Speciálněpedagogické centrum - Objednávání klientů

Provoz SPC v době letních prázdnin

V době od 26. 7. do 20. 8. 2021 budou pracovníce SPC čerpat řádnou dovolenou. V případě potřeby prosíme o kontakt prostřednictvím e-mailu na adresu: parikova@zsnemlib-spc.cz. 

Děkujeme a přejeme hezké léto. 

Objednávání klientů

 

Termíny vyšetření a konzultací je nutné předem telefonicky nebo elektronicky objednat.


Kontaktní osoba pro objednávání nových klientů: Mgr. Renata Paříková - parikova@zsnemlib-spc.cz, 482710332, 725961643


Stávající klienti se objednávají přímo u svého kontaktního pracovníka (uvedeno na Zprávě z vyšetření)

 

Aktuálně je vyžadováno při vstupu do SPC čestné prohlášení o bezinfekčnosti. - viz níže

 

V případě, že se v domluvenou dobu nemohou klienti dostavit, je nutno nepřítomnost včas omluvit na tel.: 482710332, 725961643. 

Mimořádné opatření v souvislosti s epidemií virového onemocnění COVID - 19


V případě osobních konzultací bude SPC před započetím samotné konzultace vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti klienta, resp. jeho rodinného příslušníka, nebo pedagogického pracovníka, a včasné oznámení všech skutečností, které by mohly být z epidemiologického hlediska významné. Viz přiložený vzor.

Příloha 3. je informace pro klienty a jejich zákonné zástupce při poskytnutí poradenské služby platné od 9. 7. 2021.  

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Návrat k běžnému provozu

V SPC jsou dodržována zvýšená hygienická opatřeníupravena organizace poskytování služby s ohledem na bezpečnost a zdraví klientů i poradenských pracovníků.

Při vstupu do SPC je vyžadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti - ke stažení níže.

Zároveň dochází k některým doplněním v provozním řádu SPC.

Děkujeme za pochopení.

Informace pro klienty a jejich zákonné zástupce s poruchou autistického spektra


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.01      login
Tvorba webových stránek