Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Zpravodaj - Aktuality

INFORMACE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ

28. 8. 2019 - Interní seminář pro učitele

V příjemné pracovní a přátelské atmosféře probíhal seminář, který jsme připravili pro učitele žáků se zrakovým postižením. Teoretické ale i praktické informace jsme završili konkrétní kozultací k jednotlivým klientům. Děkujeme všem za zájem o danou problemtaiku.

30. 8. 2019 - Setkání klientů v horolezeckém centru "ŠUTR"

Rády jsme uskutečnily pro naše klienty sportovní akci v horolezeckém centru "ŠUTR". Pod vedením odborného a osobnostně skvělého lektora, za finanční podpory sponzora, si mnozí vyzkoušeli to, co se již na umělé stěně dříve naučili, ti mladší mnohdy překonali sami sebe a nám se opět potvrdilo, že setkávání našich klientů je fajnové a potřebné, což jsme zhodnotili všichni při společném obědovém posezení v restauraci.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.009