Kronika SPC 2014 - 2015

14. – 19. 6. 2015 Letní olympiáda dětí a mládeže

Třetí červnový týden se západočeská metropole proměnila v jedno velké sportoviště. V Plzni se konaly Hry VII. letní olympiády dětí a mládeže. Jedná se o republikovou soutěž krajských reprezentací v kategorii mladších a starších žáků. Sjelo se zde 2 300 sportovců, kteří se utkali v 18 sportovních odvětvích a soupeřili o 150 sad medailí. Mladí sportovci prožili atmosféru opravdových olympijských her: zapálení olympijského ohně, slavnostní ceremoniály, soužití v olympijské vesnici, doprovodné programy nebo složení olympijské přísahy.


Součástí týmu Libereckého kraje byli také klienti Speciálněpedagogického centra pro zrakově postižené, žáci běžných základních školy v LK – Eliška Koldová, Martin Jozífek, Jakub Raše (ZŠ Skálova, Turnov), Lukáš Feifer (ZŠ Na Šumavě, Jablonec n.N.) a Luboš Vondráček (ZŠ Purkyňova, Frýdlant v Č.), kteří reprezentovali náš kraj v goalballe. Jejich výkon zaslouží velké uznání, neboť po velkých bojích získali sice bramborovou medaili, o to více si ale cenili podvečerního uznání svými soupeři.  Uspěli jsem rovněž v doprovodných disciplínách. Třetí místo vybojovali sportovci v turnaji v showdownu , v tandemové cyklistice se v kategorii chlapců na třetím místě umístil Luboš Vondráček a zlato získal v laserové střelbě Lukáš Feifer. Je třeba připomenout, že mladí sportovci se ZP z Libereckého kraje mají nejtěžší podmínky od všech ostatních soupeřů, kteří navštěvují školy pro zrakově postižené, goalballu a dalším sportovním disciplínám pro zrakově postižené se věnují jak v rámci hodin tělesné výchovy, tak i v kroužcích a při sportovních dnech jednotlivých škol.


Paralympijský sport goalball (míčová hra) se představil na hrách poprvé a mám velkou radost, že právě klienti SPC pro ZP a žáci běžných ZŠ v LK mohli být u tohoto sportovního svátku. Vítězné Opavě přejeme radostný pocit z prvního místa. 


27. - 30. května 2015 Mezinárodní soutěž v prostorové orientaci - Slovensko

Tradiční soutěže v prostorové orientaci se letos zúčastnilo 5 klientů SPC ve složení: Lucie Flügelová, Eliška Koldová, Veronika Plachá, David Pompa a Martin Jozífek. Jednotlivé disciplíny v pořadí přímá chůze, odhad vzdálenosti na 3 a 5 metrů, trasa v budově, úkoly v mikroprostoru (labyrint, hmatové pexeso a třídění předmětů) a trasa venku účastníci zvládli dobře, ale bohužel letos výkony na medaili nestačily. Těší nás, že jsme se potkali v krásném prostředí Vysokých Tater. Děkujeme všem za dosažené výsledky a perfektní organizaci.   

19. - 22. 5. 2015 Sportovní hry zrakově postižené mládeže - Praha

Sportovní hry zrakově postižené mládeže, které se konaly v Praze, dopadly pro liberecké družstvo tvořené žáky se zrakovým postižením z běžných základních škol v Libereckém kraji velmi úspěšně.
Nejen, že Martin Jozífek se stal nejúspěšnějším sportovcem - chlapcem her, ale dokonce vytvořil i tři plavecké rekordy. Velký dík za vzornou repreznetaci poradenského pracoviště, ale i kmenových škol patří Lukáši Feiferovi, Kubovi Rašemu, Luboši Vondráčkovi, Míšovi Krejčiříkovi, Jakubovi Dvořákovi, Davidu Pompovi a jediné dívce, prakticky nevidomé Martině Pompové, která sehrála všech šest zápasů v show-downu a ze svých prvních sportovních her si přivezla dvě bronzové medaile. Naším přáním je získat pro sport další klienty se zrakovým postižením, kteří by nahradili odcházející trojici chlapců z devátých tříd. Velmi nás těší, že jsme plnohodnotnými soupěři pro žáky ze škol pro ZP a že se zapojujeme i do míčových her - goalballu a show-downu.

17. - 19. 4. 2015 sportovní průprava s goalballovým turnajem "O pohár Doubravky" - Plzeň

S očekáváním a nadějí jsme odjížděli na nominační závod před LODM do Plzně, kde jsme kromě sportovní průpravy sehrály turnaj v goalballe "O pohár Doubravky". Družstvo A ve složení Lukáš Ffeifer, Martin Jozífek a Luboš Vondráček obsadilo po dramatickém zápase 3. místo, družstvo B ve složení Jakub Dvořák, david Pompa a Tomáš Kremer (Opava) 2. místo. Víkend jsme si užili, všem chlapcům chceme poděkovat a vážíme si jejich zodpovědnosti a týmové práci při hře. Děkujeme ČSZPS, který celou akci finančně podpořil a Libereckému kraji, odboru školství za finanční podporu při cestě cestě z Plzně do Liberce.          

16. dubna 2015 Křest zvukové knihy Uzly a pomeranče

Stalo se již pravidlem, že jsme přizváni do Obřadní síně liberecké radnice na slavností Křest zvukové knihy, kterou v rámci projektu a pod patronací Mgr. Radky Vojáčkové načtou nevidomým dětem žáci a studenti libereckých škol společně s herci Divadla F.X.Šaldy.
Těší nás, že celou akci zakončí naši klienti hudebním vystoupením. letosse křtila kniha Ivy Procházkové Uzly a pomeranče  a na klavír zahrál dvě skladby Martin Jozífek, od září student Konzervatoře Jaroslava Ježka. 

13. 4. 2015 Metodické setkání s Mgr. Martinou Hamplovou na téma "Dítě s poruchou binokulárního vidění ve škole"

Účastnice metodického setkání na téma "Dítě s poruchou binokulárního vidění ve škole" měly možnost diskutovat s Mgr. Martinou Hamplovou o praktických zkušenostech, se kterými se denně při své práci setkávají. Vyzkoušely jsme si přístroje na ortoptické cvičení, seznámily se s diagnostickým přístrojem PlusOptixem a především si vyměnily své postřehy z práce s dětmi. Setkání bylo pro nás všechny moc příjemné a jsme rády, že se můžeme v prostředí našeho Speciálněpedagogického centra setkávat. 

9. 4. 2015 Praha - Butovice - goalballový turnaj "O pohár ředitele školy"

Tradičního goalballového turnaje se naše družstvo ve složení Eliška Koldová, Lukáš Feifer, Martin Jozífek, Jakub Raše a Luboš Vondráček zúčastnilo podruhé. Družstva sehrála velmi kvalitní zápasy, sportovní náboj byl cítit na každém hodu. Blahopřání patří nejen vítěznému družstvu složenému z žáků ZŠ pro zrakově postižené v Plzni, ale především našim borcům, kteří mají pro trénink velmi náročné podmínky. Poděkování patří i organizátorům Gymnáziu a SOŠ pro zrakově postižené v Praze - Butovicích. 

10. 3. 2015 Prezentace firmy Spektra

Společná akce Speciálněpedagogického centra pro tělesně a zrakově postižené se podařila. Firma Spektra (www.spektra.eu) předvedla svoje pomůcky pro děti se zrakovým, ale především kombinovaným postižením. Zaujali nás nové pomůcky na podporu komunikace, programy zaměřené na diagnostiku zrakového vnímání - pohledu a dotazy rodičů, učitelů, asistentů. Prostor byl i pro individuální konzultace, kde jsme společně s dětmi mohli vyzkoušet případnou pomůcku. Ověřili jsme si, jak je užitečný a přínosný multidisciplinární přístup.

25. 2. 2015 metodické setkání - Spolupráce poradenského zařízení, rodiny a školy - podmínka úspěšné inkluze - přednášející Mgr. Michaela Veselá

Metodické setkání naplněné přednáškou Mgr. Michaely Veselé bylo velmi živé, obohacující, diskutovalo se nad záležitostmi, se kterými se denně setkáváme. Děkujeme všem, kteří přišli, lektorce zvlášť. 

18. 2. 2015 Návštěva Gymnázia a SOŠ pro zrakově postižené Praha

Úzké spolupráce našeho poradenského pracoviště se speciálními školami pro zrakově postižené si velmi vážíme. I proto jsme nabídli našim klientů, žákům 9. a 8. ročníku základní školy možnost zúčastnit se výuky (matematika, český a anglický jazyk) v butovické střední škole.

Chlapci si odnášeli zkušenosti, postřehy a ze setkání s vyučujícími a kamarády měli radost. Je na nich, kterou školu si pro svoji další dráhu zvolí. Děkujeme vedení školy a vyučujícím za cenné rady a možnosti konzultace.  

13.-15. 2. 2015 Nové Město na Moravě – Víkend s biatlonem

Sportovní klub BSC Praha pořádá v daném termínu ve spolupráci s Maximem Čamborou, ze sdružení Jeden na jednoho, víkend s biatlonem. Maxim je nadšený sportovec, jeho  nadšení pro běžky a zvukovou střelbu děti mohly zažít na sportovním soustředění v Krkonoších. Pokud máte zájem kontaktujte: Zdeňka Barloka, tel. 605776537  nebo zbarlok@bscprague.eu

6. 2. 2015 Nabídka Nadace Leontinka

Ve spolupráci s běžeckou školou Dušana Kožíška Nadace Leontinka pořádá kurz běžeckého lyžování v Jablonci n. N. nebo Harrachově. Zájemci obraťte se na MgA. Radku Královou, +420 608 554 997  

29. - 30. 1. 2015 Víkendový pobyt - Liberec

Tradiční pobyt v Liberci, v ZŠ a MŠ logopedické, byl naplněn bohatým pestrým programem, kde si snad každý našel svoje radosti. Někoho nadchla přednáška dentální hygienistky, která s sebou přinesla mnoho pomůcek, včetně plyšové stoličky, další se propotil na goalballovém tréninku, který se protáhl i do poobědových hodin a byl opravdu vydatný! Z nováčků u show-downového stolu se vyklubali zdatní talenti a slovní hra Tik-tak bum zamotala hlavu nejedné hráčce. Závěr pátečního dne patřil přípravě poháru za pololetní práci a vědomostnímu kvízu o zvířatech lesech. Se všemi jedenácti účastníky nám bylo moc dobře a všem, kteří nám pomáhali děkujeme za nezištnou pomoc.

Zprávy z médií

Potěšila nás informace ohledně vzdělávání Davida a Martiny Pompových v běžné základní škole v České Lípě. Zde doslova platí, když se spojí síly a je zájem, jde vše snáze.

 

http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/1446373

http://ceskolipsky.denik.cz/zpravy_region/v-lete-to-zacalo-trasovanim-ted-nevidome-zaky-ze-spicaku-ceka-prvni-vizo-2015011.html

 


9. - 11. ledna 2015 Účast na "J50"

V rámci "Jizerské 50" jsme se pod patronací Nadace Leontinky zúčastnili závodu jednotlivců Mini jizerská a závodu firemních štafet Jizerská firemní Raul.

S rozmary počasí se velmi dobře popral Lukáš Feifer se svým trasérem Mirkem a v závodě jednotlivců na 3 km dojel v čase 0:19:53,9. V sobotní firemní štafetě Nadace Leontinka1 svůj čas ještě zlepšil a společně se s kamarády Evou Lesovou, Jakubem Rašem a Lubošem Vondráčkem a jejich traséry vydali na 3 km trať dobře naladěni.

Ochotným trasérům z řady sportovní veřejnosti, Nadaci Leontinka a samozřejmě i našim závodníkům děkujeme za účast a propagování a podporování sportu pro zrakově postižené. 7. – 12. 12. 2014 Sportovní běžecké soustředění – Černá Hora, Krkonoše

I přes skromnou sněhovou nadílku jsme se celý druhý prosincový týden věnovali běžecké průpravě, střelbě ze zvukové laserové pušky, teoretickým základům běžeckého lyžování a turistice. Nechyběl ani závod v biatlonu a běžecký závod na 500m (začátečníci) a 2 km (pokročilí), kterého se zúčastnilo všech třicet žáků se zrakovým postižením ze speciálních škol a z integrace. Z našeho SPC se zúčastnili Eliška Koldová, Lukáš Feifer, Jakub Raše a Luboš Vondráček. Slzy v očích jsme měly všichni při závěrečném vyhodnocení, vyhlášení výsledků a při divadlením představení našeho ochotnického spolku, který si letos secvičil pohádku Princové jsou na draka. Hudební doprovod zajistily samy děti za doprovodu kytary paní Ivety Hendrychové. Děkujeme Českému svazu zrakově postižených sportovců, který se na celou akci finančně dlouhodobě podporuje. 21. – 23. 11. 2014 Goalballové soustředění Olomouc

Pětice klientů ve složení Eliška Koldová, Jakub Dvořák, Lukáč Feifer, Martin Jozífek a Luboš Vondráček se v neděli večer vrátila z vydařeného sportovního víkendu nadšena a spokojena. Kromě atletické průpravy a vzájemně sehraných turnajů v show-downu a goalballu připravili účastníci oslavu narozenin trenérů Pavla Vošahlíka, Karla Novotného a Jana Boška. Za hudebního doprovodu Martina jim předali dárky, které překvapily svoji originalitou. 


12. 11. 2014 Braillský klíč – soutěž ve čtení a práci s PC – Škola Jaroslava Ježka Praha

Ve XX. ročníku soutěže v rychlosti čtení bodového písma "Braillský klíč" jsme měli účastníky kromě 1. kategorie (žáci 5. ročníků) ve všech ostatních kategoriích. Se starořeckou bájí a pověstí Daidalos a Ikaros se nejlépe poprala Eliška Koldová (ZŠ Turnov), která získala 2. místo, pozadu nezůstal ani David Pompa (ZŠ Česká Lípa). Martina Pompová (ZŠ Česká Lípa) se snažila co nejlépe přečíst pohádku Sedmero krkavců a Tomáš Pompa (PŠ Česká Lípa) se dozvěděl více o silném Bivojovi. Velké překvapení nám připravila Eliška, která velmi dobře uspěla v kategorii práce s textem, kde si vyzkoušela práci se svojí novou kompenzační pomůckou - digitálním zápisníkem v přenosné verzi. Děkujeme opět všem účastníkům, jejich pedagogickému doprovodu a samozřejmě i organizátorům - pedagogům ze Školy Jaroslava Ježka v Praze za vzorně připravenou soutěž.  6. 11. 2014 Soutěž v psaní na klávesnici – pořádá G a OA Praha - Butovice

Jak si vyřídit žádost na stavebním úřadě byl text, který si v rámci 8.ročníku soutěže v psaní na klávesnici, vyzkoušelo cca 40 účastníků z řad zrakově postižených. 

Naše SPC zastupovali tři žáci ze základních škol LK (Eliška Koldová, Lukáš Feifer a Martin Jozífek), kterým děkujeme za vzornou reprezentaci. Martinovi 292 úhozů za minutu s minimální chybovostí (0,3%) přineslo 1. místo ve své kategorii.  

Všem, kteří pilně trénují psaní na klávesnici přejeme zrovna tak rychlé prsty, koncentraci na soutěž a radost ze setkání s kamarády jakou měli všichni ti, kteří se na Gymnáziu a SOŠ pro ZP v Praze - Butovicích, Radlické 115, kde se soutěž konala, sešli.

15. – 18. 10. 2014 Mezinárodní soutěž v sebeobsluze – Tatranská Polianka (SK)

Již tradiční soutěž v sebeobslužných dovednostech pro nás připravila Základní škola pro zrakově postižené v Levoči, konkrétně hlavní organizítorka dr. Eva Halásová. Nejen jí a Sdružení pro nevidicí a slabozraké, které se na akci finančně podílelo, patří dík. Všechny děti, kterých se letos sešlo celkem 23, se snažily dosáhnout co nejlepšího výsledku v přípravě jídla, nalévání tekutiny, poznávání mincí, třídění předmětů, orientaci v Braillově písmu a manipulaci s předměty. Všem náleží poděkování za snahu a výkon, a těm, kteří jeli z Libereckého kraje - Lucie Flügelová (ZŠW Semily), Eliška Koldová (ZŠ Skálova,Turnov) a Veronika Plachá (ZŠ Klíč, Česká Lípa) i pochvala za vzornou reprezentaci školy, LK a poradenského zařízení. Loňský vítěz Martin Jozífek (ZŠ Skálova, Turnov) bohužel 1. místo obhájit nemohl, těsně před odjezdem bohužel onemocněl.

4. 10. 2014 Mistrovství ČR žáků se ZP v plavání – Liberec, plavecký bazén Jablonec nad Nisou

Příjemná a přátelská atmosféra vládla během plaveckých závodů v rámci Mistrovství ČR žáků se zrakovým postižením, které se uskutečnily v sobotu 4. 10. 2014. Své výkony si v disciplínách 25m volný způsob, prsa, znak a 50m volný způsob a prsa porovnalo 33 plavců. V plaveckém bazénu v Jablonci nad Nisou jsmviděli skvělé výkony žáků ze škol pro zrakově postižené v Plzni, Brně, Opavě a Praze – Hradčan a nám. Míru. Velkou radost jsme měli z účasti dětí z integrovaného vzdělávání, kterých se včetně libereckého družstva zúčastnilo celkem 11.

Nejvšestrannějším plavcem s nejlepšími výkony se stal nevidomý Martin Jozífek, žák 9. ročníku ZŠ ve Skálově ulici v Turnově. První místo ve štafetovém závodě, která se plavala mimo soutěž, obsadila štafeta ve složení Eliška Koldová, Lukáš Feifer, Jakub Raše a Martin Jozífek. Všichni navštěvují základní školy v Libereckém kraji.

Speciálněpedagogické centrum pro zrakově postižené při ZŠ a MŠ při nemocnici ve spolupráci s Plaveckou školou v Jablonci nad Nisou se pořadatelství zhostilo na výbornou.

Děkujeme všem, kteří celou akci podpořili ať už finančně nebo přímou pomocí při závodě. Zvláštní poděkování patří paní Jitce Marxové, trenérce Martina Jozífka a Lukáše Feifera. 


http://www.tvrtm.cz/zpravy-ivysilani-5624.html


13. 9. 2014 Běh Jizerská Run Tour ve spolupráci s Nadací Leontinka

7. – 12. 9. 2014 Sportovní soustředění v Železné Rudě zaměřené na atletiku, plavání, goalball, jízdu na tandemech, show-down

Je již pravidlem setkávat se s mladšími žáky na sportovním soustředění v Železné Rudě, které je finančně podporováno Českým svazem zrakově postižených sportovců. Naši klienti, žáci základních škol v Libereckém kraji – Jakub Dvořák, Eliška Koldová, Zuzan Nesvadbová a Tereza Nováková se během týdne zdokonalovali v plavání, atletice, jízdě na tandemu a goalballu. Společně s dětmi ze speciálních škol jsem prožili v příjemném prostředí šumavských hor a za krásného počasí báječný sportovní týden.


3. 4. 2014 Turnaj v goalballu - O pohár ředitele školy - Praha Butovice

10. ročníku Goalbalového turnaje O pohár ředitele školy Gymnázia a SOŠ v Butovicích jsme se zúčastnili poprvé. Družstvo tvořili Bára Šádková, Katka Hájková, Martin Jozífek, Lukáš Feifer a Jára Jíra. V dobré náladě jsme nastoupili k prvnímu zápasu, ve kterém jsme se sehráváli, druhý už jsme taktizovali a vyhráli. Porážka z třetího zápasu nás vybudila k výhře a v pátém zápase jsme s budoucím vítězem remizovali. Přátelská atmosféra, setkání s kamarády, kolegy a radost ze hry nás vždy příjemně osvěží. Dětem děkujeme za vzornou reprezentaci, kterou připomíná diplom a medaile z třetího místa. 


Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.266      login
Tvorba webových stránek