Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Speciálněpedagogické centrum - Historie

Historie Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené (SPC pro ZP) zahájilo svoji činnost ve školním roce 1995/1996 jako součást Základní školy při nemocnici v Liberci. I v současné době je SPC pro ZP součástí této školy.

Od svého vzniku podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým postižením.

Poskytujeme bezplatné poradenství a podporu při vzdělávání dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni na integraci zrakově postižených. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, resp. do ukončení středoškolského vzdělání. Speciálněpedagogickou péči poskytujeme klientům se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti až nevidomosti, s poruchou binokulárního vidění a se souběžným postižením více vadami.

Působíme v celém Libereckém kraji.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.036