Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Plánované akce

31. 8. 2020 - Setkání pedagogických pracovníků žáků se zrakovým postižením

Zveme Vás na náš interní seminář, bližší informace najdete v pozvánce.

Roušky - nabídka

Vážení klienti, rodiče a přátelé dětí se zrakovým postižením, 

 

od paní Terezie Kochové z Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR jsme získali informaci ohledně roušek. Více si přečtěte v příloze. 

Přejeme vám dostatek vnitřního klidu ke zvládnutí neobvyklé situace. Těšíme se na setkání s vámi. 

Pracovnice SPC pro zrakově postižené 

Opatření ministra školství ohledně zápisů do škol

Informace k zápisům do základních škol najdete níže. Pokud jdete s dítětem - klientem SPC pro zrakově postižené - k zápisu do základní školy dle par. 16 odst. 9, kontaktujte nás. Doporučující posouzení vystavíme dle domluvy.

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší školy.

V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení organizace k následujícímu kroku:

 

SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, avšak provoz bude omezený.

Návštěva v SPC nebude od 16.3. možná.

 

Doporučujeme školám a rodičům, kteří mají objednané termíny, kontaktovat SPC mailem, nebo telefonicky.

V případě domluvených výjezdů, bude SPC vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti klienta, resp. jeho rodinného příslušníka a oznámení všech skutečností, které by mohly být z epidemiologického hlediska významné ( především pohyb klienta a osob, se kterými byl v posledních 14 dnech v kontaktu, v rizikových oblastech). Viz přiložený vzor.

 

Uvedená opatření platí do odvolání.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Akce pro děti se zrakovým postižením na letní prázdniny

19. 3. 2020 - goalballový turnaj "O pohár ředitelky školy" - Praha - Butovice

Akce zrušena s ohledem na vládní nařízení ČR.

1. 6. - 5. 6. 2020 - Sportovní hry pro děti a mládež se zrakovým postižením - Blansko

Sportovní hry, jejímž organizátor byla pro letošní školní rok Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2, byly v tomto školním zrušeny. Organizátorem pro školní rok 2020/2021 škola výše uvedená zůstává.

10. 6. - 13. 6. 2020 - mezinárodní soutěž v sebeobsluze - SK

Původní termín konání soutěže 22. 4. - 25. 4. 2020 byl přeložen, organizátor nás bude o případných změnách informovat.

Informace pro ředitele škol, ve kterých se vzdělávají žáci se SVP (se zrakovým postižením)

Informace pro rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)

Tipy na výlety pro těžce slabozraké nebo nevidomé zájemce

V časopise Zora jsme si přečetli informaci o prohlídkách na míru pro nevidomé návštěvníky. Jedná se například o Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Muzeum Cheb a děčínském zámku. Více naleznete na webových stránkách SONS ČR, z. s., https://www.sons.cz/pamatky.

Informace pro rodiče ohledně kompenzačních pomůcek

Firma Pettit přichází s možnou bazarovou nabídkou. Více najdetě v příloze.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.063