Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Speciálněpedagogické centrum přestěhováno

Nové působiště SPC na adrese Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec 2

V průběhu letních prázdnin proběhlo stěhování SPC pro zrakově postižené (součást příspěvkové organizace ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec) do nových prostor.

Od 1. 9. 2023 poskytuje toto školské poradenské zařízení své služby na adrese Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec 2,

v 1. poschodí nově zrekonstruované budovy pedagogicko-psychologické poradny.

 

Věříme, že se našim klientům budou naše nové prostory líbit stejně jako nám.

Vítejte v novém školním roce 2022/2023

Všem předškolákům a školákům přejeme hodně elánu a chuti učit se ve škole, kterou mají rádi :-)

Všem rodičům a učitelům přejeme mnoho radosti společně prožité s dětmi, mnoho trpělivosti, laskavosti a důvěry v jejich pokroky a budoucnost.

 

Výsledek pro obrázky z dítě obrázky. Velikost: 216 x 100. Zdroj: zscernydul.webnode.cz

Konec školního roku 2020/21

Spolu s koncem školního roku 2020/21 byla ukončena rovněž realizace projektu "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352, financovaného z Opeačního programu Výzkum, Vývoj, Vzdělávání.


I přes obtíže spojené s koronavirovou epidemií se škole podařilo naplnit všechny plánované aktivity a žákům školy tak bylo dostupné doučování i kroužky. Možnost vzdáleného přístupu ke vzdělávání a jeho široká nabídka a nižší časová náročnost (bez cestování) podnítila pedagogyškoly k obnovení zájmu o kurzy a školení, které byly rovněž částčně hrazeny z tohoto operačního programu. 


Projekt "Než se vrátím do své školy II"
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV)

Základní škola realizuje díky dotaci z OP VVV projekt "Než se vrátím do své školy II", reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015352.


V rámci projektu pokračuje ve své činnosti ve druhém pololetí letošního školního roku Klub zábavné logiky a deskových her. Pravidelná účast v klubu nadále napomáhá rovzoji matematické gramotnosti žáků a pokládá základ pro návyk smysluplného trávení volného času i po návratu z hospitalizace do běžného života.

Žáci ohrožení školním neúspěchem jsou pravidelně doučováni tak, aby jim byl po proběhlé hospitalizaci usnadněn plynulý návrat do kmenové školy.

Pedagogové školy se budou vzdělávat v oblastech čtenářské a matematické gramotnosti, cizího jazyka, osobnostního a sociálního rozvoje a kariérového poradenství.

Vyučování od 1.3.2021

Školy při zdravotnických zařízeních, tedy i ta naše, pokračují od 1.3.2021 v prezenční výuce hospitalizovaných žáků.

Žáci všech ročníků jsou vyučováni v režimu kombinace distanční výuky svých kmenových škol a prezenční výuky ZŠ při nemocnici.

Žákům středních škol poskytujeme konzulce k distanční výuce jejich kmenových škol.

 

Je žádoucí, aby k hospitalizaci na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie pozvaní žáci, kteří mají k dispozici vlastní notebook nebo tablet, ho pro účely distanční výuky přivezli s sebou.

Děkujeme.

Nalezený obrázek pro notebook

Provoz školy - podzim - zima 2020/2021

V základní škole i v mateřské škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu.

Ve škole na všech odděleních nemocnice jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na jednotlivých odděleních.

Běžný provoz se zvýšenými hygienickými opatřeními

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, zahájila běžný provoz 11.5.2020. Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující speciální podmínky jednotlivých oddělení nemocnice.


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.014      login
Tvorba webových stránek