Školní družina - informace pro rodiče

Školní družina je v nemocnici zřízena na dětském oddělení. Docházíme však i za dětmi hospitalizovanými na jednotce intenzivní péče (JIP) a na oddělení chirurgie. Věnujeme se dětem ve věku od 6 do 15 let (na JIP dětem bez rozdílu věku).

Na JIP docházíme ráno (8:15 – 9:45) a zaměstnáváme děti na lůžku.Na pokojích dětského oddělení si přebíráme děti po skončení školního vyučování v 9:45 hodin.


Na oddělení chirurgie pracujeme s dětmi od 12:45 do 14:45 hod.
Družina pak funguje na dětském oddělení až do večeře cca do 17:15 hodin.
Děti u nás mají k dispozici nejrůznější výtvarné materiály, oblíbené stavebnice a stolní hry, různě náročné puzzle či hlavolamy. Děti si hrají nebo tvoří na lůžku nebo u stolu, vždy dle jejich zdravotního stavu a doporučení lékaře. V době mimo provoz školní družiny jsou pro děti v otevřených policích připraveny hry, pastelky, knížky nebo různé skládačky a stavebnice.

Aby Vaše dítě mohlo do naší družiny "chodit" – hrát si v herně, půjčovat si hry a puzzle na lůžko, bavit se kreslením, malováním a vytvářením v herně nebo na lůžku, jsme nuceni žádat Váš souhlas s jeho zařazením po dobu léčení. Ten udělíte snadno podpisem na formuláři, který je součástí vstupního dotazníku, který rodiče/zákonní zástupci vyplňují při příjmu dítěte do nemocnice. Věnujte prosím tomuto pozornost, zpříjemníte tak svému dítěti pobyt v nemocnici.


Děti jsou ve školní družině zaměstnávány podle vlastních zájmů. Směrodatný je požadavek dobrovolnosti, pestrosti a zajímavosti.
Dětem na dětském oddělení slouží herna, která je přívětivá, bohatě vybavená hrami, výtvarným materiálem, zajímavými knihami a didaktickými pomůckami. Někdy využíváme také prostory jídelny. Děti, které ze zdravotních důvodů do herny nemohou, mají na pokoji k dispozici TV, DVD a drobné hračky. Na oddělení chirurgie využíváme malého odděleného zázemí se stolkem, židlemi a skříňkami s poličkami přímo v „dětském“ pokoji.

 

Družina na dětském psychiatrickém oddělení je nově dostupná pro všechny hospitalizované děti, které jsou vyučovány ve škole, třikrát týdně (Po, Út, Čt).

Využíváme zde prostory herny a tělocvičny, které postupně dovybavujeme ve spolupráci s oddělením tak, aby byly příjemným, relaxačním místem, kde se scházejí děti k zájmovým a odpočinkovým činnostem.


Co dát dítěti s sebou do nemocnice
Oblíbenou knihu nebo hračku, CD, hru, pastelky a blok, omalovánky,

jsou vhodné i 1 – 2 fotografie rodiny „proti stýskání“.

Návštěvy ano či ne?
Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 18:00 hodin.

Po dohodě je však možné dítě navštívit i mimo tyto hodiny. Hlavním smyslem naší práce je pomoci dětem vyrovnat se se životní změnou a zvládnout hospitalizaci bez stresujících prožitků. Nabídnout jim zajímavé činnosti, které jim umožní zapomenout na nepříjemnosti spojené s nemocí a pobytem v nemocnici.


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.023      login
Tvorba webových stránek