Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875, 604 300 867
spzs.nemocnice@seznam.cz

Plánované akce

PLÁNOVANÉ AKCE

20. 9. 2019 - Seminář v Liberci na téma "Zrakové vnímání u dětí s poruchou binokulárního vidění, oční projevy u dětí se specifickou poruchou učení, dopad do vzdělávání".

RunTour Liberec - 13. 7. 2019

28. 8. 2019 Interní seminář SPC pro pedagogy

8. 9. - 13. 9. 2019 Železná Ruda - sportovní pobyt pro žáky se zrakovým postižením 1. stupně ZŠ

20. 9. 2019 - Seminář ortoptistky Mgr. Andrey Jeřábkové - SPC Liberec

16. - 19. 10. 2019 - Slovensko - Soutěž v sebeobsluze

Informace pro ředitele škol, ve kterých se vzdělávají žáci se SVP (se zrakovým postižením)

Informace pro rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)

Tip na výlet - Zámek v Děčíně hapticky

Nabídky na letní prázdniny pro děti se zrakovým postižením

8. 7. - 19. 7. 2019 - pobyt táborového typu - Pohořany

Z inzerce časopisu ZORA - 2/2019 - předáváme nabídku pobytu táborového typu pro děti se ZP od 8 do 15 s názvem Neviditelná cesta, kterou pořádá Kyklop, o.p.s., v termínu 8. 7. - 19. 7. 2019 v příjemné chatě Turistická základna v Pohořanech, okres Olomouc. Cena je 3400 Kč, kontakt na hlavního vedoucího pobytu je: Mgr. Ivan Jelenčic, tel.: 733244758, e-mail ivo.jelen@gmail.com.

 

Další nabídka na letní aktivitu je v následujícím letáčku: 

12. - 26. 7. 2019 - Tábor tyfloturistického oddílu

4. - 11. 8. 2019 - letní tábor Březník

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.024