Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Tel: 485 312 875
spzs.nemocnice@seznam.cz

Základní škola - Aktuality

 

Rodičům i dětem přejeme šťastný vstup do roku 2021, pevné zdraví a spoustu splněných přání. 


V naší škole i nadále pokračuje prezenční výuka. Děti mají také možnost se přes svá (případně námi zapůjčená) zařízení (notebooky, telefony) připojit k online výuce na své kmenové škole.

 

-ms-

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Ve středu 9. prosince za námi přišel Honza Molnár z Majáku s dalším preventivním programem. Hlavním úkolem bylo zamyslet se nad tím, co je pro nás v životě důležité, bez čeho žít můžeme a také nad tím, co by nám mohlo život zachánit. Nejdříve jsme diskutovali o našich životních hodnotách a pak jsme společnými silami zachraňovali celou naši skupinu, která se právě ocitla neznámo kde, v zapadlých dalekých pustinách a jen minimem věcí pro přežití...

V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.


V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.
V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.
V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.

ZŠ při nemocnici v téměř běžném provozu

Na základní škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu.

Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie.

 

Nalezený obrázek pro covid          

 

(ilustrativní foto)

Abychom se po prázdninách mohli opět potkat...

...budeme dodržovat:

Seznámení s knihovnou

V pátek 4. října jsme navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Děti se seznámily s prostředím a službami knihovny, nabídkou knížek a také se naučily jak knihy správně vyhledávat.
V úterý 15. 9. nás navštívil Honza Molnár z Majáku, o. p. s. s prvním preventivním programen v tomto školním roce. Tentokrát jsme řešili tlak vrstevníků ve skupině. Jak těžké je odolávat tlakům okolí na náš vzhled, naše chování a zůstávat sám sebou. Program probíhal v přátelské atmosféře a většina dětí se velmi pěkně zapojila do aktivit.

Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021!

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec   Husova 357/10, 460 01 Liberec   Tel: 485 312 875   spzs.nemocnice@seznam.cz

login
genet:0.214