Úřední deska

Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2023

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 - 2025 schválený usnesením Rady Libereckého kraje č. 630/23/RK, dne 18.4.2023, zveřejněno dne 2.5.2023.

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2023

Návrh rozpočtu 2023 a střednědobý výhled, zveřejněno dne 7.3.2023.

Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty týkající se financování školy lze rovněž vyhledat na http://monitoring.statni pokladna.cz

Prohlášení o přístupnosti

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení.

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. 

V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na vedení školy ( tel. 485 312 875).


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.044      login
Tvorba webových stránek