Základní škola - informace pro kmenové školy

Informace pro kmenové školy hospitalizovaného žáka

Po zařazení pacienta do vyučování Vám pošleme dotazník na žáka (odkaz viz. níže), kde Vás prosíme:

 

  • o vyplnění informací o chování žáka ve vaší škole
  • o vyplnění učebního plánu na následující cca 2 měsíce (co by měl žák po dobu zdejšího pobytu probrat tak, aby se po návratu co nejlépe zapojil do výuky.)


Žák si s sebou musí přinést své učebnice, sešity a pracovní materiály.
Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který bude vycházet z Vámi poskytnutých informací. V době vyučování může žák po individuální dohodě s vyučujícími pracovat na vlastním notebooku. Je důležité, aby žák znal login a heslo pro přihlášení do systémů kmenové školy. Mobilní telefony není možné běžně během výuky používat.

Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu, kde se dozvíte, jak žák pracoval během vyučování, jak zvládal novou látku, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování k vyučujícím. Během pobytu v nemocnici je žák vyučován ve zkráceném počtu hodin, proto je možné, že ne všechnu Vámi naplánovanou látku zvládne probrat.

V závěrečné zprávě Vám sdělíme, kterou látku v naší škole zvládl probrat, kam v učivu došel.

Součástí zprávy je i hodnocení v jednotlivých předmětech, které se týká pouze období hospitalizace.

Pokud je žák hospitalizován více než 3 týdny před pololetním nebo závěrečným vysvědčením, zašleme Vám návrh hodnocení, ke kterému můžete při vystavení vysvědčení přihlédnout. Vysvědčení žáku vystaví Vaše škola.

 

Konzultační hodiny na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521

 

pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ

úterý      13:00 - 14:00   I. i II. stupeň ZŠ


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.018      login
Tvorba webových stránek