Základní škola - informace pro rodiče

Informace pro rodiče žáků hospitalizovaných na oddělení dětské psychiatrie


V době vyučování je po individuální dohodě s vyučujícími, a to především u žáků SŠ, možnost pracovat na vlastním notebooku. Je důležité znát login a heslo pro přihlášení do systémů kmenové školy. Mobilní telefony není možné, vzhledem k režimovému chatrakteru zařízení, během výuky běžně používat.


Důležité věci,

které by si měl hospitalizovaný žák přivézt k úspěšné výuce na naší škole:

 

 • všechny učebnice a příslušné sešity (+ 2 - 3 prázdné), pracovní sešity a ostatní materiály, které používá na své kmenové škole; (obejde se pouze bez učebnice hudební a rodinné výchovy, rovněž není třeba, aby měl všechny díly matematiky, pokud se učí jen z jednoho)

 • nezbytné pracovní pomůcky: vybavený penál (2x pero, 1x propiska, 3x tužka, pastelky, guma);
  ne pravítka, nůžky a ořezávátko – ty zapůjčujeme

 • žáci SŠ, pokud mají a je to možné, vlastní notebook nebo tablet

 

Aby se mohl žák zúčastnit všech akcí školy, jsou nezbytné:


 • nepromokavá bunda, pláštěnka;

 • v zimním období: teplá zimní bunda, čepice, rukavice, šála

 

Bezprostředně po zařazení žáka do vyučování, je zaslán do kmenové školy dotazník na žáka, kde vyučující z jeho kmenové školy vyplní, jakou látku by měl žák za cca 2 měsíce v naší škole probrat, tak aby po návratu do školy byl v učivu zhruba tam, kde budou jeho spolužáci. Připomínáme, že při kontaktu s kmenovou školou uvádíme, že je žák v nemocnici, ne na kterém oddělení.Žák si přinese s sebou své učebnice a sešity. Pro každého žáka ZŠ vypracuje zdejší třídní učitelka pobytový plán, který je sestaven podle informací z kmenové školy, a podle kterého je, dovoluje-li to jeho zdravotní stav, vyučován po celou dobu pobytu.

Žáci jsou obvykle ve škole rozděleni do čtyř oddělení podle věku a jsou vyučováni

v podmínkách zdravotnického zařízení v redukovaném počtu hodin (viz rozvrh hodin):


I. oddělení:   žáci 1. – 5. ročníků ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální;

II. oddělení:   žáci 6. - 7. ročníků ZŠ

III. oddělení:   žáci 8. ročníků ZŠ a SŠ

IV. oddělení:   žáci 9. ročníků ZŠ a SŠ

 

Rozdělení školy do jednotlových oddělení je orientační a zařazení žáka do oddělení vychází vždy z aktuální situace ve škole (aktuální počty žáků v jednotlivých ročnících; skladba diagnóz žáků jednotlivých oddělení; doporučení lékaře, psychologa nebo metodika prevence a další).

 

Studentům s ukončenou povinnou školní docházkou jsou ve vyučování poskytovány konzultace ve všeobecných předmětech. Jejich zařazení do jednoho z oddělení závisí na momentální obsazenosti učeben.

Po ukončení pobytu vypracují vyučující hodnotící zprávu na žáka, kde se, se souhlasem rodičů, sděluje kmenové škole, jak žák pracoval během vyučování, jak se choval mezi spolužáky, jaké bylo jeho chování vzhledem k vyučujícím a kolik učební látky stanovené pobytovým plánem zvládl probrat a s jakými výsledky (forma hodnocení se řídí tradicí kmenové školy).

 

Zvláštnosti ve výuce:

 • málotřídní škola
 • každý žák má svůj vlastní pobytový plán výuky
 • maximální počet žáků ve třídě je 8
 • ke každému je možný individuální přístup
 • různé pracovní tempo je respektováno
 • spolupráce se zdravotnickým personálem

 

Naše škola je zapojena do projektu "Férové školy v Liberci II". Cílem tohoto projektu je lepší začlenění znevýhodněných žáků do běžných tříd základních škol, podpora rodičům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji.

 

Konzultační hodiny na tel. čísle: 485 313 521

 

pondělí   13:00 - 14:00   I. i II.stupeň ZŠ

úterý      13:00 - 14:00   I. i II. stupeň ZŠ

 

 

 

Chcete-li se dozvědět více o tomto oddělení nemocnice, klikněte na následující odkaz:

Dětské psychiatrické oddělení

https://www.nemlib.cz/detske-psychiatrie/

 

 

Aktuální informace

 

Informace ke vzdělávání v souvislosti se situací na Ukrajině: 


Škola při nemocnici nabízí v rámci hospitalizace ukrajinských dětí: 


 • mateřská škola  

 

Děti předškolního věku se mohou zapojit do běžného režimu naší mateřské školy. 


K dispozici je plně vybavená herna. 


 • základní škola 

 

Dětem školního věku, které nemluví česky, může škola nabídnout relaxační aktivity – společenské a didaktické hry, výtvarné činnosti. 


Žákům mohou rodiče donést jejich učebnice a pracovní sešity, společně pak mohou pokračovat ve vlastním učivu. 


Mladším školákům je pro relaxační činnosti rovněž k dispozici herna. 


 

Učitelky ZŠ a MŠ při nemocnici Liberec Інформація про освіту у зв'язку з ситуацією в Україні: 
 
Школа при лікарні пропонує в рамках госпіталізації українських дітей: 

 

 • дитячий садок 

   

Діти дошкільного віку можуть приєднатися до звичайного режиму нашого садочка. 
 
Є повністю обладнана ігрова кімната. 

 

 • початкова школа 

   

Для дітей шкільного віку, які не володіють чеською мовою, школа може запропонувати розслаблюючі заходи – соціально-дидактичні ігри, художні заняття. 
 
Батьки можуть приносити учням свої підручники та робочі зошити, і разом вони можуть продовжити власну навчальну програму. 
 
Для молодших школярів також є шкільна ігрова кімната для відпочинку. 
 
 
 
Шкільні вчителі лікарні в Лібереці 

 

 


V souladu s opatřeními na uvolňování bezpečnostních opatření bude obnovena výuka za přítomnosti žáků 11.5.2020, a to na všech pracovištích ZŠ při nemocnici, Liberec.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol se týká i naší školy.

V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení školy k následujícímu kroku:


Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.

 

Uvedené opatření platí do odvolání.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy

Dětské a chirurgické oddělení

Ve škole na dětském a chirurgickém oddělení nenajdete klasickou třídu, vyučování probíhá v jídelnách na odděleních nebo přímo na lůžku. Během dopoledne za Vaším dítětem přijde paní učitelka a podle toho, jak dlouho dítě v nemocnici bude, se s ním bude učit. Učitelka plně respektuje pokyny lékařů, děti nezatěžuje, spíše s nimi leccos procvičí, zopakuje a poradí. Je-li pobyt delší, probírá s dítětem samozřejmě i novou látku, aby žák ve škole moc nezameškal.
Pokud jste dostali od učitelů v kmenové škole nějaké úkoly na dobu, kdy bude vaše dítě chybět, dejte je dítěti s sebou – v nemocnici mu při jejich vypracovávání rychleji uběhne čas, a doma pak budete mít méně práce s doháněním. Pokud bude vaše dítě v nemocnici déle než týden, určitě mu s sebou dejte učebnici českého jazyka, matematiky a angličtiny a pracovní sešity k nim. Hodit se bude i penál. Při delším pobytu Vašeho dítěte v nemocnici bude kmenové škole zaslána zpráva o jeho práci v naší škole.

 

Chcete-li se dozvědět více o těchto odděleních nemocnice, klikněte na následující odkazy:

 


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.095      login
Tvorba webových stránek