Aktuality

Reagujeme na situaci v souvislosti s válkou na Ukrajině

Informace pro rodiče ukrajinských dětí hospitalizovaných na dětském oddělení liberecké nemocnice
Інформація про освіту у зв'язку з ситуацією в Україні:

Informace ke vzdělávání v souvislosti se situací na Ukrajině:

Škola při nemocnici nabízí v rámci hospitalizace ukrajinských dětí:

Ø mateřská škola

Děti předškolního věku se mohou zapojit do běžného režimu naší mateřské školy.

K dispozici je plně vybavená herna.

Ø základní škola

Dětem školního věku, které nemluví česky, může škola nabídnout relaxační aktivity – společenské a didaktické hry, výtvarné činnosti.

Žákům mohou rodiče donést jejich učebnice a pracovní sešity, společně pak mohou pokračovat ve vlastním učivu.

Mladším školákům je pro relaxační činnosti rovněž k dispozici herna školy.

 

Učitelky školy při nemocnici v Liberci

 

Інформація про освіту у зв'язку з ситуацією в Україні
 
Школа при лікарні пропонує в рамках госпіталізації українських дітей

  • дитячий садок 

Діти дошкільного віку можуть приєднатися до звичайного режиму нашого садочка. 
 
Є повністю обладнана ігрова кімната. 

  • початкова школа 

Для дітей шкільного віку, які не володіють чеською мовою, школа може запропонувати розслаблюючі заходи – соціально-дидактичні ігри, художні заняття. 
 
Батьки можуть приносити учням свої підручники та робочі зошити, і разом вони можуть продовжити власну навчальну програму. 
 
Для молодших школярів також є шкільна ігрова кімната для відпочинку. 
 
 
 
Шкільні вчителі лікарні в Лібереці 

Protiepidemická opatření a zásady BOZ v naší škole

Epidemiologická opatření platná od 9.7.2021

Vyučování od 1.3.2021

Školy při zdravotnických zařízeních, tedy i ta naše, pokračují od 1.3.2021 v prezenční výuce hospitalizovaných žáků.

Žáci všech ročníků jsou vyučováni v režimu kombinace distanční výuky svých kmenových škol a prezenční výuky ZŠ při nemocnici.

Žákům středních škol poskytujeme konzulce k distanční výuce jejich kmenových škol.

 

Je žádoucí, aby k hospitalizaci na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie pozvaní žáci, kteří mají k dispozici vlastní notebook nebo tablet, ho pro účely distanční výuky přivezli s sebou.

Prosíme rodiče, aby zajistili, pokud je to možné, také data na těchto mobilních zařízeních.  

Děkujeme.

Nalezený obrázek pro notebook

Vyučování od 4.1.2021

Školy při zdravotnických zařízeních, tedy i ta naše, pokračují od 4.1.2021 v prezenční výuce hospitalizovaných žáků.

Žáci 1. a 2. ročníků budou vyučováni plně prezenční formou, žáci ostatních ročníků v režimu kombinace distanční výuky svých kmenových škola a prezenční výuky ZŠ při nemocnici.

Žákům středních škol poskytujeme konzulce k distanční výuce jejch kmenových škol.

 

Je žádoucí, aby k hospitalizaci na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie pozvaní žáci, kteří mají k dispozici vlastní notebook, ho pro účely distanční výuky přivezli s sebou.

Děkujeme.

Jak mluvit s dětmi o epidemii

Rodiče, nevíte, jak s dětmi o epidemii mluvit? Co říkat, abychom děti zbytečně nestrašili a zároveň abychom nic nepodcenili?

MŠMT nabízí odkazy, které Vám mohou pomoci.

Škola v době II. vlny koronavirové epidemie

V základní škole a mateřské škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu.

Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na jednotlivých odděleních.

 

 

 

Návrat k běžnému provozu

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, jako škola při zdravotnickém zařízení, plánuje návrat k běžnému provozu dle harmonogramu  uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních vydaného MŠMT od 11.5.2020.


Ve škole budou dodržována zvýšená hygienická opatřeníupravena organizace vzdělávání s ohledem na bezpečnost a zdraví žáků i vyučujících. To vše v úzké spolupráci se zdravotnickým personálem.

Mimořádné opatření v souvislosti s pandemií virového onemocnění COVID-19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se týká i naší školy.                   

 

V návaznosti na tato opatření přistoupilo vedení školy k následujícím krokům:                          

1. Základní škola při nemocnici upraví od 16.3. (začátek provozu po jarních prázdninách) svou výuku na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie na distanční, na dětském oddělení je nabízena rovněž distanční forma výuky (využití BYOT - Bring yor own tecnology). Ve spolupráci se zdravotníky a rodiči hospitalizovaných dětí je využíváno dopolední vysílání Čt2 - UčíTelka přímo na pokojích.

 

2. Mateřská škola při nemocnici pracuje v omezeném režimu, přijímáme pouze děti bez doprovodu rodiče, činnosti probíhají na pokojích.

 

3. SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, nicméně v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v ČR pracuje v omezeném režimu - viz záložka Objednávání klientů v sekci SPC.

 

Uvedená opatření platí do odvolání.                                                             

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka školy


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.018      login
Tvorba webových stránek