Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Vítejte v novém školním roce 2021/2022

Všem předškolákům a školákům přejeme hodně elánu a chuti učit se ve škole, kterou mají rádi :-)

Konec školního roku 2020/21

Spolu s koncem školního roku 2020/21 byla ukončena rovněž realizace projektu "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352, financovaného z Opeačního programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání.


I přes obtíže spojené s koronavirovou epidemií se škole podařilo naplnit všechny plánované aktivity a žákům školy tak bylo dostupné doučování i kroužky. Možnost vzdáleného přístupu ke vzdělávání a jeho široká nabídka a nižší časová náročnost (bez cestování) podnítila pedagogyškoly k obnovení zájmu o kurzy a školení, které byly rovněž částčně hrazeny z tohoto operačního programu. 


Vyučování od 1.3.2021

Školy při zdravotnických zařízeních, tedy i ta naše, pokračují od 1.3.2021 v prezenční výuce hospitalizovaných žáků.

Žáci všech ročníků jsou vyučováni v režimu kombinace distanční výuky svých kmenových škol a prezenční výuky ZŠ při nemocnici.

Žákům středních škol poskytujeme konzulce k distanční výuce jejich kmenových škol.

 

Je žádoucí, aby k hospitalizaci na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie pozvaní žáci, kteří mají k dispozici vlastní notebook nebo tablet, ho pro účely distanční výuky přivezli s sebou.

Děkujeme.

Nalezený obrázek pro notebook

Projekt "Než se vrátím do své školy II"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352.


V rámci projektu pokračuje ve své činnosti ve druhém pololetí letošního školního roku Klub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v klubu nadále napomáhá rovzoji matematické gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času i po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

Pedagogové školy se budou vzdělávat v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, cizího jazyka, osobnostního a sociálního rozvoje a kariérového poradenství.

Provoz školy - podzim - zima 2020/2021

V základní škole i v mateřské škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu.

Ve škole na všech odděleních nemocnice jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na jednotlivých odděleních.

Běžný provoz se zvýšenými hygienickými opatřeními

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, zahájila běžný provoz 11.5.2020. Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující speciální podmínky jednotlivých oddělení nemocnice.

Návrat k běžnému provozu

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, jako škola při zdravotnickém zařízení, plánuje návrat k běžnému provozu dle harmonogramu  uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních vydaného MŠMT od 11.5.2020.


Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatřeníupravena organizace vzdělávání s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků i vyučujících. To vše v úzké spolupráci se zdravotnickým personálem.

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší školy, .

 

V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení školy k následujícím krokům:

1. Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.

 

2. Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.

 

3. SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, nicméně v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR pracuje v omezeném režimu - viz záložka Objednávání klientů v sekci SPC.

 

Uvedená opatření platí do odvolání.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.025      login
Tvorba webových stránek