Kronika SPC 2017 - 2018

29. 8. 2018 - Setkání učitelů a asistentů pedagoga žáků se zrakovým postižením

V posledním prázdninovém týdnu se uskutečnilo setkání pedagogických pracovníků, kteří pracují s dětmi se zrakovým postižením v běžných školách. Nakonec se ho zúčastnily dvě paní učitelky, se kterými strávily pracovnice SPC příjemné dopoledne. V rámci něho si účastnice vyzkoušely zrakovou práci se simulovanou slabozrakostí, proběhlo předání poznatků o vzdělávání žáků se zrakovým postižením a nakonec také individuální konzultace k jednotlivým žákům.

21. - 25. 5. 2018 - Sportovní hry mládeže se zrakovým postižením

Sportovní areál v Kladně byl v týdnu od 21. do 25. května 2018 vyhrazen sportovním hrám mládeže se zrakovým postižením. Šestičlenné liberecké družstvo tvořené žáky se zrakovým postižením, kteří se vzdělávají v běžných základních školách, se mezi sportujícím žáky ze speciálních škol neztratilo. Těší nás 9 medailí z plaveckých a atletických disciplín, v konkurenci sedmi družstev jsme skončili na 6. místě. Velký dík patří organizátorovi akce, kterým byla Škola Jaroslava Ježka v Praze. Děkujeme také našim sportovcům a věříme, že sportování se stane nedílnou součástí jejich života.

18. – 21. 4. 2018 – Soutěž v prostorové orientaci

18. ročník mezinárodní soutěže v prostorové orientaci a samostatném pohybu byl zalit sluncem a příjemnou atmosférou po celé tři dny. Děti z pořádající levočské školy, Bratislavy, Opavy, Prahy – Hradčan a ukrajinského Lvova si poměřily své dovednosti na trase v budově, v terénu, v soutěžích v mikroprostoru, v odhadu vzdáleností (5m a 10m) a přímé chůzi. Poháry v mladší i starší kategorii si odvezli účastníci do Bratislavy. Naši účastníci Ondřej i Lucka sice na medailové umístění nedosáhli, leč v dílčích disciplínách se jim dařilo. V okolí Liptovského Jána jsme ve chvílích volna navštívili mnoho zajímavých míst, která rozhodně naše účastníky potěšily a obohatily jejich znalosti.

6. – 8. 4. 2018 – Sportovní průprava a turnaj „O pohár Doubravky“

Od pátku do neděle měli naši klienti možnost si protáhnout tělo při goalballové půpravě, show-downu, jízdě na tandemových kolech a atletické průpravě. Zúčastnil se David (ZŠ Česká Lípa) a Ondřej (ZŠ Litvínov), kteří se na goalballový turnaj spojili s brněnským Daliborem a sehráli velmi pěkný a kvalitní turnaj s Opavou. Tím obsadili 4. místo za Prahou – Hradčany, Plzní a Brnem.

22. 3. 2018 – Goalballový turnaj „O pohár ředitele školy"

Rádi jsme přijali pozvání na goalballový turnaj  a společně s žáky opavské školy vytvořili družstvo mezi základními školami. Na pohár jsme spojené družstvo sice nedosáhlo, snaha, odhodlanost a zápal do hry našim chlapcům nechyběly. Velmi nás potěšily výkony studentů družstev středních škol, kteří ty základy, průpravu a techniku se učili právě na žákovských akcích. Organizátorům školy děkujeme za příjemné přijetí a sportovní atmosféru.    

7. 3. 2018 - Poradenský den v SPC Liberec

V rámci Poradenského dne jsme se sešli s nevidomými předškolními dětmi, jejich rodiči či prarodiči a asistentkami. Společné setkání se prolínalo s praktickými ukázkami práce s nevidomým dítětem, prožitkovými aktivitami pro asistentky, možností sdílení pocitů a potřeb rodičů při výchově nevidomého dítěte a nakonec teoretickou přednáškou a seznámením se s pomůckami pro nevidomé. Přestože zapůjčené prostory Střední průmyslové školy textilní kvůli výpadku topení byly zpočátku hodně studené, mezi zájemci vládla velmi příjemná a otevřená  atmosféra. Společné setkávání dětí nás velmi těší, neboť jsme přesvědčeni, že kvalita nejen jejich života se tím velmi obohacuje. Děkujeme všem, kteří se na akci finančně, pracovně a morálně podíleli.

16. – 18. 2. 2018 – Jizerská padesátka

Uplynulý víkend se naši klienti sportovci zúčastnili za podpory Nadace Leontinka závodů v rámci „J50“. Jakub Dvořák absolvoval závod na 2km, Tomáš Lihnart a Lukáš Feifer  závod na 10 km a Luboš Vondráček na 25 km. Za příznivých sněhových podmínek a pěkného počasí se starší závodníci i přes zrakovou vadu s přehledem umístili v první třetině. Nejlepší Lukáš Feifer obsadil 97. místo z celkových 609 běžců. Všem sportovcům blahopřejeme, jejich trasérům a Nadaci Leontýnka (NL) děkujeme. NL především za finanční zajištění, organizační zázemí a spolupráci.     


20. 1. 2018 - Muzeum skla a bižuterie

Mít možnost si osahat exponáty, užít si komentovanou výstavu s kurátorem panem Zdenkem a vyrobit si medaili pod vedením paní Jarky je pro naše děti nesmírně obohacující a příjemné. Tu dnešní sobotu jsme se sešli i s rodiči a dopoledne si parádně užili.

19. 1. 2018 - Den s Perunem

Honzík s Markem si na Dni s Perunem - otevřeném goalballovém turnaji - tento sport vyzkoušeli zahrát, ale měli také možnost zastřílet si ze zvukové biatlonové pušky. Je škoda, že nás nebylo víc. Sportovci se zrakovým postižením, ozvěte se a posilte naše řady na blížících se sportovních hrách zrakově postižených, které se letos konají již v květnu v Praze. 


18. 1. 2018 - 2. A v SPC

Jak se učí nevidomí? Jak čtou a píši? Jak chodí do školy? Jak pijí kofolu? Tyto a další dotazy padaly na společném setkání druháků jedné liberecké školy a nevidomého Lukáše v našem SPC. Poté, co jsme si povídali o tom,jak se učí Brailleovo písmo, co všechno zažil Lukáš na "základce", jak se vodí nevidomí, si děti vyzkoušely třídění sluchového a hmatového pexesa, přípravu ovocné jednohubky, kreslení obrázku na kapslový - nadouvací papír, psaní svého jména na slepeckém stroji, čtení hmatového obrázku. Celou dvouhodinovku byla nálada mezi všemi velmi přátelská a pracovní. Nás těší, že děti chtějí vyrobit hmatovou knihu, pexeso, obrázek a že bývalí klienti jsou nám stále věrni.

10. – 15. 12. 2017 Běžecké soustředění Černá hora

Příjemná atmosféra a perfektní sněhové podmínky nás provázely během celého běžeckého soustředění na Černé hoře. Žáci základních, ale i středních škol se zrakovým postižením si pod vedením svých trenérů i trasérů z řad studentů sportovního jilemnického gymnázia, prohlubovali běžeckou dovednost ve stopě, ale i mimo ni. Ty nejzdatnější čeká účast na závodech v rámci „Jizerské 50“. Celá akce byla finančně zaštítěna Českým svazem zrakově postižených sportovců.

24. – 26. 11. 2017 Sportovní soustředění Opava

Opavská škola, jmenovitě paní Iveta Hendrychová, která celý sportovní víkend se svými kolegy připravuje, nás přivítala velmi bohatým, fyzicky náročným sportovním programem. Naši klienti se zdokonalily v show-downu, goalballu, fyzickou zdatnost a obratnost si zvýšili v pohybové průpravě a poprvé si zkusili i základy futsalu. Jakub Dvořák, David Pompa a Martin Tollar se rozhodně mezi účastníky neztratili a již těší na další sportovní setkání.

2. 11. 2017 Soutěž v psaní na klávesnici

Pouze nevidomá Eliška Koldová, studentka turnovského Gymnázia, se dobře poprala s textem o koupi bytu  v 11. ročníku soutěže v psaní na klávesnici, kterou pravidelně pořádá Gymnázium a Střední odborná škola pro zrakově postižené v Praze. Elišce děkujeme za účast v soutěži a pevně věříme, že se v příštím školním při 12. ročníku najde více odvážlivců, kteří své prsty na vybraném textu potrápí.

18. - 21. 10. 2017 Účast v mezinárodní soutěži v sebeobsluze

Tradiční účast v podzimní soutěži v sebeobslužných dovednostech se pro naše klienty stala nedílnou součástí školního roku. Letošního ročníku se zúčastnila Lucie Flügelová (ZŠW Semily) a Ondřej Krejča (ZŠ Litvínov). Během soutěžních dopolední si děti vyzkoušely přípravu jednoduchého jídla a nápoje, rozlišování mincí a předmětů denní potřeby, čtení bodového písma a párování ponožek. Odpoledne patřila vycházkám, sportovním aktivitám, ale hlavně navazování či prohlubování vzájemných kamarádských vztahů. Jsme velmi rádi, když děti naučené dovednosti využijí nejen na soutěži, ale především v běžném živote v škole, doma i při pobytech mimo domov.

17. 9. - 22. 9. 2017 Sportovní soustředění žáků se ZP 1. stupně ZŠ

Jako každý rok se i ketos v září konalo sportovní soustředění dětí se zrakovým postižením, které je zaměřeno na průpravu atletických, plaveckých a míčových disciplínách. Součástí je i tandemová cyklistika a závěrečná soutěž družstev. Akce je finančně podpořena Českým svazem zrakově postižených sportovů, kterému tímto děkujeme. Soustředění se zúčastnili naši klienti Alžběta Havlasová a Jan Langr, oba ze základních škol v Liberci.

Seriál běžeckých závodů Run Tour

19. 8. 2017 Run Tour Liberec

Na náročnou pětikilometrovou libereckou trať v rámci běžeckého závodu Run Tour se velmi dobře připravil a zaběhl náš klient Tomáš Linhart. Jeho výkon nás velmi potěšil a pevně věříme, že na příštím startu se sejde v roli účastníků více našich klientů.

 

30. 9. 2017 Run Tour Praha

Na pražskou pětikilometrovou  trať se vydal Tomáš Linhart s trasérem Tomášem, se kterým již tvoří sehraný tým. Tomu odpovídal i vynikající výsledek. Tomáš se umístil na 35. místě z 1075 účastníků s časem 00:20:14. K úžasnému výkonu blahopřejeme a držíme palce v závodu v Pardubicích, který proběhne 4. 11. 2017.


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.139      login
Tvorba webových stránek