Kronika SPC 2016 - 2017

24. – 29. 6. 2017 – BRNO – Olympiáda dětí a mládeže

Lukáš Feifer a Martin Jozífek, dva zrakově postižení plavci, se v rámci olympiády dětí a mládeže zúčastnili třech plaveckých disciplín – 50m a 100m volný způsob a 100m prsa.  Pro oba chlapce to byla nová zkušenost – plavali mezi handicapovými bez rozdílu typu postižení a v širším věkovém rozpětí. Výsledky chlapců nás potěšily, za vzornou reprezentaci Libereckého kraje jim patří velký dík.

 

Více se dozvíte na : http://odm.olympic.cz/2017/sport/54-plavani-handicapovanych.

9. 6. 2017 Křest zvukové knihy - Liberecká radnice

Spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci na křtu zvukové knihy se vydařila, podorbnější informace naleznete na tomto odkaze:

 

http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/1733414

 

a další v audio podobě zde:

http://media.rozhlas.cz/_download/3875224.mp3

 

5. - 9. 6. 2017 Sportovní hry zrakově postižené mládeže - Opava

V prvním červnovém týdnu se uskutečnily tradiční sportovní hry zrakově potižené mládeže, kterých jsme se již po dvacáté zúčastnili. Naše družstvo tvořili žáci základních škol libereckého kraje, jmenovitě Linda Duffková (ZŠ Přepeře), Eliška Koldová (1. ZŠ Turnov), Jakub Dvořák (ZŠ Jablonec n. N.), Michal S. Krejčiřík (ZŠ Krásná Lípa), David Pompa (ZŠ Česká Lípa), Martin Tollar (ZŠ Lučany). Soutěžilo se v atletických a plaveckých disciplínách, z míčových her jsme sehráli turnaje v showdownu a goalballe. Na našich závodnících bylo znát, kdo se během školního roku pravidleně připravoval a sportoval, ať už ve volném čase nebo ve škole pod vedením učitele tělocviku. Všem patří dík za vzornou reprezentaci v týmovém duchu.

5. - 8. 4. 2017 Soutěž v sebeobsluze, Ružomberok, Slovensko

Tradiční soutěž v protorové orientaci proběhla tentokrát v netradičním termínu v Ružomberoku na Slovensku. Naši reprezentanti Eliška Koldová, Lucie Flügelová a Ondřej Krejča soutežili v několika disciplínách, v odhadu vzdálenosti, přímého směru, v orientaci v interiéru, exteriéru a mikroprostoru. Přetože do Liberce neputuje žádná medaile, všichni účastníci na sobě zapracovali a chůze s bílou holí se pro ně stává přirozenou součástí pohybu. Kromě soutežení jsme zažili mnoho zajímavého - večerní kvíz, návštěva kulturní památky (osada Vlkolínec), prohlídka farmy. Děkujeme tímto organizátorům akce za perfektní průběh a finanční zajištění.

17. - 19. 2. 2017 "J50" Bedřichov

Účast na 50. ročníku tradiční Jizerské padesátky v Bedřichově byla pro naše klienty po soustředění na Černé Hoře velkou výzvou. Za finanční podpory nadace Leontýnka  absolvovali Jakub Dvořák, Jakub Raše, Tomáš Linhart  a Luboš Vondráček spolu se svými traséry trať dlouhou 2 a 10 km. Desetikilometrovou trať zdolal nejrychleji Tomáš s časem 0:46:58 (82. místo ze 429 zúčastěných), hned za ním Luboš Vondráček s časem 0:47:49 na 96. místě, a 281. místo vybojoval Jakub Raše s časem 1:06:38. Jakub Dvořák zvládl doukilometrovou trať v čase 0:22:10. Všichni podali velmi pěkné výkony, a my pevně věříme, že svou fyzickou zdatnost budou i nadále zvyšovat a svou snahu zúročí na dalších sportovních akcích.

2. - 4. 2. 2017 Tradiční setkání se sportovním minisoustředěním v Goalballe a Showdownu

První víkend v únoru jsme se sešli na Základní škole logopedické v Liberci v počtu 13 dětí. Společné dny jsme strávili hraním Showdownu, průpravou a zápasem v Goalballe, procházkou do okolí, návštěvou plaveckého bazénu a průběžně jsme samozřejmě získávali dovednosti v deskových hrách a sebeoblsužných dovednostech.

11. - 16. prosince 2016 Běžecké soustředění pro žáky 2. st. a SŠ - Jánské Lázně, Černá Hora

Pod záštitou a za finanční podpory Českého svazu zrakově postižených sportovců jsme se sešli s žáky ZŠ a studenty SŠ z celé České republiky na sportovním soustředění zaměřeném na běžecké lyžování, které se konalo tradičně na Černé Hoře v Krkonoších. Rozvoj sportovní dovednosti u mladých lidí se zrakovým postižením pravidelně podporujeme. Kompenzovat zrakové postižení sportem a navázat sociální vazby mezi kamarády se stejným typem postižení, ale i traséry z řad studentů sportovního gymnázia v Jilemnici, to byl motiv, který prolínal celým lyžařským týdnem. Ten je naplněn běžeckou průpravou, střelbou z laserové biatlonové pušky a závěrečným závodem. Naši studenti, jmenovitě Lukáš Feifer (G a SOŠ Praha), Jakub Raše (G Turnov) a Luboš Vondráček (SOŠ Liberec), patřili k vůbec nejlepším středoškolákům, neztratil se ani začátečník běžeckého výcviku Jakub Dvořák (ZŠ Jablonec nad Nisou). Těšíme se, že získanou fyzickou zdatnost a zkušenost zúročíme při startech závodů „J50“.   


24. listopadu 2016 - Vernisáž výstavy "Já, ozdoba"

Stát se partnerem nádherné akce, která přibližuje nejenom dětem, ale i dospělým výrobu vánočních ozdob, je pro nás ctí. Zpřístupnění  výstavy nevidomým návštěvníkům a pokračování spolupráce s Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je pro nás velkou radostí, a nesmírně si jí vážíme.

Společně s naší klientkou Lucií Flügelovou jsme si zahájení výstavy užili a návštěvu všem vřele doporučujeme.

11. listopadu 2016 - Účast na akci Nadace Leontinka k oslavě Dne nevidomých - Freestyle Kolbenka

Rádi jsme přijali pozvání nadačního fondu Leontinka a zasportovali si v příjemném prostředí freestylové areny Kolbenka, kde nebyla nouze o adrenalinové zážitky. Za doprovod našich klientů děkujeme Mgr. Martině Kynčlové.

9. - 12. listopadu 2016 Soutěž v sebeobluze (SK)

Setkání účastníků mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech bylo pro naše klienty opět velmi příjemné a přínosné. Jako nejtěžší disciplínu hodnotili všichni ve shodě přípravu jednoduchého jídla, a to včetně rozhodčích, kteří měli sladké ruce až po loket. Překvapením pro nás bylo časté chybování účastníků v rozlišování druhů koření. Tyto dovendosti jsou přitom ale velmi důežité, protože stejně jako práce s počítačem, tak i práce v kuchyni je pro samostatný život nevidomých nezbytná! Rozhodně velkým přínosem bylo setkání s kamarády ze Slovenska, Polska a České republiky, společné kulturní večery a odpolední vycházky do okolí. Velké poděkování patří nejen Lucii Flügelové (ZŠW Semily), Elišce Koldové (ZŠ Turnov) a Ondřeji Krejčovi (ZŠ Litvínov), kteří nás reprezentovali, ale především Sdružení přátel nevidících a slabozrakých při speciální škole v Levoči, jmenovitě organizátorce celé akce, paní dr. Evě Halásové.

3. 11. 2016 - X. ročník soutěže v Psaní na klávesnici

Zasloužené vítězství si odvážela nevidomá Eliška Koldová (ZŠ Turnov, Skálova) v kategorii účastníků základních škol ze soutěže, kterou pořádalo Gymnázium a SOŠ pro zrakově postižené v Praze - Butovicích. Diktovaný desetiminutový text zvládla se 189 úhozy za jednu minutu s minimálním počtem chyb. Stejně tak nás potěšil výkon těžce slabozrakého Lukáše Feifera, studenta pořádající školy, který sice na medailové umístění nedosáhl, ale byl mezi těmi, kteří splnili limit úspěšnosti. A to se oběma v minulém ročníku nepodařilo. Trénink, píle, koncentrace na výkon a nezbytná odvaha našim klientům v letošním ročníku rozhodně nechyběla. Více o letošním ročníku se můžete dozvědět v krátké reportáži Českého rozhlasu.


2. 11. 2016 - Čtenářská soutěž Braillský klíč - Praha

Letošní čtenářská soutěž s doprovodnou soutěží v práci s textem na PC se konala v pražské škole Jaroslava Ježka. Naši nevidomí klienti, žáci běžných základních škol v Libereckém kraji, Lucie Flügelová, Eliška Koldová a David Pompa, měli možnost změřit své síly při čtení pohádky Boženy Němcové Sedmero krkavců. Přestože jejich výkony na první tři místa nestačily, příjemná a kamarádská atmosféra provázela celou soutěž. Závěrečné vyhlášení pak přineslo 2. místo  v práci s textem Elišce Koldové. Všem třem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme krásné chvíle nad otevřenou knihou.   

 


17. 10. 2017 Projektový den "Přijďte pobejt" - ZŠ a MŠ Slaná

V pondělí 17. 10. 2016 jsme v rámci týdne pro inkluzi společně s naší klientkou Lucií Flügelovou realizovali zážitkový program pro děti ze Základní školy Slaná u Semil. Během něho si děti vyzkoušely chůzi s bílou holí, hmatové a zvukové pomůcky a prohlédly si učebnice a knihy v Braillově písmu. Mezi Lucií a dětmi proběhla živá diskuze na téma odlišnosti života jedinců se zrakovým postižením. Všichni jsme tak strávili příjemné dopoledne, které bylo vzájemně obohacující.

15. října 2016 Mistrovství ČR v plavání žáků a dorostu se zrakovým postižením Jablonec nad Nisou

V sobotu 15.10. 2016 proběhla v jabloneckém bazénu již potřetí vrcholná plavecká soutěž žáků a dorostu se zrakovým postižením. Na start se postavilo celkem 43 závodníků, z toho 12 dorostenců. Kromě pěti disciplín se plavaly i štafety a medaile s diplomy obdrželi plavci z rukou paraolympionika pana Miroslava Smrčky. Velmi dobrý výkon podal devítiletý David Kratochvíl, z domácích závodníků byla nejlepší žákyně Eliška Koldová, a dorostenci Martin Jozífek a Lukáš Feifer. Všem děkujeme za báječnou atmosféru při závodech a těšíme se na setkání při další sportovní události.

17. 9. – 8. 10. 2016 – Pobyt japonských studentů

Na studijní pobyt přijeli Asahi a Yuya, studenti ze školy pro zrakově postižené v Tokiu, aby se zdokonalili v anglickém jazyce a seznámili se s českou kulturou. Kromě jiného byla pro všechny velmi příjemná setkání ve školách s našimi integrovanými žáky a studenty.     

 


1. října 2016 Run Tour Praha

Nechyběli jsme ani v další sérii běžeckých závodů Run Tour. Lukáš Feifer, Martin Jozífek, Tomáš Linhart a náš host Yuya Aoki z japonského Tokia změřili své síly na trati dlouhé 5 km. Krásné počasí, báječná atmosféra a skvělé výkony k dnešnímu dni patřily. Všem borcům a Nadaci Leontinka děkujeme.

 

http://www.run-tour.cz/cs/vysledky/?f=flt&uq=d79c6a4f4486c9a42d0230dfa5481234&race_yr= 


https://youtu.be/FUDgemIFaIw?t=195

11. - 16. září 2016 Sportovní soustředění pro žáky 1. stupně v Železné Rudě

 Soubory ke stažení:
pdf pozvánka [pdf] [3.6 MB]

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.155      login
Tvorba webových stránek