Základní škola - informace pro kmenové školy

Informace pro kmenové školy hospitalizovaného žáka

Po zařazení pacienta do vyučování Vám pošleme dotazník na žáka (odkaz viz. níže), kde Vás prosíme:

 

  • o vyplnění informací o chování žáka ve vaší škole
  • o vyplnění učebního plánu na následující cca 2 měsíce (co by měl žák po dobu zdejšího pobytu probrat tak, aby se po návratu co nejlépe zapojil do výuky.)


Žák si s sebou musí přinést své učebnice, sešity a pracovní materiály.
Pro každého žáka vypracuje zdejší třídní paní učitelka pobytový plán, který bude vycházet z Vámi poskytnutých informací .

Po ukončení pobytu od nás obdržíte zprávu, kde se dozvíte, jak žák pracoval během vyučování, jak zvládal novou látku, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím.

Během pobytu v nemocnici je žák vyučován ve zkráceném počtu hodin, proto je možné, že ne všechnu Vámi naplánovanou látku zvládne probrat.

V závěrečné zprávě Vám sdělíme, kterou látku v naší škole zvládl probrat, kam v učivu došel.

Součástí zprávy je i hodnocení v jednotlivých předmětech, která se týká pouze období hospitalizace.

Pokud je žák hospitalizován více než 3 týdny před pololetním nebo závěrečným vysvědčením, zašleme Vám návrh hodnocení, ke kterému můžete při vystavení vysvědčení přihlédnout. Vysvědčení žáku vystaví Vaše škola.

 

Konzultační hodiny na oddělení dětské psychiatrie, tel. číslo: 485 313 521

 

pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ

úterý      13:00 - 14:00   I. stupeň ZŠ

čtvrtek    13:00 - 14:00   II. stupeň ZŠ


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.032      login
Tvorba webových stránek