Kronika SPC 2018 - 2019

6. 6. 2019 - Křest zvukové knihy

V rámci projektu Krajské vědecké knihovny "Děti čtou nevidomým dětem" se každoročně setkáváme u Křtu zvukové knihy v Obřadní sini liberecké radnice. Letos se křtila kniha Petry Braunové "Dům doktora Fišera". Na závěr celé akce nevidomý Ondřej Krejča ze ZŠ v Litvínově zahrál čtyři skladby na saxofon a akordeon a byl oceněn velkým potleskem. Co dodat? Zvuková kniha bude mít vždy místo v knihovnách zrakově postižených, velmi milé je potkávat se na podobných akcích a vidět spokojené, radostné a mnohdy i obdivující tváře.

13. 5. - 15. 5. 2019 - Sportovní hry - Olomouc

I v letošním roce se naše malé družstvo, složené z žáků běžných základních škol, zúčastnilo 24. sportovních her zrakově postižené mládeže. Přestože nám počasí zcela nebylo nakloněno (zima, déšť), stejně tak i neúčast dvou sportovců, sportovní akci jsme si užili a všem patří velké poděkování za reprezentaci své kmenové školy i našeho SPC. Doufáme, že na brněnské hry v příštím školním roce přijedeme více připraveni nejen v individuálních disciplínách (atletika, plavání), ale i v kolektivních hrách (goalball, showdown). Zájemcům z řad učitelů tělesné výchovy a rodičů rády poskytneme bližší informace o sportování zrakově postižených.

5. 5. 2019 - goalballová průprava - Liberec

Všem, kteří nedělní dopoledne využili k setkání a sportování v tělocvičně ZŠ logopedické v Liberci, děkujeme. Sešlo se nás celkem 14 napříč věkem, zrakovou vadou, ale i vzdáleností. Shodli jsem se na tom, že sport nás baví, goalball je míčová hra pro nevidomé a s kamarády se rádi vidíme. Doufáme, že všichni najdeme nějaký další termín!

10. - 13. 4. 2019 - Soutěž v prostorové orientaci - Štrba (SK)

Tradiční soutěž v prostorové orientaci, kterou pořádá Sdružení pro nevidomé a slabozraké v Levoči, jsme ani letos nevynechali. Poprvé naše SPC a svoji školu reprezentovala nevidomá Tereza, žákyně první třídy. Všechny disciplíny (odhad vzdálenosti, chůze v přímem směru, trasa v budově, trasa venku, orientace v mikroprostoru) zvládla bravurně a hlavně s velkým nadšením a chutí, což ji vyneslo na krásné 2. místo v mladší kategorii. Organizátorům, především PaedDr. Evě Halásové, děkujeme za pozvání a Terezce za ukázku toho, že když dělám cokoliv s radostí a chutí, tak to jde.

28. 3. 2019 - Goalballový turnaj "O pohár ředitele školy" - Praha Butovice

14. ročníku goalballového turnaje jsme se zúčastnili jako družstvo spojené se opavskou Základní školou a vytvořili tak tým, který skončil na velmi pěkném 3. místě. Chlapcům děkujeme za bojovnost při hře a vzornou reprezentaci. Hledáme další zájemce o míčovou hru pro nevidomé, trénink s výborným goalballistou Honzou Boškem plánujeme na 4. května.

8. - 10. 2. 2019 - "Jiz 50" Bedřichov

Účast našich klientů, žáků běžných základní a středních škol, na Jizerské padesátce ve spolupráci s Nadací Leontinka (NL) se stala již tradicí. V letošním ročníku běžel závod na 3 km nováček Adam W., zkušení závodníci Lukáš F. (10 km) a Luboš V. (25 km) se snažili výkony z minulých ročníků naopak vylepšit. Sněhové podmínky byly velmi dobré, počasí nám přálo. Děkujeme za finanční podporu a zázemí v růžovém stanu před závodem NL, všem trasérům, kteří závodníky ve stopě doprovázeli, ale především sportovcům, kteří mají radost z pohybu.

9. - 14. 12. 2018 - Černá hora - sportovní soustředění

Celý týden se zástupci našich klientů Luboš a Jakub zdokonalovali nejen v technice běžeckého lyžování za velmi dobrých sněhových podmínek, ale trénovali také vytrvalost, překonávání nerovností a střelbu ze zvukové pušky. Tradiční zimní akce včetně biatlonového závodu proběhla v příjemné atmosféře. Děkujeme našemu členskému oddílu BSC, který naši účast finančně podpořil.

Soutěž psaní na klávesnici - 1. 11. 2018 - Praha

Jediná Eliška reprezentovala naše SPC  a svoji kmenovou střední školu na soutěži v rychlosti psaní na klávesnici. S textem o vysokoškolském studiu si poradila velmi dobře, bohužel počet překlepů byl vyšší než připouštěla pravidla. Přesto je setkání se studenty Gymnázia a Obchodní akademie pro zrakově postižené v Praze a kamarády ze společného vzdělávání vždy velmi obohacující a podnětné.

Odborné semináře se zážitkovým programem

29. 8. 2018 - prostory SPC 

Pro pedagogy 1. ročníků, kteří budou ve třídě vzdělávat žáka se zrakovým postižením, jsme připravili odborný seminář protkaný praktickými ukázkami a prožitky ze světa slabozrakových. účastnice si vyzkoušely nejen simulační brýle, ale zklusily si vyplnit i pracovní listy bez zvětšení, kontrastu a barvy. 

 

12. 9. 2018 - ZŠ Osečná

V rámci harmonizačních dní 6. třídy jsme byli pozváni mezi spolužáky naší klientky, abychom přiblížili její zrakovou vadu. Toho jsme nejen využili, ale zároveń jsme s sebou přivezli mnoho pomůcek a informací, které život lidem se zrakovým postižením usnadní a zkvalitní. Dopoledne se vydařilo a my děkujeme dětem i pedagogům za prima strávený čas.      

 

Mezinárodní soutěž v sebeobsluze - 17. - 20. 10. 2018 Slovensko

Tradiční soutěž v sebeobslužných dovednostech probíhala za slunného počasí a v příjemné pracovní atmosféře  v Liptovské Teplé. Naše poradenské centrum reprezentovala žákyně 1. ročníku Tereza, která, ač nejmladší, v konkurenci 8 dětí mladší kategorie obsadila velmi pěkné 4. místo s 96 body. Dobře si poradila jak s přípravou jídla a nápoje, tak i s rozlišením mincí - eur, prošitím koženky, tříděním předmětů a čtením číslic v bodovém písmu. Celou akci finančně zajišťuje Sdružení přátel nevidomých dětí Viliama Hrabovca a organizuje PaedDr. Eva Halásová, učitelka Základní školy internátní nevidících a slabozrakých v Levoči. Pozvání si velmi ceníme, protože právě sebeobsluha a prostorová orientace (soutěž se koná v jarních měsících) patří mezi nejdůležitější dovednosti, které výrazně ovlivňují kvalitu života jedinců se slabozrakostí a nevidomostí.  


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.067      login
Tvorba webových stránek