Speciálněpedagogické centrum - Poskytované služby

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené

Poskytované služby:

 • Zajišťujeme komplexní odborné poradenské služby pro zrakově postižené děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce formou individuálních návštěv a konzultací v terénu nebo ambulantně.
 • Provádíme speciálněpedagogickou a psychologickou diagnostiku.
 • Poskytujeme metodické a organizační konzultace při vzdělávání zrakově postižených v běžných školách i celé široké pedagogické veřejnosti.
 • Zpracováváme odborné podklady pro integraci zrakově postižených dětí, žáků a studentů.
 • Nabízíme klientům spolupráci při výběru vhodné školy a při řešení další profesionální orientace.
 • Zprostředkováváme výcvik v práci s elektronickými kompenzačními pomůckami, případně další odborné služby.
 • V rámci speciálněpedagogické péče vyučujeme:
  • čtení a psaní Braillova písma
  • výuku prostorové orientace a výcvik sebeobslužných dovedností
  • výuku psaní na klávesnici
  • předškolní dovednosti zaměřené na zrakové vnímání
 • Přepisujeme texty do/z Braillova písma.
 • Tvoříme hmatové plánky a obrázky dle potřeby klientů.
 • Pomáháme s výběrem vhodných hraček, učebnic, speciálních optických
  a kompenzačních pomůcek, vypracováváme podklady pro následné žádosti rodičů.
 • Zapůjčujeme odbornou literaturu.
 • Zprostředkováváme setkání s dalšími odborníky, dny otevřených dveří,
  odborné semináře a pobytové akce pro klienty.
 • Pomáháme zákonným zástupcům při řešení sociálně právních otázek.

Ostatní činnosti:

 • pravidelné setkávání integrovaných dětí na víkendových pobytech

 • účast na mezinárodní soutěži v prostorové orientaci a v sebeobslužných dovednostech

 • účast na sportovních akcích pořádaných školami pro zrakově postižené v ČR a akcích Českého svazu zrakově postižených sportovců

 • účast na soutěžích ve čtení Braillova písma, v psaní na klávesnici a v práci s náročnými kompenzačními pomůckami

 • konzultace se studenty SŠ a VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku

 • spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, lékaři, úřady práce, nadacemi a nadačními fondy

 

Četnost našich intervencí přizpůsobujeme potřebám klientů a jejich rodin (nejčastěji 1x týdně a nejméně 2x ročně).

Zapůjčujeme

Nabízíme rodičům a školám zapůjčení reflexních vest pro děti s těžkým zrakovým postižením a jejich průvodcům, které mohou využít při nejrůznějších sportovních aktivitách. Vestičky jsme dostali darem od Nadace Leontinka v počtu 10 kusů. Těší nás, že můžeme přispět k větší bezpečnosti dětí.

 

Zapůjčujeme po domluvě učebnice v bodovém písmu - viz seznam učebnic.

 

Díky podpoře Nadace Leontinka a Svazu českých knihkupců a nakladatelů jsou v našem SPC k zapůjčení tyto knihy v hmatové (Braillské) podobě:

- Petr Nikl: Život a cesta hrocha Obludvíka

- Příhody matky přírody

- Jiří Dvořák: Havětník


 Soubory ke stažení:
xls seznam učebnic [xls] [50.2 kB]

Historie SPC

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené (SPC pro ZP) zahájilo svoji činnost ve školním roce 1995/1996 jako součást Základní školy při nemocnici v Liberci. I v současné době je SPC pro ZP součástí této školy. 

Od svého vzniku podporuje a provází rodiny dětí se zrakovým postižením. 

Poskytujeme bezplatné poradenství a podporu při vzdělávání dětem se zrakovým postižením, jejich rodičům, učitelům, vychovatelům a všem ostatním, kteří jsou zainteresováni na integraci zrakově postižených. Cílovou skupinou jsou děti od 3 do 18 let, resp. do ukončení středoškolského vzdělání. Speciálněpedagogickou péči poskytujeme klientům se zrakovou vadou v pásmu slabozrakosti až nevidomosti, s poruchou binokulárního vidění a se souběžným postižením více vadami. 

Působíme v celém Libereckém kraji.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.043      login
Tvorba webových stránek