výrazně ovlivňují kvalitu života jedinců se slabozrakostí a nevidomostí.  

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.242