Projekty

Projekty - účast v projektech:


http://www.zsnemlib-spc.cz/foto/max/fws_20130306105800_0.jpg

Pracovníci SPC jsou aktivně zapojeni v projektech v oblasti - Investice do rozvoje vzdělávání

 

 • Poradenství v Libereckém kraji - CZ.1.07/1.2.00/14.0133 

  Projekt Poradenství v Libereckém kraji napomáhá komplexnímu rozvoji psychologických, speciálně–pedagogických a asistenčních služeb na území Libereckého kraje. Sestává ze vzájemně propojených aktivit – rozšíření a zkvalitnění poradenských služeb, vytvoření sítě poskytovatelů těchto služeb ve vazbě na další instituce a výměny zkušeností mezi poradenskými pracovníky ve školství. Dále je plánováno doplnění nabídky vzdělávacích programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

  Projekt je financován v rámci oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2007 a Libereckého kraje 2008. Příjemcem podpory a nositelem projektu je Liberecký kraj, na realizaci se však podílí široké spektrum partnerů působících v poradenství: pedagogicko–psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a školy, v nichž se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

   

  Trvání projektu:                       1. 6. 2010 - 31. 5. 2013

   

  Registrační číslo:                      CZ.1.07/1.2.00/14.0133

   

  odkaz: http://www.opvk.eu/poradenstvi 

   


 

 • Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb - CZ.1.07/1.2.00/14.0020

 


 

V rámci projektu se v Praze v průběhu jarních prázdnin (5.-6.3.2013) uskutečnila IV. národní odborná speciálněpedagogická konference Inovace činnosti SPC při posuzování vzdělávacích potřeb dětí a žáků se zdravotním postižením - žák s poruchou chování. Konference se zúčastnily speciální pedagogové SPC a ředitelka školy. Především první den zazněly na konferenci velmi zajímavé a přínosné příspěvky týkající se žáků s poruchami chování, institucionální výchovy v České a Slovenské republice, spolupráce škol a školských zařízení s Policií ČR, SVP, role IVP nebo individuální a skupinové integrace. Mezi vystupujícími se objevila taková jména jako např. JUDr. Marie Vodičková(FOD), PhDr. Václav Mertin (FF UK Praha)nebo PhDr. Věra Vojtová(MU Brno). Druhý den konference byl věnován problematice vzácných onemocnění.

 • Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR - CZ.1.07/1.2.00/43.0003

 

 

 

 

29. 8. 2013 Setkání učitelů a asistentů pedagoga integrovaných žáků se zrakovým postižením

Velmi nás potěšil zájem pedagogů o setkání všech, kteří mají ve své třídě dítě se zrakovým postižením. Vyměřený čas utekl velmi rychle, mnoho otázek zůstalo nezodpovězených a my slibujeme, že na individuálních konzultacích ve školách je zodpovíme. Děkujeme za velmi příjemnou atmosféru a těšíme se na společnou spolupráci.

http://www.zsnemlib-spc.cz/foto/max/fws_20130306105800_0.jpg

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.041      login
Tvorba webových stránek