Plánované akce

Radost tvořit - výtvarná soutěž při MFF ve Zlíně

Roušky - nabídka

Vážení klienti, rodiče a přátelé dětí se zrakovým postižením, 

 

od paní Terezie Kochové z Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR jsme získali informaci ohledně roušek. Více si přečtěte v příloze. 

Přejeme vám dostatek vnitřního klidu ke zvládnutí neobvyklé situace. Těšíme se na setkání s vámi. 

Pracovnice SPC pro zrakově postižené 

Mimořádné opatření v souvislosti s II. vlnou epidemie virového onemocnění COVID - 19

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým je zakázána osobní účast žáků a studentů ve výuce na základních a dalších typech škol a vyhlášený nouzový stav v ČR se dotýká nepřímo i činnosti SPC pro ZP.

V návaznosti na toto opatření přistoupilo vedení organizace k následujícímu kroku:

 

SPC pro zrakově postižené není tímto opatřením primárně dotčeno, avšak provoz bude z důvodu opětovného vyhlášení nouzového stavu omezený.

 

Doporučujeme školám a rodičům, kteří mají objednané termíny, kontaktovat SPC mailem, nebo telefonicky.

V případě domluvených výjezdů a osobních konzultací, bude SPC vyžadovat čestné prohlášení o bezinfekčnosti klienta, resp. jeho rodinného příslušníka, nebo pedagogického pracovníka, a včasné oznámení všech skutečností, které by mohly být z epidemiologického hlediska významné. Viz přiložený vzor.

 

Uvedená opatření platí po dobu nouzového stavu.

 

Mgr. Petra Ouředníková

ředitelka organizace

Informace pro ředitele škol, ve kterých se vzdělávají žáci se SVP (se zrakovým postižením)

Informace pro rodiče dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP)

Tipy na výlety pro těžce slabozraké nebo nevidomé zájemce

V časopise Zora jsme si přečetli informaci o prohlídkách na míru pro nevidomé návštěvníky. Jedná se například o Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Muzeum Cheb a děčínském zámku. Více naleznete na webových stránkách SONS ČR, z. s., https://www.sons.cz/pamatky.

Tip na návštěvu Muzea - Praha

Informace pro rodiče ohledně kompenzačních pomůcek

Firma Pettit přichází s možnou bazarovou nabídkou. Více najdetě v příloze.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.059      login
Tvorba webových stránek