Kronika SPC 2013 - 2014

28. srpna 2014 - Metodické setkání učitelů a asistentů žáků se ZP

„Ten, kdo klade otázky, nezabloudí“ bylo motto setkání učitelů a asistentů z běžných základních škol, které v rámci integrace vzdělávají žáky se zrakovým postižení. Otázky kladly více jak dvě desítky pedagogů a my měli radost z velmi příjemného setkání, na kterém nechyběly praktické ukázky, prožitkové chvilky s klapkami na očích anebo rozhovor s našim bývalým nevidomým klientem. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další dotazy a setkání.


19. 7. 2014 Liberec - Mizuno RunTour 2014

V horkém sobotním odpoledni se naši skalní klienti sešli na startu běhu na 1 km v rámci série běžeckých závodů Mizuno Run Tour, který se konal  v areálu Lidových Sadů v Liberci. Výborně a nejlépe se s tratí popral Lukáš Feifer s trasérkou Andreou, obdiv a poděkování patří také Lucce Flügelové, Elišce Koldové a Jakubovi Dvořákovi a jejich trasérům – rodinným příslušníkům. Všichni předvedli vynikající výkony a podpořili tak Nadační fond Leontinka, za který startovali. Už dnes se těšíme na příští ročník.   


2. - 6. 6. 2014 Sportovní hry ZPM - Blansko

První červnový týden patřil sportovním hrám zrakově postižených, které pořádala SŠ, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno. Hry se konaly v krásném prostředí sportovního areálu v Blansku, kde jsme všechna sportoviště měli na dosah ruky (plavecký bazén, atletický stadion, tělocvičnu na goalball i zázemí na show-down).

Poprvé se naše družstvo zúčastnilo v nejvyšším možném počtu dětí – celkem 10 klientů Speciálněpedagogického centra, jinak žáků integrovaných v základních školách v celém Libereckém kraji. A vůbec poprvé jsme se jako samostatné družstvo zúčastnili goalballového turnaje. Vyzdvihnout je třeba sportovce Martina Jozífka, který získal nejvíce bodů pro družstvo. Celkem jsme získali 37 medailí, 2. místo v celkovém umístění družstev a 1. místo v plavecké štafetě. Bonusem sportovní akce byl výlet do Moravského krasu na Macochu pro ty, kteří se nezúčastnili goalballového turnaje. Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci, přejeme mnoho dalších sportovních zážitků a již se těšíme na další ročník.

 

http://www.inkluze.upol.cz/portal/sportovni-hry-zdravotne-postizene-mladeze-blansko-2-6-6-2014/


28. - 31. 5. 2014 Soutěž v prostorové orientaci - Gerlachov (SK)

Ve dnech 28. 5. – 31. 5. 2013 se v podhůří Vysokých Tater konal 14. ročník mezinárodní soutěže v prostorové orientaci O pohár Viliama Hrabovca.

Naše družstvo tvořila čtveřice žáků základních škol z Libereckého kraje a klientů SPC pro ZP – jmenovitě Lucie Flügelová, Eliška Koldová, Veronika Plachá a Martin Jozífek.

Soutěžilo se v předvedení trasy po budově, v terénu, v přímé chůzi a zvládnutí úkolů v mikroprostoru (zvukové pexeso, sběr předmětů z plochy, pojmenování hmatových desek). Vynikajícího a zaslouženého výsledku dosáhl Martin a odvezl si 1. místo z 22 účastníků. Úspěchem je i 7. místo Elišky a ocenit je třeba snahu Veroniky a Lucky, která letos poprvé soutěžila ve starší kategorii, kde trať v terénu je náročná jednak svojí délkou, ale i členitostí. Přestože nám letos nepřálo počasí, pobyt se velmi vydařil a návštěva gerlachovské izby nás přímo nadchla.

Děkujeme paní Pavlíně Kordíková za druhý doprovod, Libereckému kraji za drobné dárky a především dětem za jejich vzorné chování a reprezentaci.


20. – 21. 5. 2014 Smržovka – školní kolo soutěže v prostorové orientaci

V rámci spolupráce s plzeňskou školou jsme uskutečnili školní kolo soutěže v prostorové orientaci, kterého se zúčastnilo 5 našich klientů, žáků základních škol.

Projekt Hej rup-spojme sílu, hej rup- ruce k dílu Základní školy a Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči v Plzni z Grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.2.31 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Plzeňském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu na grantový projekt s registračním číslem CZ.1.07/1.2.31/02.0011 je zaměřen na podporu speciálně pedagogických aktivit a rozšíření asistenčních služeb pro žáky se zdravotním hendikepem. Smyslem je pomoci těmto žákům posílit jejich samostatnost a přispět tak k jejich snadnějšímu uplatnění v běžném i profesním životě.

Výborně si vedl David Pompa, žák 5. ročníku ZŠ v Dubé u České Lípy, který se aktivit SPC pro ZP zúčastnil vůbec poprvé a hned mezi 18 účastníky celé akce zvítězil.

Děkujeme všem za příjemné soutěžní zápolení.


25. - 27. 4. 2014 Sportovní soustředění zaměřené na goalball, show-down a průpravu v atletice - Plzeň

Víkendové soustředění spojené s turnajem v goalballu o Pohár starosty Doubravky (část Plzně) proběhlo opět s nabytým programem. Celkem šest klientů SPC pro ZP, žáci základních škol v Libereckém kraji, se zdokonalovali v goalballové průpravě, show-downu a mnozí si prvně vyzkoušeli jízdu na tandemu. Přestože jsme letos medaili v turnaji nezískali, vyrovnané výsledky nám ukázaly, že patříme mezi goalballové soupeře a že s námi je třeba počítat. Dětem děkujeme za vervu při sportovním klání a k tomu, abychom  byli ještě lpší máme jedno přání. Kéž by se našel goalbalový nadšenec z řad dospělých, který by družstvo pravidelně (ca 1x za měsíc) vedl.

25.4.2014 Křest zvukové knihy

Již tradičně jsme se zúčastnili Křtu zvukové knížky Ivony Březinové „Začarovaná třída“, která byla výsledkem projektuLiberecké vědecké knihovny „Děti čtou nevidomým dětem“. Eliška Koldová a Martin Jozífek (ZŠ Skálova Turnov) za skupinu nevidomých všem poděkovali hudebním vystoupením. Eliška zahrála skladbu Jiřího Horáčka Tanečnice a Martin Jozífek  se představil se skladbou Solfeggietto od Karla Filipa Emanuela Bacha .

24. 4. 2014 Návštěva studentů Střední zdravotnické školy

Velmi nás potěšila návštěva studentů SZŠ v Liberci, kteří zavítali do Speciálně pedagogického centra, aby si prohlédli pomůcky pro děti se zrakovým postižením, vyzkoušeli si simulaci jednotlivých zrakových vad a vyslechli si praktické informace ohledně přístupu ke zrakově postiženým. Příjemná atmosféra a nadšení studentů nám dodalo mnoho energie do další práce.

3. 4. 2014 Turnaj v goalballu - O pohár ředitele školy - Praha Butovice

10. ročníku Goalbalového turnaje O pohár ředitele školy Gymnázia a SOŠ v Butovicích jsme se zúčastnili poprvé. Družstvo tvořili Bára Šádková, Katka Hájková, Martin Jozífek, Lukáš Feifer a Jára Jíra. V dobré náladě jsme nastoupili k prvnímu zápasu, ve kterém jsme se sehráváli, druhý už jsme taktizovali a vyhráli. Porážka z třetího zápasu nás vybudila k výhře a v pátém zápase jsme s budoucím vítězem remizovali. Přátelská atmosféra, setkání s kamarády, kolegy a radost ze hry nás vždy příjemně osvěží. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci, kterou připomíná diplom a medaile z třetího místa. 

25. 2. 2014 Metodické setkání učitelek MŠ

V našich prostorách proběhlo 1.metodické setkání učitelek mateřských škol, které pracují s dětmi s poruchou binokulárního vidění.

Odbornou část, zaměřenou právě na poruchy binokulárního vidění (tupozrakost a strabismus) a proloženou vlastními zkušenostmi, přednesla PhDr. Kateřina Stejskalová PhD., odborná asistentka Ústavu speciálněpedagogických studií UP v Olomouci. Program pokračoval vzájemnou výměnou zkušeností nás všech, ukázkou didaktických pomůcek a zamyšlením se nad příštím tématem. Už teď se těšíme na podzimní termín, kde doufáme zavládne stejně tak vstřícná, příjemná a pracovní atmosféra. Budeme rády za jakékoliv podněty. 


24. - 25. 1. 2014 Seminář pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiče

Letošní víkendový pobyt jsme zahájili metodickým seminářem pro rodiče, který byl věnován problematice náročných kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké uživatele a sportovním aktivitám pro děti se zrakovým postižením.

Rodiče se zájmem sledovali výklad Ing. Jany Smolné z libereckého Tyflocentra ohledně speciálních softwarů, ale také přímou práci našich klientů s kompenzačními pomůckami od přenosného NB po iPad, braillský řádek a mobilní telefon, zpřístupněný právě zrakově postiženým. Podnětná a živá diskuse mezi odborníky, rodiči a dětmi nás velmi těšila. Zájem neustal ani při sportovních aktivitách, kdy teoretickou část vystřídala praktická dovednost. Sportovci z klubu BSC (Blind Sport Club) registrovaní pod Českým svazem zrakově postižených sportovců zapojili děti do průpravy futsalu a goalballu. Ve skělém prostředí tělocvičny ZŠ a MŠ logopedické v Liberci jsme trénovali do pozdních večerních hodin. Některým míče s rolničkou zvonily v uších dlouho do noci.

Dopolední program druhého dne jsme vyplnili návštěvou Hasičského záchranného sboru LK, kde jsme se vzájemně obohatili o poznatky z jedné strany o práci a vybavení HSZ, z druhé o přístupu k lidem se zrakovým postižením. O upřímnou a přátelskou atmosféru nebyla nouze. Více se můžete dočíst na stránkách - http://www.hzslk.cz/60.4192-svet-hasicu-hmatem.html

Po obědě jsme se vrhli na oblíbené hry a přípravu ovocného poháru. Pobyt jsme zakončili předáním kontaktů, příslibem další akce a sdělením toho, co měl kdo na srdci.

 

Poděkování patří všem 10 účastníkům a jejich rodičům, předsedovi klubu BSC Mgr. Zdenku Barlokovi, Ing. Smolné a obětavému týmu příznivců našeho Speciálněpedagogického centra.

8. – 13. 12. 2013 Sportovní běžecké soustředění – Černá Hora, Krkonoše

Zúčastnili se tři chlapci, kteří se zdokonalili v běžeckém lyžování. Součástí byla i možnost vyzkoušet si střelbu z biatlonové pušky.

Závěrečné závody a kulturní večerní program byl všem odměnou za náročný sportovní pobyt.

15. – 17. 11. 2013 Goalballové soustředění Olomouc

Nové dresy odzkoušeny!

 

Golaballového soustředění v Olomouci, ZŠ prof. V. Vejdovského, se zúčastnila čtveřice sportovců, integrovaných žáků běžných základních školy, našich klientů. Pod vedením zkušených trenérů se děti věnovaly goalballové  a atletické průpravě a nácviku show-downu. V sobotní odpoledni a nedělním dopoledni družstva složená napříč dětmi ze všech škol sehrála zápasy na 2 x 7 minut. O sportovní nadšení a nová přátelství nebyla nouze. V rámci programu jsem navštívili hmatovou výstavu v arcidiecézním paláci a olomoucký Aquapark.

Díky dotačnímu programu vypsaného KÚ LK získalo naše družstvo finanční prostředky na dresy, chrániče, brýle a goalballový míč. Tím jsme se stali úplnými profesionály a již teď se těšíme na další soustředění, které proběhne v jarních měsících v Plzni.   

23. – 26. 10. 2013 Mezinárodní soutěž v sebeobsluze na Slovensku

13. ročník Mezinárodní soutěže v sebeobsluze se konal v krásném prostředí Vysokých Tater za příznivého slunečného počasí. Klienti SPC a žáci z běžných základních škol soutěžili v šesti disciplínách (příprava jednoduchého jídla a nápoje, rozlišování mincí, třídění předmětů, práce s textilem a řazení jmen podle abecedy). Nejlépe si vedl Martin Jozífek, který ve starší kategorii zvítězil. Eliška Koldová obsadila velmi pěkné 5. místo, taktéž Lucie Flügelová v mladší kategorii vybojovala 7. místo. 

Všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci a doufáme, že nabyté zkušenosti budou pravidelně využívat. 

15. 10. 2013 Mistrovství ČR žáků v plavání – Brno

Úspěchem pro Martina Jozífka a Lukáše Feifera skončila účast na Mistrovství České republiky v plavání, které se konalo 15. října v Brně, v plaveckém bazénu v Kohoutovicích.

Martin si odvezl zlato ze všech disciplín (25m prsa, volný způsob a znak, 50 m prsa a volný způsob), Lukáš získal zlato na krátké vzdálenosti, z delších si odvezl stříbro.

Oba chlapci pod vedením trenérky Mgr. Jitky Marxové pravidelně trénují mimo školu v plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou a jejich výsledky se stále zlepšují. Je nám líto, že se nesešlo více závodníků v kategorii B1, tedy prakticky nevidomých.

Děkujeme všem za účast a těšíme se v příštím roce na MČR v plavání, které bude spolupořádat naše škola.

15. – 20. 9. 2013 Soustředění talentované mládeže v Železné Rudě

Pod záštitou Českého svazu zrakově postižených sportovců a za výrazné finanční pomoci Nadace Leontinka a Světlušky se v daném termínu konalo tradiční sportovní soustředění, které bylo zaměřeno na zvýšení celkové fyzické zdatnosti žáků I.stupně se zrakovým postižením, vyhledávání talentů, seznámení a průpravu dětí se sportovními aktivitami jako je goalball, plavání, atletika a jízda na tandemovém kole. Sportovního soustředění se zúčastnili naši klienti Jakub Dvořák (ZŠ Jablonec n.N.) a Jan Fortelný (ZŠ Hodkovice n.M.). I přes nepřízeň počasí se nám podařilo zvládnout program v celém rozsahu.

18. 9. Exkurze výchovných poradců

V rámci exkurze výchovných poradců pořádané PPP Liberec a SPŠT Liberec navštívili SPC výchovní poradci libereckých škol. Krátce byli obeznámeni s činností SPC a ZŠ při nemocnici, prohlédli si prostory SPC a odcházeli s novými informacemi, pozvánkou na webové stránky naší školy a nabídkou užší vzájemné spolupráce.

29. 8. 2013 Setkání učitelů a asistentů pedagoga integrovaných žáků se zrakovým postižením

Velmi nás potěšil zájem pedagogů o setkání všech, kteří mají ve své třídě dítě se zrakovým postižením. Vyměřený čas utekl velmi rychle, mnoho otázek zůstalo nezodpovězených a my slibujeme, že na individuálních konzultacích ve školách je zodpovíme. Děkujeme za velmi příjemnou atmosféru a těšíme se na společnou spolupráci.

http://www.zsnemlib-spc.cz/foto/max/fws_20130306105800_0.jpg

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.162      login
Tvorba webových stránek