Kronika SPC 2019-2020

8. 12. - 13. 12. 2019 - Sportovní lyžařské soustředění - Janské Lázně, Černá bouda

Za přijatelných sněhových podmínek měli naši klienti se zrakovým postižením Vladimír a Martin možnost zúčastnit se sportovního soustředění, v rámci kterého si zvyšovali fyzickou kondici, věnovali se průpravě běžeckého lyžování a v této disciplíně se během týdne zdokonalovali. Týden proběhl v báječné kamarádské atmosféře, dík patří rozhodně pořádající základní škole pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni a dárci, který finančně libereckou výpravu podpořil.   

7. 11. 2019 - Soutěž v psaní na klávesnici

Dovednost ovládat klávesnici všemi deseti jistě, rychle a s co nejmenší chybou je u žáků a studentů se zrakovým postižením nesporná výhoda. Proto nás 3. místo naší klientky, studentky turnovského gymnázia, velmi potěšilo. Je jen škoda, že soutěžících nebylo mnoho.

16. - 19. 10. 2019 - Mezinárodní soutěž v sebeobslužných dovednostech - Liptovský Mikuláš

Příjemné prostředí, krásné podzimní počasí a přátelská atmosféra byla patrna po celou dobu mezinárodní soutěže v sebeobslužných dovednostech. Soutěžními disciplínami byla příprava jídla - obložené bagety, příprava nápoje - citronády, povlečení polštáře, rozlišení mincí, čichové pexeso s přečtením názvu v bodovém písmu a roztřídění předmětů z domácnosti. Nejlepšího i když těsného výsledku dosáhla naše nevidomá klientka Tereza, žákyně 2. ročníku běžné základní školy. Možnost zúčastnit se podobné soutěže považujeme pro děti s těžkým zrakovým postižením za velmi cenné a důležité. Děkujeme organizátorům ze Spojené školy internátní v Levoči za pozvání.

20. 9. 2019 - Seminář Mgr. Andrey Jeřábkové

V pátečním odpoledni se sešlo na sedm desítek účastníků na semináři, jehož tématem byl dopad poruchy binokulárního vidění do vzdělávání. Odpoledne bylo velmi obohacující jak díky zajímavému tématu, tak díky nadšení a erudici lektroky, brněnské ortoptistky Mgr. Andrey Jeřábkové. Děkujeme.

8. 9. 2019 - 13. 9. 2019 - Sportovní soustředění Železná Ruda

Sportovního soustředění v Železné Rudě pro děti se zrakovou vadou v letošním roce uspořádala Základní škola pro zrakově postižené v Plzni. Během celého týdne se děti seznamovaly nebo zdokonalovaly v atletických disciplínách (běh, hod, skok), plavání a v míčových hrách (goalball, stolní tenis). Turistika a jízda na tandemovém kole celý pobyt zpestřila. Jsme rádi, že i tentokrát se Tereza, Honza a Vladimír mezi dětmi z celých Čech neztratili. Poděkování patří nejen pořádající škole, ale také našemu sponzorovi, který poskytl finanční prostředky na uhrazení pobytu.

30. 8. 2019 - Setkání klientů v horolezeckém centru "ŠUTR"

Rády jsme uskutečnily pro naše klienty sportovní akci v horolezeckém centru "ŠUTR". Pod vedením odborného a osobnostně skvělého lektora, za finanční podpory sponzora, si mnozí vyzkoušeli to, co se již na umělé stěně dříve naučili, ti mladší mnohdy překonali sami sebe a nám se opět potvrdilo, že setkávání našich klientů je nejen příjemné, ale také potřebné, což jsme zhodnotili všichni při společném obědovém posezení v restauraci.

28. 8. 2019 - Interní seminář pro učitele

V příjemné pracovní a přátelské atmosféře probíhal seminář, který jsme připravili pro učitele žáků se zrakovým postižením. Teoretické ale i praktické informace jsme završili konkrétní kozultací k jednotlivým klientům. Děkujeme všem za zájem o danou problemtaiku.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.038      login
Tvorba webových stránek