Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Zpravodaj - Aktuality

Mezinárodní soutěž v sebeobsluze - 17. - 20. 10. 2018 Slovensko

Tradiční soutěž v sebeobslužných dovednostech probíhala za slunného počasí a v příjemné pracovní atmosféře  v Liptovské Teplé. Naše poradenské centrum reprezentovala žákyně 1. ročníku Tereza, která, ač nejmladší, v konkurenci 8 dětí mladší kategorie obsadila velmi pěkné 4. místo s 96 body. Dobře si poradila jak s přípravou jídla a nápoje, tak i s rozlišením mincí - eur, prošitím koženky, tříděním předmětů a čtením číslic v bodovém písmu. Celou akci finančně zajišťuje Sdružení přátel nevidomých dětí Viliama Hrabovca a organizuje PaedDr. Eva Halásová, učitelka Základní školy internátní nevidících a slabozrakých v Levoči. Pozvání si velmi ceníme, protože právě sebeobsluha a prostorová orientace (soutěž se koná v jarních měsících) patří mezi nejdůležitější dovednosti, které výrazně ovlivňují kvalitu života jedinců se slabozrakostí a nevidomostí.  

Informace z akcí ...aneb co už se uskutečnilo

Odborné semináře se zážitkovým programem

29. 8. 2018 - prostory SPC 

Pro pedagogy 1. ročníků, kteří budou ve třídě vzdělávat žáka se zrakovým postižením, jsme připravili odborný seminář protkaný praktickými ukázkami a prožitky ze světa slabozrakových. účastnice si vyzkoušely nejen simulační brýle, ale zklusily si vyplnit i pracovní listy bez zvětšení, kontrastu a barvy. 

 

12. 9. 2018 - ZŠ Osečná

V rámci harmonizačních dní 6. třídy jsme byli pozváni mezi spolužáky naší klientky, abychom přiblížili její zrakovou vadu. Toho jsme nejen využili, ale zároveń jsme s sebou přivezli mnoho pomůcek a informací, které život lidem se zrakovým postižením usnadní a zkvalitní. Dopoledne se vydařilo a my děkujeme dětem i pedagogům za prima strávený čas.      

 

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.043