Škola při nemocnici byla založena již roku 1953, jako součást školy při Jedličkově ústavu, z podnětu primáře dr. Otty Bradáče. Pracovala zde jedna paní učitelka s dětmi školního i předškolního věku.


V roce 1961 došlo k osamostatnění MŠ a ředitelkou byla jmenována Alena Rozkošná, která tuto funkci vykonávala až do roku 1986. MŠ byla přemístěna do budovy dětsko-kojeneckého oddělení a provoz se prodloužil na celodenní.


V roce 1977 byla třída MŠ zřízena na infekčním oddělení

a v lednu 1994 i na chirurgickém oddělení.


V roce 2002 začínáme školní rok v nové budově ,,Pavilonu pro matku a dítě“ v areálu nemocnice. V témže roce dochází opět ke sloučení základní a mateřské školy do jednoho zařízení.

Z historie oddělení dětské psychiatrie - 1993

Z archivu bývalé ředitelky MŠ při Očním ústavu Machnín při OÚNZ Liberec, p. Mgr. Vladimíry Lubinové, jsme získali tiskové svědectví o otevření pracoviště dnešního psychiatrického oddělení na Králově Háji - tehdy Centra duševního zdraví dítěte.

Celý článek, otištěný v Severočeském deníku 9.12.1993, si můžete prohlédnout v přiloženém souboru.


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.028      login
Tvorba webových stránek