Kronika ZŠ 2017 - 2018

Krásné prázdniny

Mořský svět

19. června nás navštívili herci se zábavným programem o tajemném mořském světě. Naučili jsme se, jak reagovat při setkání s nebezpečnými kamarády, kteří na nás čekají v džungli na opuštěném ostrově. Vyrobili jsme si vlastní mapu ostrova, přívěšek připomínající mořskou pěnu, naučili jsme se plést síť a vázat uzle. Bylo to příjemné dopoledne.

Mořský svět
Mořský svět
Mořský svět
Mořský svět
Mořský svět
Mořský svět

Návštěva u vojáků

V pátek 18. 6. jsme se již tradičně zúčastnili dne otevřených dveří a zároveň dětského dne v Kasárnách 6. října v Liberci. Děti si užily a vyzkoušely různé aktivity (házení, lezení, střelbu, ...) a měly příležitost se blíže seznámit s prací chemiků a zdravotníků.

Návštěva u vojáků
Návštěva u vojáků
Návštěva u vojáků
Návštěva u vojáků
Návštěva u vojáků
Návštěva u vojáků

Botanická zahrada

V pátek 25. května jsme si udělali procházku do botanické zahrady. Prošli jsme se rozkvetlou venkovní zahradou, ohřáli jsme se v tropech, obdivovali jsme rozkvetlé orchideje, prastaré kapradiny, masožravé rostliny, kaktusy a mnohé další, prohlídku jsme zakončili v atraktivním pavilonu akvárií.

Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada
Botanická zahrada

Nemocniční zajíček

Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže škol při nemocnici s názvem "Nemocniční zajíček". Děti byly moc šikovné a také úspěšné, v jednotlivých kategoriích jsme se krásně umístili a získali jedno 1., 2. a 3. místo.

Nemocniční zajíček
Nemocniční zajíček
Nemocniční zajíček
Nemocniční zajíček
Nemocniční zajíček
Nemocniční zajíček

Do knihovny za zábavou i poučením

V knihovně jsme dnes samostudiem v knihách našli mnoho zajímavých informací o památkách UNESCO v České republice. Nové informace a zajímavosti jsme si potom navzájem sdělili s ostatními spolužáky.

Vesele i vážně v Naivním divadle

Minulý týden jsme s několika žáky navštívili Naivní divadlo v Liberci. Na repertoáru byla komedie "Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy", která vznikla na základě rozsáhlé sociologické analýzy dnešních „dvanácti-čtrnáctiletých" a pohybuje se na rozhraní světa dětského a dospělého, reality a virtuálního světa. Přestavení bylo nejen poučné, ale i zábavné.

Keramická dílna

Tentokrát jsme z hlíny vytvořili nádhernou sloní rodinku.

Keramická dílna
Keramická dílna
Keramická dílna
Keramická dílna
Keramická dílna
Keramická dílna

Oblastní galerie v Liberci

"Obrazárna"

V galerii pro nás lektorské oddělení tentokrát připravilo novinku, kterou byl samoobslužný doprovodný program k výstavě J. A. Angermeyera. Po zhlédnutí výstavy jsme si ve výtvarném studiu vyzkoušeli práci s kompozicí, vytvářeli jsme rozmanitá zátiší a pohráli jsme si s drapérií.

Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie v Liberci
Oblastní galerie v Liberci

Krajská vědecká knihovna v Liberci

"Média, kýč a já"

Na začátku října jsme navštívili Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci a zúčastnili se interaktivního programu "Média, kýč a já". Děti tvořily stránku vlastního časopisu, při tvorbě používaly obrázky a texty z časopisů a novin. Při práci si povídaly a snažily se uvědomit si, co je to vkus, jak je ovlivněn médii a jak nás média celkově ovlivňují.

Krajská vědecká knihovna v Liberci
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Krajská vědecká knihovna v Liberci

Příjemný a radostný předvánoční čas, krásné a veselé prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku

Vánoce v galerii

Adventní čas jsme si zpříjemnili návštěvou Oblastní galerie v Liberci, kde byl pro nás připraven program s názvem "Designové Vánoce". Popovídali jsme si o historii a vzniku vánočních ozdob, o tom jak a kdo ozdoby navrhuje a vyrábí. Nechybělo ani kreativní tvoření vlastních netradičních ozdob a překvapení.

Vánoce v galerii
Vánoce v galerii
Vánoce v galerii
Vánoce v galerii
Vánoce v galerii
Vánoce v galerii

Vánoční tvoření


Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření

Digitální domorodci

Seznámení s lektorem
Aktivita
V druhém týdnu proběhl pro naše starší žáky preventivní program liberecké organizace Maják, o.p.s. Téma se týkalo internetu a sociálních sítí, na kterých v dnešní době někteří žáci tráví hodně času. Během aktivit se všichni dozvěděli, jak být na internetu v bezpečí, jak je možné si chránit svůj profil a tím i sebe.

Podzimní malování a tvoření


Podzimní malování a tvoření
Podzimní malování a tvoření
Podzimní malování a tvoření
Podzimní malování a tvoření
Podzimní malování a tvoření
Podzimní malování a tvoření

Na obzoru

Ve středu před podzimními prázdninami jsme vyrazili do Oblastní galerie v Liberci na doprovodný program ke stálé expozici holandského malířství, který se odhrával přímo mezi uměleckými díly. Dozvěděli jsme se jak vypadá krajina holandských mistrů, co se odehrává na obraze, jak se maluje nebe a moře, co je to horizont, panorama a mnohé další.

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici Liberec
Husova 357/10, 460 01 Liberec
tel: 485 312 875     spzs.nemocnice@seznam.cz
genet:0.152      login
Tvorba webových stránek