Speciálněpedagogické centrum - Zpravodaj - Aktuality

Školní rok 2020/21 pomalu končí...

Školní rok, ve kterém se i poradenská zařízení potýkala s následky koronavirové epidemie pomalu končí.

Většina plánovaných akcí byla zrušena, některé se přesunuly do on-line prostředí.

Věříme, že nový školní rok budeme moci některé přesunuté  a všechny nově naplánované akce uskutečnit!

 

Přejeme všem našim klientům pohodové prázdniny a šťastný návrat do školních lavic :-)

INFORMACE Z PROBĚHLÝCH AKCÍ

31. 8. 2020 - Interní seminář SPC

Před zahájením školního roku jsme uskutečnili setkání pedagogických pracovníků, kteří vzdělávají,  nebo budou vzdělávat dítě či žáka se zrakovým postižením. Cílem bylo seznámení s optimálním pracovním prostředím, optickými i neoptickými pomůckami a metodami práce u žáka se ZP. Účastníci si mohly vyzkoušet simulační brýle, prohlédnout pomůckami a diskutovat o potřebách, obtížích zrakově postižených.

25. 9. 2020 - Seminář Mgr. Andrey Jeřábkové

Po úspěšném semináři v loňském školním roce jsme i v tomto školním roce pozvaly ortoptistku Mgr. Andreu Jeřábkovou, která se ve své přednášce zaměřila na poruchy zrakové percepce a jejich dopad zejména do školní práce. Přestože jsme se s ohledem na opatření sešli v menším počtu než loni, považujeme setkání za velmi zdařilé a obohacující. Seminář se konal v rámci pokračujícího projektu Poradenství v LK.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.019      login
Tvorba webových stránek