Vítejte na stránkách naší školy.

               Mgr. Petra Ouředníková, ředitelka školy


Ať už jste žáci, rodiče, učitelé, lékaři či sestřičky

nebo jen náhodní návštěvníci, věříme,

že se na našich stránkách dozvíte vše, co Vás zajímá.

Dovolte mi nejprve představit koncepci naší školy.

 

Koncepce „5P“


PŘÍSTAV
Naše škola chce být pro naše žáky „útočištěm v bouři“, kterou je nemoc nebo i jiná těžká životní situace, která někdy přichází a nedá se zvládnout vlastními silami. Stejně jako lodě v přístavu načerpají novou energii, chceme i my našim žákům pomoci načerpat nové síly na další plavbu - cestu životem. Stejně jako se v přístavu rozhoduje, kudy popluje loď dál, tak chceme i my, a to hlavně na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie, být našim žákům nápomocni při rozhodování, jakým směrem se vydat po návratu do své rodiny a školy.

PŘÍKLAD
Naši učitelé chtějí být příkladem pro své žáky. Především pozitivním přístupem k životu a poctivým přístupem k práci. Během pobytu v naší škole předkládáme žákům při nejrůznějších příležitostech pozitivní vzory z oblasti literatury a filmu, naší a světové historie a současnosti, neboť jsme přesvědčeni o jejich motivačních účincích a důležitosti při formování osobnosti mladých lidí.

PRÁCE
Práce dokáže být skvělou terapií. Chceme našim žákům nabízet tuto formu „léčby“ v podobě zajímavých činností, ale i samotného učení, které je pro žáka jeho „prací“. Především na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie se učitelé zaměřují na posilování sebevědomí žáků zážitky prospěšnosti sobě i druhým. Všichni žáci děti jsou vedeni k úctě k práci vlastní i práci druhých.

POZITIVITA
Učíme naše žáky hledat pozitivní stránky v každé životní situaci, učíme je věřit v pravdivost rčení, že všechno zlé je pro něco dobré. Naši učitelé mají při své práci pozitivní očekávání, důvěřují vždy v pokrok svých žáků, a proto je pozitivně motivují, povzbuzují a oceňují.

PARTNERSTVÍ
Vzdělávání chápeme v naší škole jako společnou cestu učitele a jeho žáka, založenou na vzájemné důvěře a vedoucí ke společnému cíli. Vedeme žáky ke spoluzodpovědnosti za vlastní vzdělávání, k pochopení jejich práv a povinností. Partnerství, důvěra, pochopení a porozumění, jako záležitosti vztahové, vyžadují rozvinutou stránku citovou. Proto klademe důraz na její rozvoj prostřednictvím výtvarné, literární a občanské výchovy.

 


Věřím, že přes všechny nelehké okolnosti, za kterých děti do naší školy přicházejí, nebude pro ně vzpomínka na pobyt v nemocnici díky našim učitelům zážitkem pouze negativním.

Věřím dokonce, že na něj někdy v budoucnu rády a s úsměvem zavzpomínají.

 

                   


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.021      login
Tvorba webových stránek