Kronika Školní 2020 - 2021

Národní pedagogický institut nabízí rodičům a pedagogům webovou stránku s psychologickou poradnou, kterou poskytují terapeuti s dlouhodobou praxí, zkušení psychologové a speciální pedagogové. Pokud řešíte problémy vzniklé v důsledku koronakrize týkající se školního prostředí nebo potřebujete odborně konzultovat záležitost výchovy a vzdělávání žáků, na které dopadla koronakrize koukněte na webovém odkazu https://zapojmevsechny.cz/.

Krásné léto a na shledanou v září.

Botanické zahrada

Závěr školního roku jsme si zpříjemnili výletem do nádherně kvetoucí botanické zahrady.

Botanické zahrada
Botanické zahrada
Botanické zahrada
Botanické zahrada
Botanické zahrada
Botanické zahrada

Před prázdninami nám opět "zablikal" Maják

V úterý 22. 6. proběhl v tomto školním roce poslední preventivní program vedený Honzou Molnárem z Majáku na téma "Překonávání životních překážek". Žáci se aktivně zapojili do společného plnění úkolů k zachránění svých životů :).

Před prázdninami nám opět "zablikal" Maják
Před prázdninami nám opět "zablikal" Maják
Před prázdninami nám opět "zablikal" Maják

Cestou na Libereckou výšinu

Dnes jsme se mohli po delší době vydat na výlet na nedalekou Výšinu. Počasí nám přálo a pár kilometrů v nohách (někdy i s puchýři) některé docela zmohlo. Všichni jsme to ale zvládli a už se těšíme na další výlet po krásách Liberce.

Cestou na Libereckou výšinu
Cestou na Libereckou výšinu
Cestou na Libereckou výšinu

Krásné Velikonoce

Naše škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Nemocniční zajíček".


Naše škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Nemocniční zajíček".
Naše škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Nemocniční zajíček".
Naše škola se úspěšně zúčastnila výtvarné soutěže "Nemocniční zajíček".

Jarní tvoření


Jarní tvoření
Jarní tvoření
Jarní tvoření
Jarní tvoření
Jarní tvoření
Jarní tvoření
Ve čtvrtek 18. února proběhl další preventivní program s Maják, o.p.s. při kterém jsme řešili - jak na problémy, komu se svěřit, co dělat, když se necítíme ve své kůži. Diskutovali jsme, pracovali se situačními kartami a nakonec jsme se i protáhli a zaskákali si. I při tom jsme si potvrdili, že mít vedle sebe kamaráda je výhoda :).

 

Rodičům i dětem přejeme šťastný vstup do roku 2021, pevné zdraví a spoustu splněných přání. 


V naší škole i nadále pokračuje prezenční výuka. Děti mají také možnost se přes svá (případně námi zapůjčená) zařízení (notebooky, telefony) připojit k online výuce na své kmenové škole.

 

-ms-

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Ve středu 9. prosince za námi přišel Honza Molnár z Majáku s dalším preventivním programem. Hlavním úkolem bylo zamyslet se nad tím, co je pro nás v životě důležité, bez čeho žít můžeme a také nad tím, co by nám mohlo život zachánit. Nejdříve jsme diskutovali o našich životních hodnotách a pak jsme společnými silami zachraňovali celou naši skupinu, která se právě ocitla neznámo kde, v zapadlých dalekých pustinách a jen minimem věcí pro přežití...

V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.


V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.
V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.
V keramické dílně tvoříme z hlíny a připravujeme dárečky na Vánoce.

ZŠ při nemocnici v téměř běžném provozu

Na základní škole při nemocnici pokračuje prezenční výuka i v době nouzového stavu.

Ve škole jsou nastavena zvýšená hygienická opatření vycházející z doporučení MŠMT a respektující aktuální vládní opatření a podmínky na oddělení dětské a adolescentní psychiatrie.

Abychom se po prázdninách mohli opět potkat...

...budeme dodržovat:

Seznámení s knihovnou

V pátek 4. října jsme navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Děti se seznámily s prostředím a službami knihovny, nabídkou knížek a také se naučily jak knihy správně vyhledávat.
V úterý 15. 9. nás navštívil Honza Molnár z Majáku, o. p. s. s prvním preventivním programen v tomto školním roce. Tentokrát jsme řešili tlak vrstevníků ve skupině. Jak těžké je odolávat tlakům okolí na náš vzhled, naše chování a zůstávat sám sebou. Program probíhal v přátelské atmosféře a většina dětí se velmi pěkně zapojila do aktivit.

Vítáme vás v novém školním roce 2020/2021!


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.16      login
Tvorba webových stránek